Нещодавно закінчилося обговорення нового професійного стандарту для вчителів, яке викликало бурхливі дискусії в педагогічному суспільстві. Що собою представляють нові стандарти: вимоги чи стимул до розвитку, можливість виміряти професійні навички учителя чи проста систематизація знань педагога?

На основі компетентнісного підходу очікується розробка професійного стандарту по спеціальностям “Учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти” та “Учитель закладу загальної середньої освіти”, який має бути затверджений до початку навчального року. Після громадських дискусій МОН планує оприлюднити документ у повному обсязі.

Очільниця міністерства освіти та науки Лілія Гриневич вважає, що розробка такого документу ( в створенні стандарту брала участь сама пані-міністерка) є важливою і необхідною віхою для якісного оцінювання  та підготовки молодих спеціалістів, підвищення рівня знань та кваліфікації, само- та оцінювання вмінь вчителів. Про це вона розповіла «Новій Українській Школі».

ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ УСПІШНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Професійний стандарт учителя не перекриває поняття педагогічної творчості. Тому вивчаючи ці два питання наша команда занурилася в процес підготовки педагогічних кадрів, а також почерпнула досвід в успішних освітніх систем інших країн.

Є два типи стандартів: технічний і розвивальний.

Технічний стандарт визначає, якими навичками має володіти учитель та як можна виміряти ці показники.

Стандарт, який необхідний для самооцінювання та формування особистого шляху розвитку викладача називається розвивальний і застосовується в провідних освітніх системах світу. Наприклад, можна виміряти певну компетенцію учителя, яка буде розвиватися в процесі всього професійного становлення викладача.

В нашій країні учитель розвивається поетапно: починає зі звання молодшого спеціаліста і учителя-спеціаліста в школі. На цій стадії дуже важливо визначити, якими компетенціями володіє молодий спеціаліст і рівень досягнень в розвитку тої чи іншої компетенції.

З часом, вміння та навички учителя розвиваються і молодий спеціаліст перетворюється в  учителя  другої кваліфікаційної категорії, першої і вищої.

Звичайно, що у різних країнах степені розвитку викладача називаються по різному, але кожен щабель має відповідні кваліфікаційні вимоги і перелік знань та вмінь, якими має володіти учитель. Стандарт описує всі необхідні компетенції та рівень їх розвитку, якими має вільно користуватися викладач на кожній ступені розвитку.

Дуже часто в молодих фахівців виникають ситуації, коли після закінчення вишу, вони не володіють необхідними компетенціями для повноцінної роботи. Як наслідок, молоді кадри розчаровуються в роботі через неспівпадіння очікування та реальності.

Головним принципом НУШ є автономія учителя та довіра до нього. Проте потрібне підґрунтя для довіри й автономії. потрібне підґрунтя. Наприклад, в Фінляндії розпочали реформу освіти саме з навчальних закладів, які готують педкадри. Тому конкурс на вступ до педагогічного вишу налічує понад 10 чоловік на місце, при тому, що навчальна програма фінляндських педагогів діже складна та насичена.

Українські університети мають готувати кваліфікованих вчителів. Якщо педагогічні кадри є кваліфікованими, то їм можна надати автономію – створення власної навчальної програми, а також розробка власних матеріалів.

Зараз українська школа має кваліфікованих викладачів, які творчо реалізують свою автономію ґрунтуючись на досвіді та педагогічній майстерності, але держава потребує більше спеціалістів такого рівня.

Твердження про те, що система освіти не буває кращою ніж учителі, які працюють у ній, є вірним. Саме тому трансформувати освітню систему та чітко визначити компетенції, якими має володіти учитель, на які має орієнтуватися вся педагогічна спільнота та виші.

Перед розробкою стандарту, наша команда вивчила досвід країн ЄС та Австралії. Слід розуміти, що не може існувати універсального стандарту, так як кожна освітня система створюється через призму національної ідентичності, педагогічних традиціях та здобутках.

 

 

До нового навчального року вчителі матимуть затверджений професійний стандарт - Depositphotos 26348207 s 2019 e1593172752797

Не слід відкидати і соціальний стан (рівень оплати праці та умови праці, повага суспільства, образ в медіа), який суттєво впливає якість професійної діяльності учителя.

За умови вищої оплати праці можна закликати багато талановитих людей в освітню галузь. Але навіть ті, хто відчуває своє покликання до викладання бояться змінювати своє життя через низький рівень матеріального забезпечення для себе та своєї родини. На жаль, така ситуація є актуальною не тільки для нашої країни.

Потрібно не тільки вводити стандарти для вчителів, але і збільшувати заробітну плату та зробити статус учителя престижним.

НАВІЩО ПОТРІБЕН СТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ

Вищі навчальні заклади мусять орієнтуватися на реальні потреби освітньої галузі. Зокрема, майбутні педагоги мають проходити не тільки загальні курси, як от теорія й історія педагогіки, але і прикладні предмети такі як: опанування сучасних освітніх технологій і професійних компетентностей. Це перша мета нового стандарту.

Учитель має самостійно планувати, які компетенції в рамках стандарту потрібно розвивати. В такому випадку разом з викладачами необхідно будувати нові центри підвищення кваліфікації для задоволення зростаючих потреб в набутті потрібних вмінь та навичок, реалізації викладачем права на вибір підвищення кваліфікації. Такою є друга мета стандарту.

Третя мета стандарту полягає в якісному оцінюванні набутих навичок. Для цього учитель має проходити атестацію 1 раз в 5 років, а також добровільну сертифікацію, яка складається із зовнішнього оцінювання й моніторингу роботи учителя Державною службою якості освіти.

Група, яка працювала над стандартом попросила МОН про відтермінування введення третього пункту, оскільки учителям потрібен час для створення освітніх програм вищої освіти і для планування підвищення кваліфікації.

Сумно визнавати, що стандарт для учителя початкових класів, у свій час, неможливо було зробити більш якісним і розширити його компетенції. Тому поки що вчителі початкової школи діють в рамках стандартів затверджених кабінетом міністрів.

Але все ж таки є надія, що стандарт стане сучаснішим і вплине на систему оцінювання учительської праці та програму підготовки педкадрів у вишах.

Навчені гірким досвідом попередніх реформ, вчителі насторожено відносяться до стандарту. Під час запровадження НУШ ми все таки домоглися підвищення заробітної плати для вчителів у 2017 році, а також обладнали класи, надали методичні матеріали для повноцінно якісної роботи.

Тому ми гадаємо, що має бути виділено принаймні 3 роки на запровадження та підтримку стандарту через систему підвищення кваліфікації, через освітні програми вищих навчальних закладів, через нові інвестиції у учителя.

ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНДАРТІ

Стандарт також несе трудові функції згідно з українським законодавством.

Професійна діяльність учителя в проєкті Стандарту включає наступні трудові функції:

  • застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій;
  • партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;
  • організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища;
  • управління освітнім процесом;
  • безперервний професійний розвиток.

Варто зазначити, що в кожній функції зазначено компетенції, якими має володіти учитель.

Усі компетентності діляться на дві групи: загальні (громадянська, соціальна, культура самовираження, лідерська й підприємницька компетентності) і професійні (мовно-комунікативна, предметна, методична, інформаційно-цифрова, психологічна, емоційно-етична, компетентність педагогічного партнерства, інклюзивна, здоров’язбережувальна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, інноваційна, здатність до навчання впродовж життя, рефлексивна компетентність).

Під час громадських дебатів часто звучала думка про непотрібність лідерської та підприємницької компетенцій для учителя. Але ж викладач мусить бути лідером для мотивації дітей, щоденної роботи з класом, як і хорошим підприємцем при розв’язанні комплексних завдань.

 

До нового навчального року вчителі матимуть затверджений професійний стандарт - Depositphotos 12386876 s 2019 e1593173190503

“Не можна перевіряти професійну діяльність учителя за новим стандартом, якщо ви не дали часу для підвищення кваліфікації за ним”. Фото: автор – alexraths, Depositphotos

ПРИКЛАД КОМПЕТЕНТНОСТІ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

З попереднього стандарту залишилися компетенції для яких необхідно знання предмету та методики викладання. Сучасному учителеві знадобляться і інші компетенції такі як педагогіка партнерства та здатність до інновацій.

Для глибшого розуміння прикладного характеру компетенцій розглянемо наступний приклад. Батьки хочуть, щоб учитель розумів потреби їх дитини, любив свою професію та ставився до дітей з повагою. Тобто просто любив дітей.

Для цього в стандарті передбачена емоційно-етична компетентність. Учитель, який володіє цією компетенцією вміє і може навчити дітей як долати стреси, стабілізувати свій емоційний стан, концентруватися, знаходити вихід зі складних проблем.

НАВІЩО ПОТРІБНА КОДИФІКАЦІЯ

Стандарт кодує трудова функція, компетентність, здатність, знання й уміння, шифром – сполученням букв і цифр.

Кодифікація введена не тільки для учителів, а більше спрямована на центри підвищення кваліфікації. Якщо викладач прагне підвищити свій рівень знань, то центр підвищення кваліфікації має повідомити код компетенції.

Наприклад, трудова функція “Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу” позначена літерою Б. Ця функція потребує наявності емоційно-етичної компетентності (Б2), яка передбачає здатність усвідомлювати особисті відчуття й почуття, управляти власними емоційними станами (Б21), що включає знання типів та інтенсивності емоцій, причини їх виникнення (Б2131), а також уміння усвідомлювати й конструктивно реагувати на прояви емоцій без осуду, скеровувати та підтримувати увагу в процесі педагогічної діяльності (Б21У1).

З такою системою каталогів знань учителю буде простіше отримати доступ до потрібної компетенції. Таким чином, викладачі зможуть перейти за шифром до потрібного каталогу і вибрати всю потрібну інформацію по тій чи іншій навичці. Звичайно, знадобиться багато часу для створення таких каталогів, але все одно це необхідно зробити. Професійний стандарт може стати відправною точкою для створення нової платформи навчально-методичних матеріалів для учителів.

Титульне фото: автор – Syda_Productions, Depositphotos

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.