Наказ МОН №1186 від 24.09.202 року

Про проведення конкурсного відбору посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у 2020 році

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), абзацу першого пункту 1 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету України від 23 січня 2019 року № 41, керуючись Порядком проведення конкурсного відбору підручників та посібників для осіб з особливими потребами, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1004, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 884/33855 (далі – Порядок), ураховуючи лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 30 липня 2020 року № 22.1/10-1527, з метою забезпечення посібниками здобувачів повної середньої освіти та педагогічних працівників,

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурсний відбір посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у 2020 році (далі – Конкурс) з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
 1. Затвердити Перелік посібників, у виданні яких за кошти державного бюджету є потреба, що додається.
 2. Залучити до проведення Конкурсу Державну наукову «Інститут модернізації змісту освіти» (контактний телефон та номер телефонної «гарячої лінії» (44) 248-21-61 , електронна адреса – zso@imzo .gov .ua).
 1. Установити, що:
 • Конкурс проводиться не більше 40 календарних днів з дня оприлюднення цього наказу на вебсайті Міністерства освіти і науки України;
 • комплекти конкурсних матеріалів подаються до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035) з 15 жовтня до 16 жовтня 2020 року до 16:00;
 • посібники виконуються українською мовою або українською іноземними мовами/мовами національних меншин.
 1. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.):
 • до 01 жовтня 2020 року оприлюднити на власному вебсайті зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів;
 • до 05 жовтня 2020 року подати до Міністерства освіти і науки пропозиції щодо складу Конкурсних комісій з урахуванням передбачених пунктом 11 розділу І Порядку;
 • до 09 жовтня 2020 року сформувати склад комісії з прийому комплектів конкурсних матеріалів (далі – Комісія ПККМ);
 • до 16 жовтня 2020 року розробити та оприлюднити на власному вебсайті інструктивно-методичні матеріали щодо здійснення Конкурсними комісіями відбору посібників, які мають містити критерії, за якими члени Конкурсних комісій здійснюють оцінювання посібників.
 • до 27 жовтня 2020 року підготувати матеріали щодо результатів для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України;
 • забезпечити прийом, реєстрацію та перевірку комплектів конкурсних матеріалів Комісією ПККМ;
 • забезпечити належні умови роботи Комісії ПККМ та Конкурсні» комісій;
 • розробити інструктивно-методичні матеріали та рекомендації, проведенням Конкурсу;
 • оприлюднити на власному вебсайті накази МОН, інформацію про кількість посібників, поданих на Конкурс, протоколів комісій, інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечити дотримання інших вимог, передбачених Порядком.
 1. Конкурсним комісіям з 19 до 26 жовтня 2020 року:
 • здійснити розгляд та оцінювання посібників;
 • сформувати пропозиції щодо переліку посібників, рекомендованих до видання за кошти державного бюджету.
 1. Директорату шкільної освіти (Осмоловський А.), директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Сальков В.) забезпечити організаційне супроводження Конкурсу.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.

 

Т.в.о. Міністра                                С. Шкарлет


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 24.09.2020 року №1186

 

ПЕРЕЛІК
посібників, у виданні яких за кошти державного бюджету є потреба

І.    Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

 1. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи».
 2. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах».
 3. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: формування ціннісних орієнтацій в учнів початкової школи».
 4. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: розвиток критичного мислення в учнів початкової школи».
 5. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи».
 6. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: дидактичні основи формування медіаграмотності в учнів початкової школи».
 7. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти».
 8. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи».
 9. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти».
 10. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання».
 11. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 12. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 13. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 14. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання німецької мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 15. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання німецької мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 16. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання французької мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 17. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання французької мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 18. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 19. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання математики у 3—4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів».
 20. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 класах на засадах компетентнісного підходу».
 21. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання угорської мови в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 22. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання румунської мови в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 23. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання української мови в 1—4 класах з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
 24. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання української мови в 1-4 класах з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».

 

ІI. Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами

 

 1. Навчально-методичний посібник «Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід».
 2. Навчально-методичний посібник «Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток».
 3. Навчально-методичний посібник «Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток».
 4. Навчально-методичний посібник «Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток».
 5. Навчально-методичний посібник «Учні початкових класів із порушеннями мовлення: навчання та розвиток».
 6. Навчально-методичний посібник «Учні початкових класів із розладами аутистичного спектру: навчання та розвиток».

 

ІII. Посібники серії «Шкільна бібліотека»

 1. «Україна дивує!» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.
 2. «Правильне мовлення» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.
 3. «Український правопис – це доступно!» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.
 4. «Сучасна література рідного краю» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-7 класів закладів загальної середньої освіти.
 5. «Антологія. Козацтво й лицарство в шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 6. «Антологія. Фантастика й реальність у шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 7. «Антологія. Пригоди й подорожі в шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 8. «Сучасна художня література» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 9. «Перший український король» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 10. «Правління князів: походи й реформи» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 11. «Величні собори України епохи Середньовіччя»  посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 12. «Мистецтво в нашому житті: діалог традицій і новаторства»  посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 13. «Тварини лікують» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 14. «Математика навколо нас» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.
 15. «Математика в мистецтві» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.
 16. «Хімічні реакції навколо нас» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 17. Фізичні явища навколо нас» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 18. «Світ материків і океанів. У пошуках географічних відповідей»  посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 19. «Економіка і я» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.
 20. «Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти.

 

Генеральний директор директорату шкільної освіти
Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ

 

Т.в.о. генерального директора директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Віктор САЛЬКОВ

МОН

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу