Міністерство охорони здоров’я оприлюднило “Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти” на офіційному сайті.

Реалізація проєкту Порядку сприятиме створенню в закладах освіти безпечного освітнього середовища з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формування у них гігієнічних навичок та засад здорового способу життя.

Цим проєктом МОЗ пропопонує, у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника, закладам освіти укладати договори із закладом охорони здоров’я, що провадить господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, загальна практика – сімейна медицина) про медичне обслуговування учнів.

Медичне обслуговування учнів закладів освіти буде включати:

 • організацію проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів у порядку встановленому МОЗ;
 • організацію проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду у порядку встановленому МОЗ;
 • здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;
 • надання медичної допомоги при невідкладних станах в закладах освіти;
 • виклик екстреної медичної допомоги та інформування про це батьків або інших законних представників дитини.

МОЗ пропонує ввести обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів закладів освіти, проводити їх щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за згодою батьків, або інших законних представників дитини.

[Viber] Перед проходженням медичного огляду батьки, або інших законні представники надають інформовану добровільну згоду на проведення
медичного огляду згідно форми первинної облікової документації встановленої МОЗ.
У разі проживання учнів (вихованців) у віддаленій від закладів охорони здоров’я місцевості зазначені огляди проводяться щороку медичними
працівниками закладів охорони здоров’я у навчальних закладах на підставі рішення відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та з питань освіти місцевих держадміністрацій.

Медичну допомогу у закладі освіти учням  надає сестра медична медичного кабінету закладу освіти або фельдшер, які відповідають
кваліфікаційним вимогам.

Молодші спеціалісти з медичною освітою що працюють у закладі освіти:

 • проводять антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, оцінку загального стану розвитку учня та інші
  скринінгові дослідження;
 • здійснюють періодичні огляди на педикульоз відповідно до вимог встановлених МОЗ;
 • надають медичну допомогу при невідкладних станах;
 • проводять ізоляцію учнів (вихованців), що захворіли, з подальшим інформуванням батьків або інших законних представників, а також
 • спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;
 • беруть участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів (вихованців);
 • беруть участь в організації харчування учнів (вихованців) закладу освіти;
 • проводять просвітницьку та консультативну роботу серед педагогічного колективу, батьків або інших законних представників та учнів (вихованців) щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини;
 • здійснюють інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань,
  збереження репродуктивного здоров’я молоді, протидії поширенню серед учнів (вихованців) звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я;
 • беруть участь в механізмі взаємодії з працівниками психологічної служби закладу освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, закладів охорони здоров’я, а також соціального захисту;
 • організовують проведення поточної дезінфекції та санітарно-дезінфекційного режиму у період карантину.

Профілактичні щеплення дітей проводять за згодою одного з батьків або інших законних представників, відповідно до календаря профілактичних щеплень у закладі охорони здоров’я після огляду лікаря.

Тобто, дітей будуть відправляти групами зі школи до закладів охорони здоров’я для проведення профілактичних щеплень.

Детально з проєктом можна ознайомитись на офіційному сайті МОЗ.

Нагадаємо, МОН надало роз’яснення Щодо організації дистанційного навчання

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.