Проведено круглий стіл з питань розвитку співробітництва у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників - 01114 вересня 2012 року в залі засідань колегії МОНмолодьспорту в рамках проведення Днів освіти і науки Російської Федерації в Україні проведено круглий стіл з питань розвитку співробітництва у сфері підвищення кваліфікації «Розвиток системи додаткової професійної педагогічної освіти».

Керівниками секцій від України виступила Пушкарьова Тамара Олексіївна, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та від Росії Тетеріна Світлана Леонідівна, в.о. ректора Федерального автономного закладу Академії підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки працівників освіти, модератором – Ващенко Людмила Миколаївна, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Участь у роботі круглого столу взяли представники провідних закладів післядипломної педагогічної освіти, Академії підвищення кваліфікації і професійної підготовки працівників освіти (м. Москва), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Тамара Пушкарьова наголосила на важливості заходу: «Підвищення кваліфікації вчителів і розвиток післядипломної освіти є однією з основних складових розвитку сучасної освіти».

Під час виступу вона проаналізувала результати співпраці у сфері освіти і науки між обома країнами, наголошуючи на важливості її поглиблення. Надзвичайно важливим є аспект партнерства і співпраці між науковими та освітніми установами України і Російської Федерації: «Упродовж багатьох років реалізуються проекти, якими ми пишаємося. Яскравий приклад – проект Академії РАН «Школа – 2000». Активно проводиться робота над проектами «Щоденник.ua» і «Дневник.ru», між якими, з метою створення найбільш надійних моделей роботи з системами освіти, постійно відбувається обмін досвідом щодо розвитку проектів, методик роботи з навчальними закладами, педагогами, учнями, батьками».

За її словами, 15-16 вересня 2011 року в рамках проведення Днів освіти і науки України в Росії підписано важливі договори та угоди про співпрацю. Цього року також заплановано підписання низки угод для продовження двосторонньої співпраці.

Світлана Тетеріна розповіла про державні стандарти та цільові програми у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників Росії: «Основним пріоритетом для успішної реалізації державної політики у сфері освіти став розвиток системи додаткової професійної освіти. Він забезпечується Концепцією довготривалого соціально-економічного розвитку РФ до 2020 року, Національною освітньою ініціативою «Наша нова школа», Федеральною цільовою програмою розвитку освіти. Наша основна місія – неперервне професійне вдосконалення спеціалістів сфери освіти, набуття ними нових компетенцій і навичок, забезпечення їх науково-педагогічною підтримкою для формування професійного, кар’єрного та особистісного зростання. Так, у 2011 році було запропоновано нову норму щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників Росії. Кожні п’ять років вчителі мають проходити відповідні курси підвищення кваліфікації, щоб бути конкурентоздатними. Завдання інститутів підвищення кваліфікації – надавати нові знання, які відповідають вимогам часу». Федеральний автономний заклад додаткової професійної освіти Академії підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти (м. Москва) – навчальний, на базі якого реалізується понад 210 освітніх програм.

Щорічно в Академії навчається близько 16 000 слухачів, зокрема 1000 осіб за цільовими державними програмами, діє аспірантура, працює дисертаційна рада. Також Академія надає організаційно-методичний супровід у проведенні олімпіад, зокрема Всеросійської олімпіади школярів.

Під час круглого столу обговорювалися найбільш актуальні питання розвитку післядипломної педагогічної освіти, серед яких: сучасні моделі розвитку галузі, у тому числі з використанням ІКТ, її стандартизація, розвиток навчально-методичного забезпечення, кадрового потенціалу. Сторонами досягнуто домовленостей щодо проведення спільних заходів з метою обміну досвідом: заплановано низку конгресів, онлайн-семінарів, вебінарів, конференцій та форумів, конкурсів та олімпіад, інноваційних проектів. Також обговорено питання двомовності, спільного навчання та обміну досвідом за допомогою Інтернет і цифрових технологій у післядипломній освіті.

Про роль інформаційних технологій в організації діяльності закладів додаткової педагогічної освіти в Росії повідомив Микола Бармін, ректор Нижегородського Інституту розвитку освіти. «ІКТ надають широкі можливості для організації проектної та дослідницької діяльності: візуальні лабораторії, онлайн конференції, Wiki-середовище,  мережеві проекти, мережеві спільноти. Завдяки ІКТ з’явилися нові можливості оцінювання і контролю досягнень: експериментальна розробка автоматизованої оцінки навчальних досягнень, автоматизована система збору та оцінювання досягнень учасників конкурсних процедур, автоматизована система атестації спеціалістів (електронне порт фоліо, онлайн тестування, електронна презентація методичної розробки), сертифікація ІКТ-компетентності спеціаліста на відповідність вимогам до комп’ютерної грамотності у системі освіти».

Олена Мясоєдова, ректор Астраханського інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ознайомила учасників з особливостями розвитку інформаційно-освітнього середовища підвищення кваліфікації на сучасному етапі інформатизації освіти. Це середовище складається з таких компонентів: навчально-методичний, науково-методичний, організаційно-управлінський.

«Основне – використовувати такі методи роботи з дорослими, які будуть продовжувати їх особистісне зростання: активні та інтерактивні, метод кейсів тощо. Ефективним навчальний процес буде лише за умов індивідуального підходу до навчання, організації спільної діяльності для учасників навчального процесу, максимальної самостійності й активності тих, хто навчається», – вважає вона. На її думку, важливою є робота в електронному освітньому середовищі, надання консалтингової підтримки навчальним закладам.

Василь Синенко, ректор Новосибірського інституту підвищення кваліфікації працівників освіти, розповів про циклічну форму підвищення кваліфікації педагогів, яка проводиться в Росії: «Ключовими етапами є передкурсовий, теоретично-практичний і той, що впроваджується. Сьогодні очевидною є нагальна потреба здійснити докорінні зміни у даній галузі. Наші вчителі вже не приймають пасивно-авторитарну форму навчання, а потребують інтерактивних форм роботи. Тому основний принцип нашої роботи – неперервна освіта, самоконтроль і самоаналіз». Він зазначив, що в Росії немає стандартів післядипломної педагогічної освіти. Проте створено багаторівневі програми для різних категорій вчителів.

Окрім того, обговорювалися перспективи організації конкурсів для викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти, зокрема проведення конкурсу «Учитель року».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *