Батьки учнів 6-Б класу Львівського ліцею імені Василя Стуса вирішили перевести дітей на дистанційне навчання — через агресивну поведінку 12-річного однокласника. Про це повідомляє Високий замок.

«У понеділок, 4 березня, на навчання у школу прийшли лише двоє учнів з цілого класу. Загалом у класі навчається 31 дитина», — повідомив директор ліцею Михайло Заремба.

У ліцеї імені Стуса три­ває конфлікт між батьками 12-річного учня Іллі та батьками решти учнів цього кла­су. Батьки хлопчика заявляють, що їхню дитину цькують. Нато­мість вчителі та батьки стверджують, що агресивну атмосферу у класі створює саме Ілля.

«Є заява, в якій батьки про­сять забезпечити дистанційне навчання на період, поки учні перебуватимуть удома. При­чина такого рішення — необхід­ність відновити нормальну дис­циплінарну й моральну ситуацію у класі. Днями на уроки при­йшли лише двоє учнів. Учите­лі працюють, проводять уроки, а для решти учнів є можливість дистанційного навчання. Вчи­телі готують завдання, і діти їх опрацьовують у домашніх умо­вах, а потім повертають назад», — розповів Михайло Заремба.

Адміністрація школи та кіль­ка батьків написали заяви до Франківського відділу поліції. Правоохоронці проводять роз­слідування, встановлюють, хто саме провокує у класі конфлік­ти. Якщо провокаторів встанов­лять, батькам загрожує штраф у сумі 800 гривень (за цькування).

У міському відділі освіти вва­жають, немає причин для пере­воду дітей на дистанційне на­вчання. Начальник відділу освіти Галицького та Франківського ра­йонів Львова Леся Васюта каже: «Керівник навчального закладу про таке навчання нікого не по­передив. Хоча положення про дистанційне навчання чітко пе­редбачає погодження з органа­ми місцевого самоврядування».

Також у відділі освіти вини­кли питання до адміністрації школи, яка вже другий рік по­спіль не може владнати кон­флікт. «Керівник у такій ситуації зобов’язаний був створити ко­місію, вивчити це питання. До цієї комісії запрошуються пе­дагоги, обов’язково батьки ди­тини, над якою вчинявся бу­лінг, той, хто вчиняв булінг і його батьки. Тоді доходять до певно­го рішення», — зазначила Леся Васюта.