Міністерство освіти і науки України презентує основні досягнення, ключові цілі та завдання команди. Матеріали складаються із семи блоків:

  • перший блок про питання дошкільної, інклюзивної та позашкільної освіти. А саме – реформу дошкільної освіти, Національну стратегію розвитку інклюзивної освіти та підвищення престижності педпрацівників позашкілля.
  • другий блок стосується питань школи, затвердження Державного стандарту та критеріїв оцінювання результатів навчання.
  • у третьому блоці йдеться про питання професійної (професійно-технічної) освіти.
  • у блоці вищої освіти окреслено питання щодо успішного проведення вступної кампанії-2020, збільшення державного замовлення, Стратегії розвитку вищої освіти тощо.
  • у наступному блоці МОН повідомляє про продовження державної підтримки у сфері трансферу технологій та продовження терміну дії всіх спеціалізованих вчених рад.
  • у шостому блоці йдеться про електронні новації в освітньому просторі.
  • два завершальних блоки (частина І та частина ІІ) – ключові цілі та завдання Міністерства.

 

МОН презентувало звіт про досягнення та цілі - 5f880e93b7486004935673

Ключові цілі та завдання:

 

РЕФОРМУВАТИ ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ ШЛЯХОМ УХВАЛЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Завершується робота над законопроєктом «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту», який погоджено з відповідними органами та отримано висновок Міністерства юстиції України.
Розроблено та надіслано на погодження до органів центральної виконавчої влади проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку дошкільної освіти».
Згідно з наказом МОН від 31 липня 2020 року № 993 створено робочу групу з розроблення проєкту Базового компоненту дошкільної освіти. Онлайн-засідання групи відбулося 22 вересня 2020 року. У ньому взяли участь експерти Ради Європи та представництва Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні з питань новітніх освітніх парадигм та міжнародного досвіду їх впровадження. За результатами засідання заплановано низку онлайн-зустрічей з міжнародними експертами.

ЗАТВЕРДИТИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЗОКРЕМА ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Міністерство освіти і науки України розробило нове Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти. Наказ МОН про його затвердження погоджено з центральними органами виконавчої влади та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту 22 вересня 2020 року. Очікується офіційне підтвердження реєстрації.

ЗАПУСТИТИ В РЕЖИМІ ПІЛОТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ),ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Основна мета запуску електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – це можливість врахування показника працевлаштування випускників під час розподілу державного фінансування між закладами вищої освіти за результатами їх діяльності.
Спільно з Пенсійним фондом України вже розроблено проєкт Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України.
Порядок, затверджений МОН і Пенсійним фондом, готується до реєстрації в Міністерстві юстиції України.

РОЗШИРИТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Міносвіти передбачає розширення для українських вчених можливостей фінансування наукових досліджень, у тому числі за рахунок приєднання до Рамкової програми Європейського Союзу «Горизонт Європа» (Horizon Europe).
Наразі МОН розпочало консультації з Європейською комісією щодо асоційованої участі в наступній Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європи».
Підготовлено проєкт розпорядження Президента України про делегацію України для участі в переговорах.

ПІДВИЩИТИ ОПЛАТУ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
Проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.
Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду у 2021 році змінюватиметься двічі: з 1 січня – 2 670 грн та з 1 липня – 2 893 грн. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, у тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

ЗАПРОВАДИТИ ЕЛЕКТРОННЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Міністерство освіти і науки України розробило та пропонує для громадського обговорення нову редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Так, передбачається застосовувати електронне ліцензування послуг у всіх сферах освіти: вищій, післядипломній, фаховій передвищі й та професійній (професійно-технічної). Водночас планується ліцензування в регіонах.
Перехід від паперової до електронної форми надання послуг з ліцензування дозволить спростити вимоги до започаткування освітньої діяльності та забезпечить прозорий порядок розгляду документів, що надходять до Міністерства для отримання ліцензій на провадження
освітньої діяльності у вищезазначених сферах.

ВПРОВАДИТИ ПЕДАГОГІЧНУ ІНТЕРНАТУРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТАВНИЦТВА ТА ПІДТРИМКИ
МОЛОДИМ ВЧИТЕЛЯМ
Міністерство освіти і науки України ініціює педагогічну інтернатуру для забезпечення наставництва та підтримки молодим вчителям у провадженні ними педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) їх фахової майстерності та залучення до закладів загальної середньої
освіти близько 500 інтернів у 2021/2022 навчальному році У межах імплементації норм Закону України «Про повну загальну середню освіту» розроблено проєкт Положення про педагогічну інтернатуру, який наразі узгоджується структурними підрозділами.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПІДТРИМКУ НАЙКРАЩИХ ПРОЄКТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У МЕЖАХ КОНКУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ
Національним фондом досліджень для виконання наукових досліджень і розробок проведено низку заходів:
– оголошено конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства»;
– оголошено конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»;
– здійснено експертизу заявок, поданих для участі в конкурсних відборах;
– ухвалено рішення Національним фондом досліджень щодо фінансування переможців конкурсів.
Наразі триває укладення угод із переможцями конкурсу.
Надання підтримки провідним науковцям України, які разом із здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, сприятиме розвитку та інтеграції української науки до світового наукового простору.

ВПРОВАДИТИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНУ МОДЕЛЬ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
За результатами аналізу трирічного досвіду впровадження інклюзивної освіти в Україні Міністерство освіти і науки України планує здійснити подальші кроки з удосконалення та розбудови навчання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема:
– впровадити диференційований підхід до підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
– розробити та впровадити рівні підтримки в інклюзивній освіті, що дозволять підвищити рівень індивідуалізації освітніх послуг відповідно до потреб здобувачів освіти та їх можливостей;
– розробити та впровадити функціональну модель фінансування відповідно до необхідного рівня підтримки, що дозволить забезпечить фінансування за принципом «більша потреба = більше ресурсів»;
– вдосконалити роботу інклюзивно-ресурсних центрів через ухвалення оновленої правової бази про них.

Крім того, будуть оновлені такі положення:
– про логопедичні послуги в системі освіти для дітей, які потребують тимчасової допомоги для подальшої успішної самореалізації;
– про організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та в закладах дошкільної освіти;
– про спеціальні класи, які мають стати вагомим ресурсом для надання спеціальної освіти, наближеної до місця проживання учнів;
– про спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр, що забезпечують високоспеціалізовані освітні послуги та мають виступати дієвим ресурсом для інклюзивної освіти, підвищення рівня якості.

Також найближчим часом має бути затверджено положення, яке регламентує правила проживання дітей у пансіонах. Положення опрацьовується з урахуванням міжнародного досвіду та сприятиме відходу України від радянської системи інтернатів та переходу до надання закладами освіти послуг із проживання в пансіонах, як це прийнято у Великій Британії, Швейцарії, США та інших країнах світу.

РЕАЛІЗУВАТИ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У період з 12 жовтня до 6 листопада 2020 року триватиме третій фінальний етап реалізації пілотного проєкту сертифікації педагогічних працівників.
Під час третього етапу експерти вивчатимуть практичний досвід учасників сертифікації шляхом проведення співбесіди з ними, аналізу вмінь учителів розв’язувати педагогічні ситуації та анкетування адміністрації закладу освіти і керівника шкільного методичного об’єднання.
Третій етап сертифікації відбудеться без відвідування уроків експертами. Натомість під час нього використовуватимуться платформи Zoom, Microsoft Teams, Google Meets тощо.
Оцінювати професійні компетентності учасників будуть відповідно до Методики, затвердженої наказом Державної служби якості освіти від 06.10.2020 №01-11/54. Застосування Методики експертами, які вивчатимуть практичний досвід роботи вчителів, буде адаптоване з
урахуванням карантинних обмежень.
За даними Державної служби якості освіти, до третього етапу сертифікації допущено 1040 вчителів початкових класів. Результати пілотної сертифікації вчителів початкових класів 2020 будуть визначені 1-11 грудня.

https://pedpresa.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Postup_komandy_MON.pdf

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу