Формувати державну політику у сфері освіти, реалізовувати її засади, розвивати студентське самоврядування відтепер ще простіше. У Міністерстві освіти затвердили положення про Всеукраїнську студраду. Всеукраїнська студентська рада при Міносвіти стане постійно діючим дорадчим органом МОН. До неї добровільно можуть вступити органи студентського самоврядування ВНЗ України або особа, яка навчається у ВНЗ. Головні завдання студентської ради сформовані так: всебічне сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах; вивчення та аналіз суспільних процесів у сфері вищої освіти, науки, соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій МОН України та іншим органам державної влади і місцевого самоврядування; підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, спорту та молодіжної політики, а також пропозицій щодо шляхів, механізмів і способів розв’язання соціально-економічних проблем студентів; сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності, зокрема науково-дослідної, професійної, культурної, громадської, спортивної; представлення на міжнародному та загальнодержавному рівнях інтересів українських студентів; участь у підготовці пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та програм із найважливіших питань суспільного життя, правового та соціального захисту студентів; участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.