27-30 вересня 2012 року під патронатом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, за підтримки Національної академії педагогічних наук України, Асоціації університетів України, Міжнародної асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів та Платформи «Діалог Євразії» на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського відбувся ІІ Міжнародний конгрес «Місія вчителя в сучасному світі». У роботі конгресу взяли участь понад 300 учених, педагогів-практиків з 16 країн світу (Азербайджан, Білорусь, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Китай, Латвія, Литва, Молдова, Росія, США, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан), у тому числі 48 ректорів, проректорів та деканів педагогічних вищих навчальних закладів різних країн. Основна мета конгресу полягала у розгляді місії вчителя в сучасному світі; концептуальних теорій та моделей підготовки вчителя, а також підходів щодо педагогічної освіти в цілому. Крім того, на конгресі розглядалися авторські інновації вчених та педагогів-практиків. Урочисто відкрив конгрес ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського О. Я. Чебикін. Він зачитав вітання Тимчасово виконуючого обов’язки Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми. Привітали учасників конгресу також Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир Луговий, Президент Міжнародної асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко, співголова Платформи «Діалог Євразії» Харун Токак, голова Одеської обласної ради Микола Пундик, а також керівник Центру Гуманної Педагогіки, академік Шалва Амонашвілі. На конгресі були також присутні представники консульських установ міста Одеси – Туреччини, Китаю, Ізраїлю, Росії та ін. Під час пленарного засідання з доповіддю виступив Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України В. І. Луговий «Педагогічна освіта України», у якій наголосив про основні тенденції розвитку педагогічної освіти в аспекті зміни пріоритетів та напрямів підготовки вчительських кадрів, з урахуванням сучасних підходів, що склалися в Європейському та світовому просторі. Професор Я. С. Турбовськой, завідувач лабораторії філософії освіти Інституту теорії та історії педагогіки Російської академії освіти Росії, узагальнив досвід щодо системи педагогічної освіти, критично наголосив про деякі небажані тенденції, пов’язані зі спрощенням такої системи та втратою позитивних здобутків авторських педагогічних шкіл, підкреслив необхідність посилення співпраці вчених Російської Федерації та України з питань модернізації педагогічної освіти. Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського О. Я. Чебикін представив системно-діяльнісну концепцію підготовки сучасного вчителя, а також презентував Міжнародний міжуніверситетський консорціум «Онлайн». Ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова В. П. Андрущенко у своїй доповіді зазначив теоретико-методологічні основи підготовки сучасного вчителя, виклав філософські передумови та перспективи розвитку освіти в Європейському просторі та презентував «Педагогічну концепцію Європи». Жвавий інтерес на пленарному засіданні викликали доповіді професора Даце Маркус, ректора Ризької академії педагогіки та управління освітою «Досвід Латвії у підготовці вчителя»; Народного вчителя СРСР М. М. Палтишева «Педагогічна майстерність та шляхи її опанування»; Президента Асоціації педагогічних факультетів Туреччини, професора Джеміль Озтюрка «Про підготовку педагогічних кадрів в умовах глобалізаційних змін»; професора Аріельського університету Ніцци Давидович «Про проблеми підготовки вчительських кадрів в Ізраїлі» тощо. Велику зацікавленість викликала доповідь професора Казанського (Приволзького) федерального університету О. О. Прохорова,  який охарактеризував реформи об’єднання університетів Росії, а також виклав власні цікаві дослідження, що стосуються регуляції психічних станів учителів. Не менш ґрунтовними на пленарному засіданні були доповіді про стан педагогічної освіти в Білорусі (доповідач Т. В. Краснова, Білоруський державний педагогічний університет імені М. Танка), США (професор Григорій Бєдний, Університет Нью-Джерсі), Молдові (професор М. Кожокарь-Борозан, Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге), Киргизії (Г. І. Аділова, Міжнародний університет Ататюрк-Ала-Тоо), Азербайджані (Октай Алієв, Бакинський слов’янський університет ) та ін. У межах конгресу проведено круглий стіл, на який було запрошено ректорів педагогічних університетів України. Зазначений захід  проходив під головуванням заступника директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту М. М. Фоменка, Першого віце-президента Національної академії педагогічних наук України В. І. Лугового та ректора Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського О. Я. Чебикіна. М. М. Фоменко в своїй доповіді торкнувся таких аспектів діяльності педагогічних університетів, як то: головних питань реформування вищої педагогічної освіти, удосконалення системи відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності, а також нової редакції концепції педагогічної освіти України. В. І. Луговий у своєму виступі зосередив увагу на необхідності оптимізації педагогічних вищих навчальних закладів виходячи з сучасних вимог до системи підготовки освітян. О. Я. Чебикін надав кілька пропозицій щодо оптимізації вищих навчальних закладів в аспекті реорганізації педагогічних училищ у педагогічні коледжі та приєднання останніх до педагогічних університетів. Ректор Харківської гуманітарно-педагогічної академії Г. Ф. Пономарьова у своїй доповіді підкреслила необхідність збереження мережі педагогічних вищих навчальних закладів. Ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди В. П. Коцур також висловив низку пропозицій щодо нової концепції педагогічної освіти. Учасниками круглого столу прийнято рішення врахувати всі пропозиції, що надійшли, та представити їх для обговорення широкому загалу. Насамкінець, було рекомендовано: ректорам педагогічних вищих навчальних закладів підготувати свої пропозиції до нової редакції концепції педагогічної освіти. У рамках роботи конгресу проходив Фестиваль педагогічних інновацій, на якому були презентовані авторські технології, моделі, розробки в формі відеофрагментів занять та доповідей. На чотирьох секціях було презентовано понад 100 таких інновацій. Серед останніх можна відмітити інноваційну модель вільної школи «АСТР» (Україна); модель школи-ліцею «Чорноморський» (Туреччина), який працює за системою поглибленого опанування іноземними мовами, модель особистісно-орієнтованого навчання  Одеської приватної школи «Мрія» тощо. Під час проведення конгресу учасники ознайомилися з матеріальною базою Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, відвідали сучасну наукову бібліотеку університету, оновлені кабінети інформатики, сучасні аудиторні класи. Мали можливість оглянути виставку художніх творів студентів, а також ознайомитися з  науковими працями: у тому числі книгою «Педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Одеська область»; відвідати науково-інформаційні та освітньо-культурні центри Росії, Литви, США, Туреччини, Китаю, Ізраїлю та інші; ознайомитися з перспективами подальшої реконструкції актової зали університету тощо. На підсумковому засіданні конгресу учасникам, які презентували педагогічні інновації, були вручені дипломи. Крім того, оргкомітету було доручено: 1) узагальнити всі пропозиції до резолюції конгресу та викласти її, розіславши зацікавленим сторонам; 2) провести редакційну роботу отриманих матеріалів та надрукувати їх окремим збірником, розіславши учасникам конгресу та у провідні бібліотеки університетів різних країн; 3) рекомендувати учасникам конгресу висвітлювати результати роботи конгресу в засобах масової інформації різних країн та спеціальних наукових виданнях.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу