Викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права,  Леся Федак, спільно з Ігорем Шурготом, керівником Личаківького відділу Державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції та Юрієм Соло, заступником начальника з питань державної виконавчої служби – начальником Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області, провели відкрите заняття із студентами заочного відділу коледжу, спеціальності «Право», з дисципліни «Виконавче провадження» на тему: « Учасники виконавчого провадження. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження».

Мета заняття: ознайомлення із особливостями  роботи державної виконавчої служби, її завданнями та функціями.

На занятті студенти ознайомитись із роботою установи, основними завданнями та функціями  державної виконавчої служби, взнали  як організовується, забезпечується та контролюється примусове виконання рішень, як здійснюється державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження тощо .

Про особливості  роботи державної виконавчої служби дізналися студенти ЛККЕіП - 1 7 e1553160902207

Окремо увагу було приділено проблемним аспектам діяльності державного виконавця, що виникають під час виконання рішень суду та інших органів державної влади та ознайомленню  з організаційно-розпорядчими документами виконавчої служби, порядком оформлення виконавчих справ.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом. Подання матеріалу було   доступним для сприйняття студентами. Відчувався постійний взаємозв’язок з аудиторією. Студенти брали активну участь в обговоренні тем, наводили приклади з життя.

Про особливості  роботи державної виконавчої служби дізналися студенти ЛККЕіП - 3 7

Слід відзначити професійно-практичну основу проведеного заняття. Воно повністю побудоване у відповідності до вимог, які ставить сучасна вища освіта до викладача. Основні положення обґрунтовувалися, обговорювалися.

У процесі обговорення заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих, практичних ситуацій.

Викладач та студенти заочного відділення, щиро вдячні Ігору Шурготу та  Юрію Соло за  безпосередню участь та надану можливість проведення змістовного та цікавого  практичного заняття, за отримані нові практичні знання.

Матеріал підготував, Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Львівського кооперативного коледжу економіки і права