Нещодавно на базі Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Шляхи вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. У конференції взяли участь понад 130 представників регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти України, науковців, начальників районних управлінь освіти, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами, методистів. Під час роботи розглянуто концептуальні засади інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти, основні напрями розвитку професійної компетентності керівників навчальних закладів, шляхи формування та розвитку інформативної компетентності педагогів, сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін, актуальні питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової загальної і дошкільної освіти. Любов Покроєва, ректор Харківської академії неперервної освіти, у своїй доповіді «Шляхи підвищення якості післядипломної педагогічної освіти» проаналізувала результати діяльності Академії у сфері післядипломної педагогічної освіти. Емілія Воронцова, начальник відділу науково-педагогічних технологій і проектів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту, зазначила необхідність створення не тільки умов, а також дієвої мотивації для неперервної освіти педагогічних працівників, до саморозвитку та самоосвіти. Людмила Якименко, науковий співробітник науково-дослідного відділу креативної освіти і координації методичної роботи Дніпропетровського ОІППО проаналізувала актуальні питання щодо реалізації пріоритетних напрямків інноваційного розвитку освіти через роботу структурних науково-методичних підрозділів. Під час конференції обговорювалися найбільш актуальні питання розвитку професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Сергій Божко, старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» запропонував алгоритм розвитку професійної компетентності вчителів фізичної культури в системі ППО. У роботі конференції представлено інноваційну форму роботи, а саме: викладачами Академії проведено відкриті майстер-класи: «Особистісно-компетентністний підхід до роботи з вчителями початкових класів щодо реалізації змістовної лінії «Сюжетні задачі» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти», «Підготовка вчителя до раціонального добору електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)», «Практикум із застосування мультимедійних технологій на уроках математики», «Підготовка вихователів ДНЗ до створення безпечного інформаційного середовища для вихованців». Щодо вдосконалення роботи учасниками конференції запропоновано рекомендації, серед яких: проведення тематичних семінарів-нарад для різних категорій працівників ОІППО, запровадження Всеукраїнських проектів з інформаційної обізнаності і медіа-грамотності педагогів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу