Про сам проект 

Сучасні потреби ринку праці, нестримний науково-технічний прогрес та тотальна глобалізація всіх сфер діяльності людини вимагають підготовки принципово нових фахівців – професіоналів найвищого рівня, здатних швидко адаптуватися й ефективно функціонувати в динамічних умовах громадянського, суспільного та професійного життя. Отже, перед ЗВО стоїть серйозна вимога – якісна підготовка таких фахівців. Важливими умовами є не тільки актуальні навчальні програми, практико-орієнтованість, індивідуальний підхід, а й опанування важливих демократичних компетенцій – усвідомлення своїх прав, свобод і законних інтересів, їх захист та уміння в разі потреби їх відстоювати. Студенти мають гарантоване державою право забезпечення та захисту їх прав, свобод і законних інтересів протягом освітнього процесу.

Запровадження інституту освітнього омбудсмена, який має забезпечувати права особи на освіту, розглядати порушення таких прав і приймати відповідні рішення – своєчасна відповідь на зміни в освітньому законодавстві України та є особливо актуальним кроком.

Під час дослідження ситуації в Полтавському університеті економіки і торгівлі (ПУЕТ) перед початком реалізації проекту в університеті не існує істотного порушення своїх прав, проте в повсякденному студентському житті стикаються з певними труднощами, серед яких найсуттєвішими є: адаптація до студентського середовища, мовні проблеми у студентів-іноземців, а також у вирішенні питань стосовно проживання в гуртожитках. Тож, студенти вважали, що існує необхідність формування інституції щодо забезпечення їх прав та свобод.

Із 2015 року ПУЕТ є учасником проекту Еразмус+ AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена», що фінансується Європейським Союзом. 

Перший успішний досвід упровадження інституту студентського омбудсмена в Україні - 5

Університет реалізовує проект у складі консорціуму університетів з України, Грузії, Азербайджану, Італії, Польщі, Португалії, Австрії, Фінляндії та Великої Британії. 

Головна мета проекту полягає у створенні, впровадженні та розвитку інституту омбудсмена в університетах України, Грузії та Азербайджану з метою захисту прав студентів та усунення перешкод для освітнього процесу.

Перший успішний досвід упровадження інституту студентського омбудсмена в Україні - 3

Вивчення європейського досвіду 

У рамках проекту учасниками робочої групи з його реалізації було вивчено європейський досвід діяльності омбудсменів в університетах Польщі, Італії та Португалії. На основі найкращих європейських практик функціонування інституту омбудсмена командою проекту розроблено модель взаємодії омбудсмену з усіма учасниками освітнього середовища, яка реалізовується в ПУЕТ, та Положення про студентського омбудсмена.

Щодо вивчення досвіду роботи інституту омбудсмена в університетах-партнерах:  Варшавському університеті (м. Варшава, Польща); університеті Л’Аквіла (м. Л’Аквіла, Італія) та університеті Міньо (м. Брага, Португалія). Відповідно до робочого плану проекту AESOP кожен університет проводив триденні тренінги із залученням фахівців та служб університету, робота яких пов’язана із захистом прав студентів та співробітників університету. Зважаючи на те, що кожен європейський заклад вищої освіти відповідно до особливостей систем освітнього процесу має свою власну усталену модель організації роботи омбудсмена, основним завданнями робочої групи ПУЕТ стали аналіз переваг та недоліків цих моделей, можливості їх імплементації в Україні, розроблення методичних рекомендації щодо впровадження цієї посади в університеті.

Перший успішний досвід упровадження інституту студентського омбудсмена в Україні - 2

Так, Варшавський університет як провідний університет Польщі, де навчається понад 55 тис. осіб, крім офісу омбудсмена, має окремий Студентський офіс, Центр розв’язування конфліктів та Комісію по правах дискримінації. Тісно взаємодіючи між собою, ці служби відіграють важливу роль у вирішенні протиріч і конфліктних ситуацій серед студентів, викладачів і персоналу.

Перший успішний досвід упровадження інституту студентського омбудсмена в Україні - 1

Маючи порівняно невелику кількість студентів (близько 10 тис. осіб), Університет Л’Аквіла більшу увагу приділяє саме захисту студентських прав. Із цією метою в університеті працює студентський омбудсмен, Сервіс консультування та підтримки студентів, Дисциплінарний комітет, Об’єднана комісія студентів та професорів, організація ADSU, яка надає студентам послуги з поселення, харчування та організації дозвілля; Офіс зв’язків із громадськістю; Департамент профорієнтаційної роботи, Асоціація випускників.

Університет Міньо – один із найбільших закладів вищої освіти у Португалії налічує 19 тис. студентів, права та інтереси яких із 2010 року захищає омбудсмен. Супроводом освітнього процесу займається також Педагогічна рада, членами якої є президент, 12 викладачів та 12 студентів. Учасникам тренінгу була надана можливість заслухати презентації омбудсменів Університету Бейра Інтеріор (м. Ковільян) та Політехнічного інституту Візеу (м. Візеу).

Крім ознайомлення з досвідом роботи омбудсмена, важливими здобутками цих зустрічей у вишах Італії, Польщі та Португалії стали підписання договорів про співпрацю, налагодження партнерств з університетами щодо навчання студентів за програмами подвійного диплома, а також обговорення напрямів подальшої співпраці в рамках програми Erasmus+.

Діалог зі студентами університету 

Презентуючи проект перед студентами ПУЕТ та висвітлюючи питання функціонування інституту омбудсмена в закладах освіти Польщі, Італії та Португалії, команда проекту розпочала свою роботу щодо імплементації інституту студентського омбудсмена в університеті. 

Під час зустрічей студентська аудиторія була досить жвавою й активно долучилася до дискусії. Студенти висловили свої думки стосовно того, яким має бути омбудсмен. На їх думку, цю посаду повинна обіймати справедлива, комунікабельна, незалежна та авторитетна людина, яка на високому рівні вміє спілкуватися українською та англійською мовами. 

Члени команди порушили питання дотримання прав студентів і виконання ними обов’язків, які передбачає Конституція України, Закон України «Про вищу освіту» та Статут університету. Студенти зі свого боку, поділилися своїми знаннями та проблемами, з якими зіткнулися у процесі навчання.

На зустрічі також було презентовано проект Положення про студентського омбудсмена в ПУЕТ, за яким студентський омбудсмен здійснюватиме захист прав, свобод та законних інтересів студентів і нагляд за їх дотриманням. 

На омбудсмена планувалось покласти такі завдання: представляти інтереси студентів перед ректоратом університету, в органах місцевої й державної влади; аналізувати стан реалізації та забезпечення прав, свобод та інтересів студентів; проводити попереджувальні заходи для запобігання порушення прав, свобод та законних інтересів студентів; організовувати заходи щодо роз’яснення студентам їх правового статусу, обсягу їх прав та обов’язків; вживати необхідних заходів у випадку порушення прав, свобод та законних інтересів студентів; надавати рекомендації щодо запобігання конфліктним ситуаціям студентам та іншим учасникам освітнього процесу. Усі присутні були запрошені до публічного обговорення проекту Положення.

Про дії з приводу реалізації проекту

Першим кроком на цьому шляху було оголошення конкурсу на посаду першого студентського омбудсмена України. В оголошенні було викладено основні завдання омбудсмена та вимоги до кандидатур, терміни подання документів. 

Наступним кроком було проведення співбесід із кандидатами, а в подальшому – дебатів між претендентами на пост студентського омбудсмена: Карманенком Василем, Пивоварською Ксенією та Чижевським Владиславом. Під час дебатів студенти мали змогу познайомитися з кандидатами та поставити запитання.

Спочатку кожному з кандидатів за жеребкуванням було надано слово з метою презентації власної Програми діяльності. Після виступів кандидати ставили один одному запитання, що стосувалися роз’яснень їхніх програм. До питань активно долучилися студенти, у тому числі й іноземні, яких цікавили як мотиваційні аспекти балотування кандидатів на цю посаду, так і подальші їхні дії як студентського омбудсмена в результаті перемоги на виборах. Усі кандидати продемонстрували свій професіоналізм та успішно відповіли навіть на найкаверзніші запитання аудиторії.

Не залишилися осторонь і представники адміністрації університету, яким також було цікаво бачення майбутнім омбудсменом механізмів взаємодії з деканатом та ректоратом.

Кульмінаційною подією проекту були вибори студентського омбудсмена, що відбулися 13 лютого 2018 року в університеті. 

За результатами таємного голосування, прихильність студентської громади ПУЕТ у відсотковому співвідношенні виглядає так: Карманенко Василь – 65 %, Пивоварська Ксенія – 18 %, Чижевський Владислав – 12 %. Отже,студенти університету зробили свій вибір!

Логічним кроком на шляху реалізації проекту стало  відкриття офісу студентського омбудсмена. В університеті відбулася презентація програми діяльності. У заході взяли участь міський голова міста Полтава Олександр Мамай, ректор університету О. О. Нестуля, представники місцевого та обласного управління, студентські ради міста й університету, учасники освітнього процесу ПУЕТ.

Під час заходу перший в Україні студентський омбудсмен дав урочисту клятву: «Захищати права, свободи та інтереси студентів, сумлінно і чесно виконувати свої обов’язки, неухильно дотримуватися Конституції й законів України, зберігати конфіденційність студентських звернень. Керуючись принципами справедливості, чесності та об’єктивності, гарантую захист студентів ПУЕТ від будь-яких посягань на їхні права та свободи. Ніколи не зрадити інтересів студентської родини! Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

Про поширення досвіду роботи студентського омбудсмена серед інших університетів України 

Полтавським юридичним коледжем для студентів з усіх куточків Полтавщини та сусідніх областей був організований хакатон. Це своєрідна форма організації командної роботи, спрямованої на досягнення згоди та оформлення нормативних чи рекомендаційних, установчих документів «Чистий диплом: як сприяти академічній доброчесності та запобігти корупції в освіті».

Спікером від Полтавського університету економіки і торгівлі став студентський омбудсмен Василь Карманенко, який поділився досвідом реалізації світової практики захисту прав, свобод та інтересів студентів як дієвого інструменту запобігання корупції в освіті та сприяння формуванню академічної доброчесності в учасників освітнього процесу.

У конструктивному діалозі було обговорено ключові принципи, умови, засоби та шляхи сприяння формуванню академічної культури в освітньому просторі Полтави та України.

Варто зауважити, що учасники проекту беруть активну участь у наукових конференціях та поширюють досвід у наукових колах. Так, члени команди брали участь у 7 конференціях, із яких 3 мають статус міжнародних.

Учасники проектної команди відвідали Кластерний семінар для українських команд, що впроваджують проект «Еразмус +» у сфері вищої освіти, де були представлені основні досягнення проекту Erasmus + AESOP серед представників ЗВО України та МОН, де також поширили досвід роботи студентського омбудсмена.

Результати проекту також  активно висвітлюються у ЗМІ, зокрема на місцевому телебаченні в м. Крменчук, де у програмі «Студія дня» виступав студентський омбудсмен Василь Карманенко.

За ініціативою офісу омбудсмена було підписано меморандум про співпрацю ПУЕТ із Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). Співпраця передбачає спільну роботув розробленні та просуванні громадянських і демократичних ініціатив в Україні. IFES та ПУЕТ уклали угоду про впровадження в освітньому середовищі університету вибіркової дисципліни «Демократія: від теорії до практики». Мета дисципліни: зміцнення знань, навичок, цінностей та ставлень, пов’язаних з ефективною громадянською активністю студентів.

ПУЕТ долучився до всеукраїнської інформаційної кампанії в ПУЕТ «Молодь не лайкає! Молодь голосує!» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Україна) та Британської допомоги від уряду Великої Британії (British Council Ukraine).  За ініціативи офісу омбудсмена ПУЕТ було долучено до проекту «Університет – простір прав людини» за підтримки фонду «Відродження». Партнерська угода між УГСПЛ була підписана з ПУЕТ на початку червня 2019 року. Досвід захисту прав учасників освітнього процесу в університеті визнаний реалізаторами проекту надзвичайно цінним, тому було прийняте рішення про розширення кола партнерських ЗВО та включення ПУЕТ до проекту на ІІ етапі його реалізації.

Результати досліджень 

У рамках проекту було проведено аналітичне дослідження впливу офісу студентського омбудсмена й якісних змін щодо адвокації прав, свобод і законних інтересів студентів Полтавського університету економіки і торгівлі.

Більшість студентів – 73 із 123 – іноді стикаються із проблемами різного характеру під час навчання в університеті.  Решта респондентів
(23 %) вважають, що не мають жодних проблем, а 11 % не звертають на них уваги.

Приблизно 2,5 % студентів постійно мають проблеми в університетському середовищі, що пов’язано з їхнім особистісно-психологічними та ментальними характеристиками. За характером проблем (навчання, спілкування з викладачами, проблеми зі студентами, в гуртожитку або з адміністрацією) такі випадки виникають зрідка, або не виникають взагалі.

У разі виникнення проблем 75 % опитаних намагаються їх вирішити самостійно, 5 % – звертаються за їх вирішенням до омбудсмена. 81 % опитаних позитивно ставляться до інституту студентського омбудсмена в університеті. Водночас спостерігається високий рівень обізнаності та поінформованості студентів: 87 % знають, хто такий омбудсмен та правильно визначають його повноваження.

Щодо інтенсивності звернень до омбудсмена, то 13 % опитаних зверталися 1-2 рази, 1,6 % – більше трьох разів. Здебільшого ці проблеми були повністю вирішені. Серед проблем, з якими зверталися до омбудсмена, найбільш поширеними є соціально-побутові (гуртожиток) та безпосередньо пов’язані з освітнім процесом.

Загалом офіс студентського омбудсмена якісно вплинув на забезпечення ефективності освітнього середовища університету: налагоджена ефективна комунікація всіх учасників освітнього процесу, підвищена оперативність реагування на проблемні та конфліктні ситуації між ними, відпрацьовані та поширені до загального використання алгоритми реагування й запобігання (попередження) деструктивних проявів в освітньому середовищі. Важливим є органічна імплементація студентського омбудсмена в дорадчі й колегіальні органи університету.

Перспективними та стратегічними завданнями офісу студентського омбудсмена є поширення успішної освітньої практики на інші ЗВО як важливого індикатора студентоорієнтованого середовища.

Про результати проекту на рівні університету

Отже, проекту вже 3 роки. Відповідно до його реалізації вперше в Україні обрано студентського омбудсмена. У світлі змін в освітньому законодавстві України впровадження посади студентського омбудсмена є особливо актуальним, оскільки відповідно до Закону України «Про освіту» запроваджується інститут освітнього омбудсмена, який має забезпечувати права особи на освіту, розглядати порушення таких прав і приймати відповідні рішення.

Цей проект є результатом успішної міжнародної співпраці університету з навчальними закладами вищої освіти Європи  (Польщі, Італії, Португалії, Австрії, Великобританії, Фінляндії) та країн Східного партнерства (Грузії, Азербайджану), а також довгих партнерських стосунків із Київським національним економічним університетом імені В. Гетьмана.

У результаті реалізації проекту:

  • вивчено передовий досвід створення, впровадження, функціонування та розвитку інститутів омбудсмена в європейських університетах;
  • проведено дослідження щодо наявності порушень прав студентів в університеті;
  • розроблено установчі документи щодо створення офісу омбудсмена та впровадження посади омбудсмена в діяльність університету;
  • розроблено навчальні та просвітницькі матеріали щодо адвокації студентів і навчання студентів;
  • проведено навчання омбудсмена та просвітницьку діяльність для учасників освітнього процесу в кожному партнерському університеті;
  • проведено дослідження в університеті з метою виміру впливу офісу студентського омбудсмена.

Моніторинг проекту 

18 червня 2019 року з моніторинговою місією завітали до Полтавського університету економіки і торгівлі представники Національного Еразмус+ Офісу в Україні  Іванна Атаманчук та Вероніка Ткаченко. У рамках проведення моніторингу проекту Erasmus+ AESOP «Здійснення захисту студентів шляхом введення посади омбудсмена» в ПУЕТ відбулася зустріч із ректором університету О. О. Нестулею, де було представлено отримані результати проекту міжнародним Консорціумом загалом та Полтавським університетом економіки і торгівлі як партнером проекту. Було проведено також інтерв’ю з виконавцями проекту, викладачами та адміністративними працівниками, які не є учасниками проекту, зустріч зі студентами, які користуються результатами проекту, та студентським омбудсменом.

Так, слід зазначити, що проект реалізовано відповідно до Стратегії розвитку університету на 2017–2022 рр. та виконує заходи основних завдань Стратегії, а саме: інтеграція в міжнародний  освітній та науковий простір: участь університету у Програмі ЄС Еразмус+ та розбудова простору відкритого партнерства із закордонними закладами вищої освіти.

Загалом офіс студентського омбудсмена якісно вплинув на забезпечення ефективності освітнього середовища університету:

  • налагоджено ефективну комунікацію всіх учасників освітнього процесу;
  • підвищено оперативність реагування на проблемні та конфліктні ситуації між ними;
  • відпрацьовано та поширено до загального використання алгоритми реагування й запобігання (попередження) деструктивних проявів в освітньому середовищі.

Після завершення учасники моніторингу обговорили результати. Представники Національного Еразмус+ Офісу ознайомили виконавців проекту з попередніми висновками та рекомендаціями.