Міністерство освіти і науки опублікувало детальний розподіл коштів з державного бюджету між закладами вищої освіти. Всього на університети у 2020 році МОН витратить 16,26 млрд грн.

“Ми зробили важливий крок до прозорості та відкритості фінансів. Вперше Міністерство освіти і науки опублікувало дані про розподіл державних коштів між закладами вищої освіти та чіткими критеріями цього розподілу. Кожен університет отримав фінансування залежно від результатів своєї роботи та стимул розвиватись динамічніше”, – відзначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

З 2020 року ЗВО фінансуються за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування порівняно із бюджетом минулого року. Відповідне рішення схвалив Уряд 24 грудня 2019 року.

Розрахунок обсягу фінансування у 2020 році робився МОН за конкретними показниками, серед яких: масштаб університету; контингент; регіональний коефіцієнт; позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів. З 2021 року до цих показників додасться працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему. Для поступовості переходу у 2020 році були запроваджені обмеження для мінімальної та максимальної зміни бюджету кожного ЗВО – 95% та 120% від 2019 року відповідно.

Розподіл держфінансування університетів у 2020 році - 1

Фінансування за формулою отримають 136 закладів вищої освіти та 12 їхніх філій, які мають власні кошториси. У 2020 році 94 заклади отримають 100-120% від бюджету 2019 року, а 54 – 95-99% від бюджету 2019 року.

Завдяки розрахунку фінансування за формулою у 2020 році 17 університетів отримали збільшення фінансування на понад 15 мільйонів гривень. З-поміж них – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут, Сумський державний університет, Ужгородський національний університет тощо.

Розподіл держфінансування університетів у 2020 році - 2

 

“Нова система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати на запити ринку праці. Отримавши збільшене фінансування вже цього року, вони можуть вкласти ці гроші в підвищення якості. Наприклад, збільшити заробітну плату сильним викладачам. Це підвищить їхню мотивацію та покращить якість освіти у виші”, – зауважив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Показники, за якими МОН робить розрахунок розподілу фінансування, дають університетам чітке розуміння, за якою траєкторією їм потрібно рухатись, щоб покращувати свої позиції.

Відтепер фактична кількість студентів за бюджетною формою навчання (контингент) –  лише один із семи показників, які впливають на формування бюджету. Протягом наступних трьох років вага цього показника буде зменшуватись. Додатково держава стимулює університети зберігати свій профіль, технічні університети – підтримувати саме технічні спеціальності.

Показник масштабу стимулює заклади вищої освіти об’єднуватись та ефективно використовувати ресурси. Адже університети, у яких навчається менше 1000 студентів, будуть отримувати менше, а ті, де три, п’ять і десять тисяч студентів – навпаки отримуватимуть більше.

Застосування регіонального коефіцієнту у формулі дало змогу регіональним університетам у 2020 році отримати краще фінансування. У попередні роки через відтік абітурієнтів у великі міста регіональні ЗВО втрачали студентів та не мали ресурсів для розвитку. Застосовуючи регіональний коефіцієнт, держава підтримує регіональні університети.

Наявність українських університетів у міжнародних рейтингах – це стимул працювати над міжнародним визнанням та репутацією, підвищення шансів залучати іноземних студентів. Міністерство враховує позиції в QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings та Academic Ranking of World Universities. Зараз п’ять ЗВО, які входять до рейтингів, отримали додаткове фінансування за цим показником.

Кількість грошей на дослідження, які університет залучає від бізнесу та з міжнародних грантів, свідчить, що закладу довіряють донори та/або бізнес. Держава, використовуючи цей показник, стимулює університети розвивати науку та диверсифікувати джерела надходження грошей.

Працевлаштування випускників – це показник, який МОН почне застосовувати при розрахунку фінансування ЗВО у 2021. У 2020 МОН запустить електронну систему, яка буде моніторити, чи працюють випускники того чи іншого університету на посаді, що вимагає вищої освіти. Цей показник буде стимулювати університети підвищувати якість освіти, враховувати потреби ринку праці та сприяти працевлаштуванню своїх студентів.

Наступним кроком Міністерства стане спільна із профільним комітетом Верховної Ради розробка та внесення комплексних змін до законодавства, які нададуть фінансову автономію університетам.


Детальний розподіл державного фінансування між ЗВО у 2020 році

1– №
2 – Найменування закладу вищої освіти
(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, що діє згідно із затвердженим в установленому порядку положенням, має окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснює підготовку здобувачів вищої освіти)
(далі – ЗВО)
3– Обсяг фінансування ЗВО у 2019 році (різниця між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення видатків споживання за загальним фондом державного бюджету у 2019 році, та консолідованим обсягом фінансування ЗВО для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат у 2019 році) (грн.)
4 – Обсяг фінансування ЗВО у 2020 році (за винятком: 1) фінансування для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат; 2) резерву, крім корегування загального обсягу фінансування з урахуванням нижньої та верхньої межі фінансування порівняно з попереднім роком) (грн.)
5 – Співвідношення обсягів фінансування ЗВО 2020/2019 

12345
1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»1 116 254 1441 200 691 857107,6%
2Національний університет “Львівська політехніка”677 729 200746 705 212110,2%
3Львівський національний університет імені Івана Франка343 895 100402 231 456117,0%
4Національний університет біоресурсів і природокористування України411 285 900453 143 718110,2%
5Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”327 933 800368 192 049112,3%
6Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна258 801 200297 083 592114,8%
7Сумський державний університет167 880 000201 456 000120,0%
8Національний університет “Запорізька політехніка”158 992 700190 791 240120,0%
9Національний авіаційний університет362 951 900394 067 908108,6%
10Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”141 392 000165 698 723117,2%
11Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича153 718 000176 465 249114,8%
12Ужгородський національний університет181 690 800203 580 479112,0%
13Сумський національний аграрний університет97 129 900116 555 880120,0%
14Харківський національний університет радіоелектроніки188 917 800207 890 245110,0%
15Луцький національний технічний університет88 467 000106 160 400120,0%
16Національний університет водного господарства та природокористування118 951 690135 840 521114,2%
17Київський національний університет будівництва і архітектури182 458 500197 412 684108,2%
18Луганський національний університет імені Тараса Шевченка71 842 60086 211 120120,0%
19Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки133 998 300147 902 328110,4%
20Криворізький національний університет79 331 30092 423 355116,5%
21Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова95 452 800107 834 269113,0%
22Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника112 971 200125 292 944110,9%
23Дніпровський державний аграрно-економічний університет55 922 40066 804 992119,5%
24Приазовський державний технічний університет79 780 90090 403 686113,3%
25Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова128 232 100138 630 966108,1%
26Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля114 099 500124 084 838108,8%
27Білоцерківський національний аграрний університет77 510 80087 320 971112,7%
28Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини101 239 300110 862 726109,5%
29Уманський національний університет садівництва65 716 20074 766 090113,8%
30Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди84 345 70093 246 601110,6%
31Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя74 014 60082 569 278111,6%
32Харківський національний автомобільно-дорожній університет77 239 50085 029 431110,1%
33Донецький національний технічний університет50 179 20057 728 148115,0%
34Полтавська державна аграрна академія61 347 70068 667 242111,9%
35Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу116 077 700123 386 641106,3%
36Донбаська державна машинобудівна академія52 262 10059 299 480113,5%
37Житомирський національний агроекологічний університет62 491 90069 505 341111,2%
38Донецький національний університет імені Василя Стуса85 469 80092 433 487108,1%
39Український державний університет залізничного транспорту72 809 90079 220 640108,8%
40Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна86 193 70092 242 358107,0%
41Чернігівський національний технологічний університет95 251 800101 270 837106,3%
42Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського38 624 80044 272 143114,6%
43Державний університет “Житомирська політехніка”56 432 00061 909 646109,7%
44Луганський національний аграрний університет26 173 50031 408 200120,0%
45Таврійський державний агротехнологічний університет76 477 80081 642 507106,8%
46Національний університет харчових технологій165 236 700170 255 793103,0%
47Донбаський державний педагогічний університет63 055 50067 803 484107,5%
48Одеська державна академія будівництва та архітектури85 546 80090 238 944105,5%
49Хмельницький національний університет97 096 700101 756 006104,8%
50Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка78 853 20083 269 713105,6%
51Національний транспортний університет102 632 000106 985 437104,2%
52Одеський національний морський університет51 971 52056 162 025108,1%
53Житомирський державний університет імені Івана Франка69 863 90074 041 137106,0%
54Запорізький національний університет124 273 000128 402 219103,3%
55Маріупольський державний університет45 090 80049 216 688109,2%
56Вінницький національний технічний університет109 963 100113 960 318103,6%
57Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського75 731 20079 695 834105,2%
58Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського61 597 50065 464 249106,3%
59Національний університет “Києво-Могилянська академія”100 941 083104 764 432103,8%
60Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”223 651 500227 023 527101,5%
61Тернопільський національний економічний університет111 187 500114 421 632102,9%
62Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка69 781 20072 961 989104,6%
63Одеський національний політехнічний університет168 523 700171 646 557101,9%
64Центральноукраїнський національний технічний університет70 445 00073 545 647104,4%
65Донбаська національна академія будівництва і архітектури17 130 40020 059 419117,1%
66Подільський державний аграрно-технічний університет52 123 20055 024 402105,6%
67Український державний хіміко-технологічний університет69 326 00072 150 978104,1%
68Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка75 702 60078 521 342103,7%
69Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”20 584 40023 350 032113,4%
70Київський національний університет технологій та дизайну108 884 400111 560 570102,5%
71Херсонський державний аграрний університет44 048 00046 650 325105,9%
72Вінницький національний аграрний університет67 282 90069 723 256103,6%
73Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара241 896 300244 274 348101,0%
74Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького82 312 80084 610 094102,8%
75Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка76 036 80078 320 061103,0%
76Чорноморський національний університет імені Петра Могили61 847 00064 106 212103,7%
77Придніпровська державна академія будівництва та архітектури107 181 300109 399 351102,1%
78Криворізький державний педагогічний університет67 082 00069 259 050103,2%
79Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського19 031 40021 197 240111,4%
80Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького61 263 30062 646 869102,3%
81Національний університет “Острозька академія”35 137 50036 467 352103,8%
82Черкаський державний технологічний університет71 054 40072 333 983101,8%
83Бердянський державний педагогічний університет49 746 30051 004 474102,5%
84Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького90 691 60091 744 149101,2%
85Донецький державний університет управління16 264 50017 307 788106,4%
86Дніпровський державний технічний університет52 325 20053 289 596101,8%
87Миколаївський національний аграрний університет80 052 10080 888 974101,0%
88Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова35 537 30636 232 222102,0%
89Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України7 512 1007 982 906106,3%
90Національна металургійна академія України93 660 50094 118 622100,5%
91Азовський морський інститут Національного університету “Одеська  морська академія”4 273 1004 712 209110,3%
92Херсонська державна морська академія23 264 00023 284 560100,1%
93Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка103 101 700103 101 540100,0%
94Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського49 012 80049 008 355100,0%
95Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету1 852 6001 759 97095,0%
96Рівненський державний гуманітарний університет103 015 300102 890 59999,9%
97Одеська державна академія технічного регулювання та якості9 240 4009 054 05198,0%
98Харківський національний університет будівництва та архітектури65 184 60064 938 00599,6%
99Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету5 048 3004 795 88595,0%
100Університет банківської справи36 014 20035 751 16499,3%
101Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”12 423 40012 109 80897,5%
102Чернівецький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету8 285 4007 871 13095,0%
103Одеський національний університет імені І. І. Мечникова113 939 200113 510 20099,6%
104Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”8 722 2008 286 09095,0%
105Харківський торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету9 945 3009 448 03595,0%
106Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”10 675 20010 141 44095,0%
107Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка62 108 10061 497 43499,0%
108Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка80 339 50079 718 01099,2%
109Одеський державний аграрний університет28 521 10027 885 96097,8%
110Херсонський національний технічний університет58 612 81057 965 53298,9%
111Львівський інститут економіки і туризму12 976 70012 327 86595,0%
112Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету13 868 00013 174 60095,0%
113Харківська державна зооветеринарна академія36 811 20035 941 27197,6%
114Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця70 553 70069 625 84598,7%
115Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка53 997 10052 961 06198,1%
116Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського62 375 40061 189 29598,1%
117Київський національний торговельно-економічний університет161 605 000160 317 88699,2%
118Мукачівський державний університет25 959 40024 661 43095,0%
119Українська інженерно-педагогічна академія47 422 40045 935 90196,9%
120Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка74 751 90073 245 72598,0%
121Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка96 771 70095 254 54298,4%
122Ізмаїльський державний гуманітарний університет31 423 90029 852 70595,0%
123Харківський державний університет харчування та торгівлі31 928 50030 332 07595,0%
124Українська академія друкарства56 515 30054 728 39996,8%
125Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана144 215 100142 346 51798,7%
126Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту37 570 70035 692 16595,0%
127Львівський національний аграрний університет81 997 50080 065 52697,6%
128Одеський національний економічний університет40 738 50038 701 57595,0%
129Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя58 562 70056 509 52296,5%
130Державний університет інфраструктури та технологій41 270 70039 207 16595,0%
131Київський національний лінгвістичний університет61 415 30059 257 15496,5%
132Державний університет телекомунікацій43 539 80041 362 81095,0%
133Університет митної справи та фінансів49 222 40046 761 28095,0%
134Одеський державний екологічний університет49 681 50047 197 42595,0%
135Херсонський державний університет95 912 00093 279 02397,3%
136Харківська державна академія фізичної культури54 789 00052 049 55095,0%
137Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського65 184 90062 163 10995,4%
138Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди87 303 80084 153 18596,4%
139Національний лісотехнічний університет України83 313 70080 075 85296,1%
140Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва66 473 20063 149 54095,0%
141Національний університет фізичного виховання і спорту України88 519 30084 578 87795,5%
142Національний університет “Одеська морська академія”93 155 30088 497 53595,0%
143Льотна академія Національного авіаційного університету95 363 00090 594 85095,0%
144Одеська національна академія харчових технологій121 873 870116 668 39495,7%
145Національний університет “Одеська юридична академія”123 867 310117 673 94595,0%
146Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова205 888 029197 819 07796,1%
147Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого236 351 000224 533 45095,0%
148Київський національний університет культури і мистецтв369 139 300350 682 33595,0%

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *