Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма відкрив засідання Асоціації вищих навчальних закладів-партнерів Російської Федерації та України, яке відбулося 14 вересня в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Захід проведено у рамках проведення Днів освіти і науки Російської Федерації в Україні. Метою зустрічі стало обговорення нових спільних проектів між двома країнами та посилення співпраці в науковій і освітній сферах. Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма привітав усіх присутніх від імені Міністра освіти і науки, молоді та спорту та нагадав, що це вже друга зустріч представників освітньої сфери обох країн у такому форматі. “Упевнений, що проведення таких заходів стане доброю традицією і дасть новий імпульс розвитку ефективних партнерських взаємовідносин у пріоритетних сферах суспільного життя, якими є наука й освіта”, – заявив Євген Суліма. Перший заступник Міністра акцентував на тому, що сфера освіти постійно перебуває у центрі уваги керівництва нашої країни, і на сьогодні розпочато ряд реформ з метою адаптації системи вищої освіти до європейських вимог. Євген Суліма також підкреслив, що одним із важливих кроків на цьому шляху є оптимізація мережі вищих навчальних закладів та створення потужних регіональних університетських центрів. “За останні роки нами реалізовано ряд послідовних заходів, що забезпечують рівний доступ громадян до вищої освіти”, – зазначив Перший заступник Міністра. Так, за його словами, орієнтуючись на безперервний розвиток індустріальних та системоутворюючих галузей України, цього року було суттєво збільшено об’єм прийому, порівняно із 2011 роком. Це стосується таких напрямів як “Електроніка”, “Енергетика і енергетичне машинобудування”, “Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв’язок”, “Металугрія і матеріаловедення”, “Машинобудування й металообробка”, “Хімічні технології та інженерія”, “Авіаційна і ракето-космічна техніка”, “Транспорт і транспортна інфраструктура”. Євген Суліма також наголосив, що однією з ключових задач системи вищої освіти є забезпечення максимально можливої відповідності змісту освіти тим вимогам, які висуваються майбутньою професією. “Саме тому велику увагу ми приділяємо формуванню нового покоління державних стандартів вищої освіти, що дозволить сформувати нову систему діагностичних засобів з переходом від оцінки знань випускника до оцінки його  компетенції та визначення рівня компетенції в цілому”, – поінформував Перший заступник Міністра. Зараз реаізується пілотний проект освітніх стандартів з ряду напрямів та спеціальностей вищої та професійно-технічної освіти у рамках спільного проекту Міністерства, групи підприємців і Конфедерації роботодавців. Зокрема, як повідомив Євген Суліма, за участю представників роботодавців розроблено та затверджено Урядом Національна рамка кваліфікацій, яка забезпечує ефективний взаємозв’язок між сферою освіти і ринком праці, наслідування між рівнями освіти, реалізацію стратегії навчання протягом життя. “Це свого роду “дорожня карта”, згідно якої у подальшому нам необхідно за участю роботодавців розробити галузеві рамки кваліфікацій із відповідним наповненням, провести спільну роботу з упорядкування Переліку напрямів і спеціальностей, за якими ведеться підготовка спеціалістів, Національного класифікатора професій, Класифікатора видів економічної діяльності і т.д.”, – зазначив Євген Суліма. Одним із головних пріоритетів державної політики України, наголосив Перший заступник Міністра, є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для усіх та направлене на розвиток суспільство, в якому, зокрема, інформаційні технології повинні бути інструментов соціального розвитку країни. “Хотів би підкреслити, – зауважив Євген Суліма, – що системна робота Уряду і Міністерства знайшла своє відображення у новому переліку спеціальностей спеціаліста і магістра. У цьому переліку спеціальностей сфери інформаційно-комунікаційних технологій гармонізовані з міжнародними рекомендаціями з якісною підготовки ІТ-спеціалістів. Розроблено та затверджено галузеві стандарти вищої освіти, які відповідають міжнародним рекомендаціям та навчальним програмам провідних університетів світу”. За ініціативою Прем’єр-міністра України до цієї роботи були залучені провідні ІТ компанії України. Як повідомив Євген Суліма, результатом такого співробітництва став затверджений урядовим рішенням План заходів із забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року. Крім того, були збільшені об’єми державного замовлення на підготовку кадрів за напрямами: “Інформатика”, “Системний аналіз”, “Комп’ютерні науки”, “Програмна інженерія” більш ніж на 23,4%. Окремо Перший заступник Міністра зупинився на проблемі якості підготовки педагогічного працівника – вчителя. “Є хороший учитель, є надійне майбутнє у держави, суспільства – істина, визанана часом”, – заявив Євген Суліма. За його словами, саме це і зумовило створення нової Концепнції безперервної педагогічної освіти. В основу цієї Концепції покладено дві основні задачі: приведення змісту підготовки вчителів до нової школи та її адаптація до європейського освітнього простору. Уряд також приділяє і належну увагу навчанню та стажуванню студентів за кордоном, повідомив Євген Суліма. Так, за ініціативою Прем’єр-міністра України Миколи Азарова минулого року вперше була введена у дію бюджетна програма з навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних зарубіжних вищих навчальних закладах. Як поінформував Перший заступник Міністра, у поточному році за кордон буде направлено на навчання чи стажування 353 особи, з них: 180 студентів, 73 аспіранта та 100 науково-педагогічних працівників. На виконання доручення Президента України, Міністерством реалізована задача із впровадження Національної системи рейтингового оцінювання двяльності вищтх навчальних закладівУкраїни як інструменту моніторингу якості освіти та освітніх послуг. Євген Суліма підкреслив, що Національний рейтинг орієнтуватиме абітурієнта на мотивований вибір університету, стимулюватиме університети розвиватися, підтримувати активну дослідницьку та освітню діяльність, а Міністерство – до ефективного нормативного забезпечення вищої школи, інформування вищих навчальних закладів, студентів, роботодавців та інших заінтересованих сторін про процеси, що відбуваються у вищій освіті. Окремо Перший заступник Міністра відзначив, що три українських університети сьогодні уже увійшли до міжнародного рейтингу World University Rankings. Євген Суліма поінформував також про здійснення поступових кроків із підвищення заробітної плати працівників сфери освіти, а також підвищення студентам академічних стипендій, які збільшені порівняно із 2008 роком, на 38%, а стипендії відмінників підвищились майже на 34%, при цьому соціальні стипендії – на 52%.  “Упевнений, що проведення Днів науки і освіти Російської Федерації В Україні стане новим поштовхом до ефективного співробітництва науковців і педагогів наших країн, вирішення актуальних проблем вищої школи наших держав”, – підсумував Перший заступник Міністра.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу