Для студентів факультету математики та інформатики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля придбано робота-конструктора. Мобільний робот DAGU Mr. Tidy robot оснащений бортовим комп’ютером, тому його можна програмувати. Він має органи почуття, здатний орієнтуватися та рухатися в просторі, а за допомогою прикріпленого до нього невеликого маніпулятора може вибирати та переміщувати певні предмети. «З цим роботом будуть працювати студенти нашого факультету, що допоможе їм у вивченні таких дисциплін як «Штучний інтелект» і «Програмування мікроконтролерів», – зазначив декан факультету математики та інформатики СНУ ім. В. Даля, кандидат технічних наук, доцент Юрій Стативка. З допомогою робота студенти, наприклад, зможуть вирішувати складні завдання поведінки не тільки у віртуальному середовищі, але і в реальному просторі». Також, окрім використання у навчальному процесі, робот буде слугувати стартовим прототипом для власних розробок. За словами Юрія Стативки, побудова та вдосконалення мобільних роботів – комплексна задача, яка переживає сьогодні справжній бум. «Ми сподіваємося, що використання нашої інтелектуальної бази і виробничих потужностей наших партнерів дозволять створити пристрої, здатні конкурувати з існуючими зразками. Немає кращого способу навчити студентів, ніж залучити їх до розробки чогось нового», – підкреслив декан.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу