До недавнього часу в Україні міжнародна мобільність студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів здійснювалася в основному лише за рахунок ресурсів самих університетів або за різними програмами зарубіжних грантів.

З квітня 2011 року, за особистої ініціативи Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, реалізується урядова бюджетна програма з навчання студентів і аспірантів, а також стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах світу.

З метою її реалізації, з Державного бюджету України, уперше, в 2011 році на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном виділено понад 35 млн грн. У поточному році передбачено 40 млн грн, з яких 20 млн грн вже надійшло до вищих навчальних закладів у серпні 2012 року.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту проведено два конкурсних відбори (у 2011 і 2012 рр.) серед українських студентів, аспірантів і науково-педагогічних співробітників щодо направлення їх на навчання або стажування в провідні вищі навчальні заклади світу з метою оволодіння новітніми унікальними методами, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів із зарубіжними вченими.

Участь в конкурсі брали студенти вищих навчальних закладів, які мають високі результати навчання та досягнення у студентській науково-дослідній роботі і володіють на необхідному рівні іноземною мовою. Також в конкурсі брали участь аспіранти, викладачі та науковці, які активно займаються науково-дослідницькою роботою, мають наукові статті, опубліковані в зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, беруть участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових конференціях.

У 2011/2012 навчальному році, вперше, направлено на навчання або стажування в провідних зарубіжних вищих навчальних закладах 275 осіб, з 36 українських вищих навчальних закладів: 106 студентів, 82 аспірантів і 87 науково-педагогічних працівників.

Протягом 2012/2013 навчального року передбачено направити вже 353 особи на навчання або стажування у провідні вищі навчальні заклади за кордон, з 47 українських вищих навчальних закладів: 180 студентів, 73 аспіранта і 100 науково-педагогічних працівника.

Державна підтримка і фінансування навчання та стажування за кордоном в найкращих вищих навчальних закладах США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії та інших економічно розвинених країн надається студентам, аспірантам і фахівцям природничого та інженерно-технічного напрямів, у яких на сьогодні в державі є найбільша необхідність. Зокрема, це такі напрямки, як IT-технології, біонанотехнології, нові нетрадиційні джерела енергії, раціональне природокористування, авіаційна та ракетно-космічна техніка, атомна енергетика тощо.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу