Ректори ВНЗ Дніпропетровської області звернулися з проханням до депутатського корпусу Дніпропетровської обласної ради підтримати дієву і ефективну роботу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та особисто міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Володимировича Табачника щодо розвитку освіти в Україні та висловити свою позицію щодо вимоги Львівської обласної ради звільнити міністра освіти і науки, молоді та спорту.

За майже два роки роботи на посаді міністра Д.В. Табачник зробив (усупереч шаленому опору певних політичних сил) суттєві кроки щодо поліпшення стану справ в освіті і, зокрема, у вищій освіті, а саме:

— прийнята Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 — 2021 роки;

— проведений ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти;

— широко обговорений і підготовлений в остаточній редакції проект Закону України «Про вищу освіту», де враховані пропозиції вищих навчальних закладів і за яким розширені: автономія ВНЗ і органів самоврядування, насамперед, студентського; можливості проведення ефективних наукових досліджень; впровадження інноваційних технологій навчання тощо;

— запроваджена система прийому до ВНЗ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників середніх шкіл;

— розроблена і затверджена Національна рамка кваліфікацій, що відповідає вимогам інтеграції до світового освітнього простору та ринку праці;

— прийнято Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів та розвитку системи їх реабілітації;

— розробляються нові програми й освітні стандарти, які реалізують компетентнісний підхід для підготовки фахівців європейського і світового рівнів;

— розширюється використання інформаційних і комунікаційних технологій в освіті та науці;

— підтримуються новації в освіті і регіональні програми розвитку освіти, зокрема, на Дніпропетровщині діє програма «Новій Дніпропетровщині — новий стандарт освіти»;

— приділяється увага розвитку студентського самоврядування, підтримується постійний діалог зі студентськими органами самоврядування;

— збережені стипендіальні програми, завдяки цьому рівень стипендії у 2012 році перевищив 700 грн.;

— приділяється увага розвитку наукових досліджень у ВНЗ та розширенню взаємодії з установами Національної академії наук України;

— у 2012 році реально запрацювала програма розширення мобільності освітян, а саме: найкращим студентам, аспірантам, науковцям і викладачам надана можливість навчання і стажування у найкращих університетах Європи і світу та багато іншого.

На жаль, ця позитивна робота здійснюється в умовах постійної протидії, яка цілеспрямовано організується в різних регіонах під штучними гаслами та надуманими приводами. Зокрема, вважаємо політично заангажованою, надуманою і безпідставною заяву Львівської обласної ради щодо звинувачень на адресу міністра освіти і науки, молоді та спорту України про погіршення ситуації в освіті та вимоги відставки міністра Дмитра Володимировича Табачника, що по суті є тиском на керівництво міністерства.

Тому, враховуючи дієву і ефективну діяльність Д.В. Табачника на посаді міністра освіти і науки, молоді та спорту України, вважаємо за доцільне висловити підтримку його роботі та позитивно оцінюємо його діяльність щодо подальшого розвитку освіти в Україні.

Голова Ради ректорів, «Освіта України» № 12

 

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу