У Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка протягом 21-22 березня  проходила Міжнародна науково-практична конференція «Технічний прогрес в АПВ», у роботі якої брали участь 32  заклади вищої освіти та організації, серед яких представники України, Білорусі та Туркменістану.

Мета конференції – узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду з дослідження, розроблення й впровадження конкурентоспроможних, ресурсозберігаючих технологій та технічних засобів для інноваційного розвитку аграрної галузі України.

На конференцію надано матеріали 267 доповідей на найбільш актуальні теми сучасного агропромислового виробництва.

Захід відвідали викладачі кафедри  машиновикористання та сервісу технологічних систем Житомирського національного агроекологічного університету.

Проблематика Міжнародної науково-практичної конференції «Технічний прогрес в АПВ включала 7 напрямів, згідно яких працювали  відповідні секції.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету