Міністерство освіти і науки опублікувало детальний розподіл коштів з державного бюджету між закладами вищої освіти. Всього на університети у 2020 році МОН витратить 16,26 млрд грн.

“Ми зробили важливий крок до прозорості та відкритості фінансів. Вперше Міністерство освіти і науки опублікувало дані про розподіл державних коштів між закладами вищої освіти та чіткими критеріями цього розподілу. Кожен університет отримав фінансування залежно від результатів своєї роботи та стимул розвиватись динамічніше”, – відзначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

З 2020 року ЗВО фінансуються за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування порівняно із бюджетом минулого року. Відповідне рішення схвалив Уряд 24 грудня 2019 року.

Розрахунок обсягу фінансування у 2020 році робився МОН за конкретними показниками, серед яких: масштаб університету; контингент; регіональний коефіцієнт; позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів. З 2021 року до цих показників додасться працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему. Для поступовості переходу у 2020 році були запроваджені обмеження для мінімальної та максимальної зміни бюджету кожного ЗВО – 95% та 120% від 2019 року відповідно.

Розподіл держфінансування університетів у 2020 році - 1

Фінансування за формулою отримають 136 закладів вищої освіти та 12 їхніх філій, які мають власні кошториси. У 2020 році 94 заклади отримають 100-120% від бюджету 2019 року, а 54 – 95-99% від бюджету 2019 року.

Завдяки розрахунку фінансування за формулою у 2020 році 17 університетів отримали збільшення фінансування на понад 15 мільйонів гривень. З-поміж них – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут, Сумський державний університет, Ужгородський національний університет тощо.

Розподіл держфінансування університетів у 2020 році - 2

 

“Нова система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати на запити ринку праці. Отримавши збільшене фінансування вже цього року, вони можуть вкласти ці гроші в підвищення якості. Наприклад, збільшити заробітну плату сильним викладачам. Це підвищить їхню мотивацію та покращить якість освіти у виші”, – зауважив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Показники, за якими МОН робить розрахунок розподілу фінансування, дають університетам чітке розуміння, за якою траєкторією їм потрібно рухатись, щоб покращувати свої позиції.

Відтепер фактична кількість студентів за бюджетною формою навчання (контингент) –  лише один із семи показників, які впливають на формування бюджету. Протягом наступних трьох років вага цього показника буде зменшуватись. Додатково держава стимулює університети зберігати свій профіль, технічні університети – підтримувати саме технічні спеціальності.

Показник масштабу стимулює заклади вищої освіти об’єднуватись та ефективно використовувати ресурси. Адже університети, у яких навчається менше 1000 студентів, будуть отримувати менше, а ті, де три, п’ять і десять тисяч студентів – навпаки отримуватимуть більше.

Застосування регіонального коефіцієнту у формулі дало змогу регіональним університетам у 2020 році отримати краще фінансування. У попередні роки через відтік абітурієнтів у великі міста регіональні ЗВО втрачали студентів та не мали ресурсів для розвитку. Застосовуючи регіональний коефіцієнт, держава підтримує регіональні університети.

Наявність українських університетів у міжнародних рейтингах – це стимул працювати над міжнародним визнанням та репутацією, підвищення шансів залучати іноземних студентів. Міністерство враховує позиції в QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings та Academic Ranking of World Universities. Зараз п’ять ЗВО, які входять до рейтингів, отримали додаткове фінансування за цим показником.

Кількість грошей на дослідження, які університет залучає від бізнесу та з міжнародних грантів, свідчить, що закладу довіряють донори та/або бізнес. Держава, використовуючи цей показник, стимулює університети розвивати науку та диверсифікувати джерела надходження грошей.

Працевлаштування випускників – це показник, який МОН почне застосовувати при розрахунку фінансування ЗВО у 2021. У 2020 МОН запустить електронну систему, яка буде моніторити, чи працюють випускники того чи іншого університету на посаді, що вимагає вищої освіти. Цей показник буде стимулювати університети підвищувати якість освіти, враховувати потреби ринку праці та сприяти працевлаштуванню своїх студентів.

Наступним кроком Міністерства стане спільна із профільним комітетом Верховної Ради розробка та внесення комплексних змін до законодавства, які нададуть фінансову автономію університетам.


Детальний розподіл державного фінансування між ЗВО у 2020 році

1– №
2 – Найменування закладу вищої освіти
(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, що діє згідно із затвердженим в установленому порядку положенням, має окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснює підготовку здобувачів вищої освіти)
(далі – ЗВО)
3– Обсяг фінансування ЗВО у 2019 році (різниця між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення видатків споживання за загальним фондом державного бюджету у 2019 році, та консолідованим обсягом фінансування ЗВО для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат у 2019 році) (грн.)
4 – Обсяг фінансування ЗВО у 2020 році (за винятком: 1) фінансування для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат; 2) резерву, крім корегування загального обсягу фінансування з урахуванням нижньої та верхньої межі фінансування порівняно з попереднім роком) (грн.)
5 – Співвідношення обсягів фінансування ЗВО 2020/2019 

1 2 3 4 5
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 1 116 254 144 1 200 691 857 107,6%
2 Національний університет “Львівська політехніка” 677 729 200 746 705 212 110,2%
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 343 895 100 402 231 456 117,0%
4 Національний університет біоресурсів і природокористування України 411 285 900 453 143 718 110,2%
5 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 327 933 800 368 192 049 112,3%
6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 258 801 200 297 083 592 114,8%
7 Сумський державний університет 167 880 000 201 456 000 120,0%
8 Національний університет “Запорізька політехніка” 158 992 700 190 791 240 120,0%
9 Національний авіаційний університет 362 951 900 394 067 908 108,6%
10 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 141 392 000 165 698 723 117,2%
11 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 153 718 000 176 465 249 114,8%
12 Ужгородський національний університет 181 690 800 203 580 479 112,0%
13 Сумський національний аграрний університет 97 129 900 116 555 880 120,0%
14 Харківський національний університет радіоелектроніки 188 917 800 207 890 245 110,0%
15 Луцький національний технічний університет 88 467 000 106 160 400 120,0%
16 Національний університет водного господарства та природокористування 118 951 690 135 840 521 114,2%
17 Київський національний університет будівництва і архітектури 182 458 500 197 412 684 108,2%
18 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 71 842 600 86 211 120 120,0%
19 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 133 998 300 147 902 328 110,4%
20 Криворізький національний університет 79 331 300 92 423 355 116,5%
21 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 95 452 800 107 834 269 113,0%
22 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 112 971 200 125 292 944 110,9%
23 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 55 922 400 66 804 992 119,5%
24 Приазовський державний технічний університет 79 780 900 90 403 686 113,3%
25 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 128 232 100 138 630 966 108,1%
26 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 114 099 500 124 084 838 108,8%
27 Білоцерківський національний аграрний університет 77 510 800 87 320 971 112,7%
28 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 101 239 300 110 862 726 109,5%
29 Уманський національний університет садівництва 65 716 200 74 766 090 113,8%
30 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 84 345 700 93 246 601 110,6%
31 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 74 014 600 82 569 278 111,6%
32 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 77 239 500 85 029 431 110,1%
33 Донецький національний технічний університет 50 179 200 57 728 148 115,0%
34 Полтавська державна аграрна академія 61 347 700 68 667 242 111,9%
35 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 116 077 700 123 386 641 106,3%
36 Донбаська державна машинобудівна академія 52 262 100 59 299 480 113,5%
37 Житомирський національний агроекологічний університет 62 491 900 69 505 341 111,2%
38 Донецький національний університет імені Василя Стуса 85 469 800 92 433 487 108,1%
39 Український державний університет залізничного транспорту 72 809 900 79 220 640 108,8%
40 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 86 193 700 92 242 358 107,0%
41 Чернігівський національний технологічний університет 95 251 800 101 270 837 106,3%
42 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 38 624 800 44 272 143 114,6%
43 Державний університет “Житомирська політехніка” 56 432 000 61 909 646 109,7%
44 Луганський національний аграрний університет 26 173 500 31 408 200 120,0%
45 Таврійський державний агротехнологічний університет 76 477 800 81 642 507 106,8%
46 Національний університет харчових технологій 165 236 700 170 255 793 103,0%
47 Донбаський державний педагогічний університет 63 055 500 67 803 484 107,5%
48 Одеська державна академія будівництва та архітектури 85 546 800 90 238 944 105,5%
49 Хмельницький національний університет 97 096 700 101 756 006 104,8%
50 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 78 853 200 83 269 713 105,6%
51 Національний транспортний університет 102 632 000 106 985 437 104,2%
52 Одеський національний морський університет 51 971 520 56 162 025 108,1%
53 Житомирський державний університет імені Івана Франка 69 863 900 74 041 137 106,0%
54 Запорізький національний університет 124 273 000 128 402 219 103,3%
55 Маріупольський державний університет 45 090 800 49 216 688 109,2%
56 Вінницький національний технічний університет 109 963 100 113 960 318 103,6%
57 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 75 731 200 79 695 834 105,2%
58 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 61 597 500 65 464 249 106,3%
59 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 100 941 083 104 764 432 103,8%
60 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 223 651 500 227 023 527 101,5%
61 Тернопільський національний економічний університет 111 187 500 114 421 632 102,9%
62 Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка 69 781 200 72 961 989 104,6%
63 Одеський національний політехнічний університет 168 523 700 171 646 557 101,9%
64 Центральноукраїнський національний технічний університет 70 445 000 73 545 647 104,4%
65 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 17 130 400 20 059 419 117,1%
66 Подільський державний аграрно-технічний університет 52 123 200 55 024 402 105,6%
67 Український державний хіміко-технологічний університет 69 326 000 72 150 978 104,1%
68 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 75 702 600 78 521 342 103,7%
69 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет” 20 584 400 23 350 032 113,4%
70 Київський національний університет технологій та дизайну 108 884 400 111 560 570 102,5%
71 Херсонський державний аграрний університет 44 048 000 46 650 325 105,9%
72 Вінницький національний аграрний університет 67 282 900 69 723 256 103,6%
73 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 241 896 300 244 274 348 101,0%
74 Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 82 312 800 84 610 094 102,8%
75 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 76 036 800 78 320 061 103,0%
76 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 61 847 000 64 106 212 103,7%
77 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 107 181 300 109 399 351 102,1%
78 Криворізький державний педагогічний університет 67 082 000 69 259 050 103,2%
79 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 19 031 400 21 197 240 111,4%
80 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 61 263 300 62 646 869 102,3%
81 Національний університет “Острозька академія” 35 137 500 36 467 352 103,8%
82 Черкаський державний технологічний університет 71 054 400 72 333 983 101,8%
83 Бердянський державний педагогічний університет 49 746 300 51 004 474 102,5%
84 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 90 691 600 91 744 149 101,2%
85 Донецький державний університет управління 16 264 500 17 307 788 106,4%
86 Дніпровський державний технічний університет 52 325 200 53 289 596 101,8%
87 Миколаївський національний аграрний університет 80 052 100 80 888 974 101,0%
88 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 35 537 306 36 232 222 102,0%
89 Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 7 512 100 7 982 906 106,3%
90 Національна металургійна академія України 93 660 500 94 118 622 100,5%
91 Азовський морський інститут Національного університету “Одеська  морська академія” 4 273 100 4 712 209 110,3%
92 Херсонська державна морська академія 23 264 000 23 284 560 100,1%
93 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 103 101 700 103 101 540 100,0%
94 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 49 012 800 49 008 355 100,0%
95 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 1 852 600 1 759 970 95,0%
96 Рівненський державний гуманітарний університет 103 015 300 102 890 599 99,9%
97 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 9 240 400 9 054 051 98,0%
98 Харківський національний університет будівництва та архітектури 65 184 600 64 938 005 99,6%
99 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 5 048 300 4 795 885 95,0%
100 Університет банківської справи 36 014 200 35 751 164 99,3%
101 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут” 12 423 400 12 109 808 97,5%
102 Чернівецький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету 8 285 400 7 871 130 95,0%
103 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 113 939 200 113 510 200 99,6%
104 Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” 8 722 200 8 286 090 95,0%
105 Харківський торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету 9 945 300 9 448 035 95,0%
106 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут” 10 675 200 10 141 440 95,0%
107 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 62 108 100 61 497 434 99,0%
108 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 80 339 500 79 718 010 99,2%
109 Одеський державний аграрний університет 28 521 100 27 885 960 97,8%
110 Херсонський національний технічний університет 58 612 810 57 965 532 98,9%
111 Львівський інститут економіки і туризму 12 976 700 12 327 865 95,0%
112 Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету 13 868 000 13 174 600 95,0%
113 Харківська державна зооветеринарна академія 36 811 200 35 941 271 97,6%
114 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 70 553 700 69 625 845 98,7%
115 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 53 997 100 52 961 061 98,1%
116 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 62 375 400 61 189 295 98,1%
117 Київський національний торговельно-економічний університет 161 605 000 160 317 886 99,2%
118 Мукачівський державний університет 25 959 400 24 661 430 95,0%
119 Українська інженерно-педагогічна академія 47 422 400 45 935 901 96,9%
120 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 74 751 900 73 245 725 98,0%
121 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 96 771 700 95 254 542 98,4%
122 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 31 423 900 29 852 705 95,0%
123 Харківський державний університет харчування та торгівлі 31 928 500 30 332 075 95,0%
124 Українська академія друкарства 56 515 300 54 728 399 96,8%
125 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 144 215 100 142 346 517 98,7%
126 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 37 570 700 35 692 165 95,0%
127 Львівський національний аграрний університет 81 997 500 80 065 526 97,6%
128 Одеський національний економічний університет 40 738 500 38 701 575 95,0%
129 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 58 562 700 56 509 522 96,5%
130 Державний університет інфраструктури та технологій 41 270 700 39 207 165 95,0%
131 Київський національний лінгвістичний університет 61 415 300 59 257 154 96,5%
132 Державний університет телекомунікацій 43 539 800 41 362 810 95,0%
133 Університет митної справи та фінансів 49 222 400 46 761 280 95,0%
134 Одеський державний екологічний університет 49 681 500 47 197 425 95,0%
135 Херсонський державний університет 95 912 000 93 279 023 97,3%
136 Харківська державна академія фізичної культури 54 789 000 52 049 550 95,0%
137 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 65 184 900 62 163 109 95,4%
138 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 87 303 800 84 153 185 96,4%
139 Національний лісотехнічний університет України 83 313 700 80 075 852 96,1%
140 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 66 473 200 63 149 540 95,0%
141 Національний університет фізичного виховання і спорту України 88 519 300 84 578 877 95,5%
142 Національний університет “Одеська морська академія” 93 155 300 88 497 535 95,0%
143 Льотна академія Національного авіаційного університету 95 363 000 90 594 850 95,0%
144 Одеська національна академія харчових технологій 121 873 870 116 668 394 95,7%
145 Національний університет “Одеська юридична академія” 123 867 310 117 673 945 95,0%
146 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 205 888 029 197 819 077 96,1%
147 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 236 351 000 224 533 450 95,0%
148 Київський національний університет культури і мистецтв 369 139 300 350 682 335 95,0%

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *