Минулого тижня у приміщенні актової зали Національного університету «Львівська політехніка» відкрилася 8-а міжнародна конференція математиків «Пористі матеріали: теорія та експеримент». Вступним словом конференцію, у якій взяли участь, крім українських,  польські вчені, відкрив науковий керівник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Євген Чапля. Учасників наукового зібрання привітав проректор з наукової роботи «Львівської політехніки» професор Зорян Піх, який наголосив на необхідності посилення прикладного характеру досліджень вчених у цій важливій галузі. З науковими доповіддями і повідомленнями на конференції виступили  директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, професор Роман Кушнір, відомий польський фахівець у цій галузі доктор Йосиф Кубік та інші провідні вчені-дослідники. Вони оприлюднили здобуті за останній час теоретичні і експериментальні результати досліджень та окреслили перспективні напрями подальшої роботи.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу