Накази МОН №1231 та №1229  від 06.10.2020 р. “Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік” та “Про призначення академічної стипендії імені М. С. Грушевського на І семестр 2020/2021 навчального року” відповідно.

Наказ  МОН №1231 від 06.10.2020 р.
“Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік”

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226/96 – ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів», пункту 5 Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2010 року № 958, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 року за № 1122/18417, на підставі пропозицій закладів вищої освіти
НАКАЗУЮ:

1. Призначити на 2020/2021 навчальний рік іменні стипендії Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти згідно з додатками 1 і 2.

2. Іменні стипендії Верховної Ради України виплачувати щомісяця за місцем навчання стипендіата, за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на виплату академічних стипендій, з 1 вересня 2020 року до закінчення 2020/2021 навчального року згідно з навчальним планом.

3. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків при формуванні обсягів видатків на стипендіальне забезпечення врахувати кошти для виплати зазначених стипендій стипендіатам, які навчаються у закладах вищої освіти, що фінансуються МОН.

4. Взяти до відома, що стипендіатам, які навчаються у закладах вищої освіти, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передані на фінансування з місцевих бюджетів, виплата призначених стипендій здійснюється з обласних бюджетів і бюджету міста Києва.

5. Керівникам закладів вищої освіти забезпечити виплату призначених стипендій.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Вітренка А. О.

Т.в.о. Міністра    Сергій ШКАРЛЕТ

 

Нагадаємо, розмір стипендії :

для студентів технікумів,  коледжів, училищ (вищих навчальних закладів  I-II рівнів акредитації), які навчаються за  освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, – 2130 гривень на місяць;

для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”,  – 2720 гривень на місяць”.


Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України №1231

СПИСОК
студентів закладів вищої освіти, яким призначено іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу вищої освіти

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
1 Бевз Олексій Миколайович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2 Дзюбенко Анастасія Ігорівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3 Кушнір Віталій Павлович Вінницький національний аграрний університет
4 Царук Інна Олександрівна Вінницький національний аграрний університет
5 Бондарчук Аліна Віталіївна Вінницький національний технічний університет
6 Чан Аліна Лє Ванівна Вінницький національний технічний університет
7 Юренко Аліна Олегівна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
8 Решетило Богдана Олександрівна Луцький національний технічний університет
9 Тарасюк Дмитро Вікторович Луцький національний технічний університет
10 Бандура Аліна Ярославівна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
11 Горбач Анна Юрїївна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
12 Майленська Аміна Ігорівна Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
13 Черниш Галина Вікторівна Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
14 Громовой Анатолій Артурович Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко- технологічний університет»
15 Панфілова Олександра Андріївна Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко- технологічний університет»
16 Павлюченко Василь Олександрович Дніпровський державний аграрно- економічний університет
17 Фоменко Юрій Юрійович Дніпровський державний технічний університет
18 Шевелєва Катерина Юріївна Дніпровський державний технічний університет
19 Деркач Віталій Максимович Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
20 Бойко Олександра Вадимівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
21 В’юн Ольга Борисівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
22 Чепіга Дар’я Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
23 Г ейдарова Есміра Заур Кизи Криворізький державний педагогічний університет
24 Журавель Дар’я Сергіївна Криворізький національний університет
25 Пелих Марія Юріївна Національна металургійна академія України
26 Чебанова Маргарита Олександрівна Національна металургійна академія України
27 Бутенко Аліса Тарасівна Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
28 Григоренко Вячеслав Олександрович Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
29 Купрієнко Вікторія Євгенівна Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
ЗО Миронов Юрій Анатолійович Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
31 Волкова Марія Андріївна Університет митної справи та фінансів
32 Коваленко Поліна Костянтинівна Університет митної справи та фінансів

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
33 Тихонова Юлія Григорівна Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
34 Бойко Єлизавета Василівна Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
35 Шевченко Катерина Олексіївна Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
36 Білинський Валерій Дмитрович Донбаська державна машинобудівна академія
37 Касьянюк Андрій Сергійович Донбаська державна машинобудівна академія
38 Копецький Ярослав Рамзілович Донбаська державна машинобудівна академія
39 Бадіца Антон Валерійович Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
40 Бойко Влада Олегівна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
41 Юськов Дмитро Сергійович Донецький національний університет імені Василя Стуса
42 Андрющук Ганна Олексіївна Маріупольський державний університет
43 Дресвяннікова Віолета Дмитрівна Маріупольський державний університет
44 Новицька Єлизавета Олегівна Маріупольський державний університет
45 Харачура Анна Олександрівна Маріупольський державний університет

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
46 Добжанська Анна Дмитрівна Державний університет «Житомирська політехніка»
47 Талах Христина Русланівна Державний університет «Житомирська політехніка»
48 Бітнер Дарина Володимирівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
49 Гуменчук Аліна Вікторівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
50 Зибалова Альона Сергіївна Житомирський національний агроекологічний університет
51 Шульга Сергій Юрійович Житомирський національний агроекологічний університет

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
52 Галас Марія Олександрівна Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
53 Добош Володимир Дмитрович Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
54 Жук Георгій Валерійович Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
55 Мотильчак Альбіна-Іванна Юріївна Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
56 Копча Вероніка Володимирівна Мукачівський державний університет

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
57 Самойленко Юлія Сергіївна Бердянський державний педагогічний університет
58 Гоголідзе Хатія Запорізький національний університет
59 Панкратова Дарія Олександрівна Запорізький національний університет
60 Сагулякін Олександр Євгенович Запорізький національний університет
61 Самойлов Володимир Вікторович Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
62 Бень Вікторія Вікторівна Національний університет «Запорізька політехніка»
63 Бережний Олександр Юрійович Національний університет «Запорізька політехніка»
64 Довга Ірина Олександрівна Національний університет «Запорізька політехніка»
65 Крись Анастасія Олександрівна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
66 Мартинова Наталія Олегівна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
67 Олесів Оксана Михайлівна Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
68 Спосіб Мар’яна Іванівна Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

69 Смицнюк Юрій Андрійович Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
70 Трач Богдан Володимирович Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
71 Шиптур Олександра Вікторівна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
72 Чернай Дарина Сергіївна Білоцерківський національний аграрний університет

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
73 Левицький Ярослав В’ячеславович Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
74 Дудченко Анастасія Василівна Центральноукраїнський національний технічний університет
75 Платонова Анастасія Сергіївна Центральноукраїнський національний технічний університет
76 Чабан Олексій Олегович Центральноукраїнський національний технічний університет

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
77 Колеснік Аліна Вікторівна Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
78 Косенко Вікторія Олександрівна Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
79 Цалапов Артем Євгенович Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
80 Бодачевська Марта Олександрівна Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України»
81 Вакс Регіна Станіславівна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
82 Мицак Ірина Василівна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
83 Комар Адріана Володимирівна Львівський національний аграрний університет
84 Дорошенко Катерина Леонідівна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Гжицького

85 Барабаш Оксана Василівна Львівський національний університет імені Івана Франка
86 Білоус Роксоляна Олексіївна Львівський національний університет імені Івана Франка
87 Коваль Юстина Володимирівна Львівський національний університет імені Івана Франка
88 Стечкевич Софія Олегівна Львівський національний університет імені Івана Франка
89 Давосир Владислав Андрійович Національний університет «Львівська політехніка»
90 Калинчук Христина Вікторівна Національний університет «Львівська політехніка»
91 Кузик Ростислав-Іван Валерійович Національний університет «Львівська політехніка»
92 Маслак Тетяна Олександрівна Національний університет «Львівська політехніка»
93 Г ончарук Тетяна Олександрівна Українська академія друкарства
94 Ясевич Марія Володимирівна Українська академія друкарства

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
95 Грушина Вікторія Сергіївна Миколаївський національний аграрний університет
96 Меньшакова Лілія Андріївна Миколаївський національний аграрний університет
97 Бєляєва Карина Олександрівна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
98 Тесля Аліна Олегівна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
99 Філіпішина Крістіна Ігорівна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
100 Честних Юлія Володимирівна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
101 Крапивка Анна Володимирівна Чорноморський національний університет імені Петра Могили
102 Сімакова Ірина Віталіївна Чорноморський національний університет імені Петра Могили
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
103 Чумак Анастасія Юрїївна Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»
104 Лисенко Інна Сергіївна Ізмаїльський державний гуманітарний університет
105 Тулієва Каміла Асіфівна Національний університет «Одеська морська академія»
106 Замараєв Crop Вадимович Національний університет «Одеська морська академія»
107 Красова Вікторія Віталіївна Національний університет «Одеська юридична академія»
108 Піть Ігор Юрійович Національний університет «Одеська юридична академія»
109 Кусурсуз Владислава Петрівна Одеська державна академія будівництва та архітектури
110 Приймаченко Олександра Олександрівна Одеська державна академія будівництва та архітектури
111 Балєєв Ілля Сергійович Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
112 Шарова Катерина Олександрівна Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
113 Заруба Гліб Геннадійович Одеська національна академія харчових технологій
114 Іленчук Євгенія Олегівна Одеська національна академія харчових технологій
115 Степанова Валентина Олександрівна Одеський державний аграрний університет
116 Андрушко Марія Андріївна Одеський державний екологічний університет
117 Лавров Тихон Валентинович Одеський державний екологічний університет
118 Анварі Сяваш Бабракович Одеський національний економічний університет
119 Шульга Сергій Володимирович Одеський національний економічний університет
120 Бабаніна Анна Павлівна Одеський національний політехнічний університет
121 Яновський Данило Леонідович Одеський національний політехнічний університет
122 Гусєв Артем Олександрович Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
123 Ніколова Марія Василівна Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
124 Чебанова Світлана Михайлівна Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
125 Бєлкіна Марія Олександрівна Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
126 Литвиненко Олександр Олександрович Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
127 Баранова Катерина Олександрівна Полтавська державна аграрна академія
128 Бариш Ольга Олегівна Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
129 Пістун Христина Михайлівна Національний університет «Острозька академія»
130 Лівенда Катерина Олександрівна Національний університет водного господарства та природокористування
131 Целюх Яна Олегівна Національний університет водного господарства та природокористування

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
132 Поцелуєва Катерина Андріївна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
133 Ковалевський Микита Миколайович Сумський державний університет
134 Солдатенко Анна Вікторівна Сумський державний університет
135 Горбачова Анжеліка Русланівна Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
136 Гриценко Роман Олександрович Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
137 Великодна Христина Сергіївна Сумський національний аграрний університет
138 Поливаний Антон Дмитрович Сумський національний аграрний університет

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
139 Завадська Романа Олегівна Тернопільський національний економічний університет
140 Кудерчук Софія Валеріївна Тернопільський національний економічний університет
141 Вояк Христина Русланівна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
142 Познанська Дарія Володимирівна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
143 Гой Віта Василівна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

144 Кругленко Ілля Олексійович Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
145 Поляков Владислав Сергійович Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
146 Слободяніна Ангеліна Владиславівна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
147 Вєтвицька Соф’я Олександрівна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
148 Замула Марія Олексіївна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
149 Шейка Анастасія Олександрівна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
150 Грищук Катерина Сергіївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
151 Юхименко Дар’я Сергіївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
152 Малюта Семен Євгенович Українська інженерно-педагогічна академія
153 Суницька Вікторія Олександрівна Український державний університет залізничного транспорту
154 Ільїнський Даніїл Андрійович Харківська державна академія фізичної культури
155 Чаплигіна Анна Олегівна Харківський державний університет харчування та торгівлі
156 Г натюк Анастасія Анатоліївна Харківський національний автомобільно-дорожній університет
157 Онишко І лона Віталіївна Харківський національний автомобільно-дорожній університет
158 Фоміних Євгенія Миколаївна Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
159 Москаленко Дар’я Андріївна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
160 Назарова Альона Олександрівна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
161 Асєєва Світлана Валеріївна Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
162 Чубенко Валерія Валеріївна Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
163 Білий Анатолій Борисович Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
164 Яковенко Андрій Віталійович Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
165 Шумейко Дарина Олегівна Харківський національний університет будівництва та архітектури
166 Ярошенко Єлизавета Дмитрівна Харківський національний університет будівництва та архітектури
167 Жадан Юлія Геннадіївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
168 Кашаба Олександр Андрійович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
169 Прилуцька Дар’я Андріївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
170 Холодна Наталія Василівна Харківський національний університет міського господарства імені 0. М. Бекетова
171 Солодов Віталій Дмитрович Харківський національний університет радіоелектроніки
172 Шаповал Марина Миколаївна Харківський національний університет радіоелектроніки

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
173 Баландіна Ірина Євгеніївна Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
174 Вільданов Віталій Євгенійович Херсонська державна морська академія
175 Тарасюк Артур Олександрович Херсонський державний університет
176 Цивільська Фея Федорівна Херсонський національний технічний університет

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
177 Хомовська Катерина Олександрівна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
178 Данчук Тетяна Владиславівна Хмельницький національний університет
179 Кіт Дмитро Степанович Хмельницький національний університет
181 Грицай Каріна Сергіївна Уманський національний університет садівництва
182 Маслюк Андрій Олександрович Черкаський державний технологічний університет
183 Бринько Анастасія Сергіївна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
184 Гулей Анатолій Васильович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
185 Крикливець Євгенія Олександрівна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
186 Сутаєв Ілля Ігорович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
187 Шевчук Юлія Володимирівна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
188 Падиніч Софія Юріївна Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
189 Гапон Катерина Сергіївна Національний університет «Чернігівська політехніка»
190 Г орошко Ольга Олександрівна Національний університет «Чернігівська політехніка»
191 Павленко Анастасія Андріївна Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
192 Сіра Юлія Юріївна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

МІСТО КИЇВ
193 Собчук Анна Вікторівна Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
194 Вольф Карина Вікторівна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
195 Можна Валерія Олегівна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
196 Савінков Нікіта Дмитрович Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
197 Федяєва Юлія Олександрівна Київський національний лінгвістичний університет
198 Ковтун Тарас Костянтинович Київський національний торговельно-економічний університет
199 Кухар Катерина Олександрівна Київський національний торговельно-економічний університет
200 Нестерець Анна Олександрівна Київський національний економічний університет торговельно-
201 Долгополов Сергій Юрійович Київський національний будівництва і архітектури університет
202 Посікера Андрій Вікторович Київський національний будівництва і архітектури університет
203 Тарасюк Анастасія Денисівна Київський національний будівництва і архітектури університет
204 Біловусяк Андрій Володимирович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
205 Кирпель Тетяна Василівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
206 Месюра Марина Сергіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
207 Штанько Олег Вікторович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
208 Доброродня Анастасія Олександрівна Київський національний технологій та дизайну університет
209 Сморжевський Назарій Валентинович Київський національний технологій та дизайну університет
210 Харченко Артем Юрійович Київський національний технологій та дизайну університет
211 Харченко Микита Олександрович Київський національний технологій та дизайну університет
212 Г аврилашенко Катерина Сергіївна Національний авіаційний університет
213 Панасюк Ірина Віталіївна Національний авіаційний університет
214 Прохорова Наталья Валентинівна Національний авіаційний університет
215 Казьмірук Анна Василівна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
216 Погребняк Вікторія Олександрівна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
217 Шкибін Сергій Олексійович Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
218 Яретик Микола Миколайович Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
219 Білоус Анна Ярославівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
220 Димарчук Євгеній Сергійович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
221 Коваль Вадим Олександрович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
222 Крамар Олександра Владиславівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
223 Приходько Олександр Олександрович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
224 Овсюк Олександра Володимирівна Національний транспортний університет
225 Ромаш Андрій Миколайович Національний транспортний університет
226 Семенець Микола Сергійович Національний транспортний університет
227 Олійник Максим Олександрович Національний університет «Києво- Могилянська академія»
228 Гулян Маргарита Ігорівна Національний університет біоресурсів і природокористування України
229 Данюк Дмитро Валерійович Національний університет харчових технологій
230 Зелепухіна Анастасія Сергіївна Національний університет харчових технологій
231 Коновалова Вікторія Юріївна Національний університет харчових технологій
232 Корєпова Анна Олександрівна Національний університет харчових технологій

 

СПИСОК
студентів закладів вищої освіти, яким призначено іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу вищої освіти

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
1 Будза Іван Олександрович Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого- економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
2 Овсяний Артем Юрійович Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
3 Ратушна Вікторія Ігорівна Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
4 Химчук Юлія Юріївна Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
5 Гладун Анастасія Сергіївна Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету
6 Ілюшик Владислав Ігорович Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
7 Бобрик Анна Андріївна Верхньодніпровський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету
8 Дунаєв Владислав Дмитрович Нікопольський фаховий коледж Національної металургійної академії України
9 Ільчак Дар’я Іванівна Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
10 Ладна Вікторія Артурівна Технологічний коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету
11 Нагорний Євгеній Костянтинович Відокремлений структурний підрозділ «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж Криворізького національного університету»
12 Рой Маргарита Володимирівна Відокремлений структурний підрозділ «Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету»
13 Скубченко Анастасія Євгенівна Новомосковський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету
14 Спащенко Іван Валерійович Відокремлений структурний підрозділ «Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету»
15 Сухачова Анна Андріївна Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
16 Шилова Марія Сергіївна Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
17 Якименко Іван Артемович Відокремлений структурний підрозділ «Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету»

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
18 Косько Богдан Олександрович Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету»
19 Лазебна Анастасія Романівна Житомирський агротехнічний коледж
20 Яшин Владислав Володимирович Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
21 Борисенко Богдан Юрійович Відокремлений структурний підрозділ «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
22 Галамай Дар’я Олександрівна Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
23 Оксанчук Любов Олександрівна Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
24 Пирожкова Аліна Євгенівна Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету»
25 Півторапавло Микита Євгенійович Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
26 Борисевич Андрій Васильович Відокремлений структурний підрозділ -Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
27 Глазкова Віта Олександрівна Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
28 Ліуш Руслан Русланович Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
29 Попович Катерина Олександрівна Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України»
30 Тимчук Вікторія Степанівна Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
31 Мацько Юлія Орестівна Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технологічний коледж»
32 Хамар Наталія Олегівна Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»
33 Шпак Олег Михайлович Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
34 Бордюжа Віктор Вікторович Відокремлений структурний підрозділ Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету
35 Буря Анастасія Олександрівна Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
36 Селіверстов Ігор Андрійович Відокремлений структурний підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету»
37 Школяренко Олег Романович Ізмаїльський агротехнічний коледж

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
38 Кузьменко Олексій Олександрович Відокремлений структурний підрозділ «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
39 Нейман Наталія Дмитрівна Відокремлений структурний підрозділ Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського державного університету
40 Столбцова Аріна Олександрівна Відокремлений структурний підрозділ «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
41 Кульчицька Ірина Володимирівна Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
42 Мудрак Олександра Ярославівна Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
43 Насткевич Соломія Миколаївна Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж»
44 Остапишин Лілія Володимирівна Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
45 Корч Ірина Дмитрівна Херсонський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету
46 Митро Микита Леонідович Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
47 Смєшко Віталій Дмитрович Морський коледж Херсонської державної морської академії
48 Хоменко Анастасія Миколаївна Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету»

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
49 Заболотна Катерина Олександрівна Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій»
50 Савчук Назарій Сергійович Відокремлений структурний підрозділ Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
51 Цуркан Ксенія Анатоліївна Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
52 Маник Валентина Іванівна Кіцманський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету

Джерело


Наказ МОН №1229  від 06.10.2020 р.
Про призначення академічної стипендії імені М. С. Грушевського на І семестр 2020/2021 навчального року

Відповідно до пункту 4 Положення про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 209, на підставі пропозицій закладів вищої освіти
НАКАЗУЮ:

1. Призначити на І семестр 2020/2021 навчального року академічну стипендію імені М. С. Грушевського студентам закладів вищої освіти відповідно до списку, що додається.
2. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків при формуванні обсягів видатків на стипендіальне забезпечення врахувати кошти для виплати зазначених стипендій.
3. Керівникам закладів вищої освіти забезпечити виплату призначених академічних стипендій у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Вітренка А. О.

Т.в.о. Міністра    Сергій ШКАРЛЕТ

 

Нагадаємо,  студентам стипендія виплачується з першого числа місяця,  що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів,  передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних  закладів на стипендіальне забезпечення, аспірантам – з дня  призначення стипендії. 


Додаток до наказу Міністерства освіти
і науки України №1229  від 06.10.2020 р

СПИСОК
студентів закладів вищої освіти, яким призначено академічну стипендію імені
М. С. Грушевського на І семестр 2020/2021 навчального року

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу вищої освіти

1 Апанасенко Оксана Володимирівна Луцький національний технічний університет
2 Бажан Олександра Миколаївна Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
3 Бандурка Анна Г еннадіївна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
4 Бойцова Дарія Олегівна Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
5 Борис Ірина Ігорівна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
6 Бражиненко Максим Геннадійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7 Булега Кристина Ігорівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
8 Волощенко Євген Ігорович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
9 Гаврильєва Тетяна Вікторівна Київський національний університет технологій та дизайну
10 Гергуль Ілля Вікторович Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
11 Г ецко Тетяна Олександрівна Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
12 Г ештень Едіта Олександрівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
13 Гологоц Костянтин Миколайович Вінницький національний аграрний університет
14 Гулак Яна Іванівна Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
15 Гулакова Катерина Ігорівна Університет митної справи та фінансів
16 Дейниченко Каріна Віталіївна Сумський національний аграрний університет
17 Деркач Катерина Віталіївна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
18 Жулкевський Владислав Дмитрович Національний університет «Києво- Могилянська академія»
19 Ільїн Олександр Анатолійович Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
20 Карпук Ольга Олегівна Національний університет «Острозька академія»
21 Кесарь Яна Петрівна Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова
22 Краси люк Максим Олександрович Сумський державний університет
23 Крашевська Ірина Володимирівна Національний університет «Запорізька політехніка»
24 Лавренюк Юлія Сергіївна Університет митної справи та фінансів
25 Ладуренко Олександр Анатолійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
26 Лазаренко Влада Олександрівна Миколаївський національний університет імені В. 0. Сухомлинського
27 Лобчук Станіслав Михайлович Миколаївський національний аграрний університет
28 Манзик Юлія Іванівна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
29 Марціпака Валерія Муратівна Національний транспортний університет
30 Матіюк Валерія Валеріївна Полтавська державна аграрна академія
31 Мельник Анна Олегівна Житомирський національний агроекологічний університет
32 Носова Валерія Андріївна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
33 Остапенко Анастасія Юріївна Київський національний торговельно-економічний університет
34 Попов Максим Максимович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
35 Садовчук Олена Юріївна Національний університет водного господарства та природокористування
36 Сазонова Таїсія Михайлівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
37 Салата Роксолана Володимирівна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Гжицького
38 Сердюк Ксенія Миколаївна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
39 Сковородка Маргарита Сергіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
40 Скуба Анастасія Олексіївна Національний університет біоресурсів і природокористування України
41 Слюсар Денис Юрійович Львівський національний університет імені Івана Франка
42 Сорока Ніна Сергіївна Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
43 Сула Олександр Юрійович Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
44 Тимофєєв Ігор Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
45 Чаплай Сергій Олександрович Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
46 Чижевська Олександра Анатоліївна Житомирський державний університет імені Івана Франка
47 Шаламова-Ковтун Дар’я Олексіївна Маріупольський державний університет
48 Шевченко Олександр Олександрович Центральноукраїнський національний технічний університет
49 Юрченко Ірина Віталіївна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
50 Ященко Катерина Сергіївна Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
51 Ящук Євген Романович Національний університет «Києво- Могилянська академія»

Джерело

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу