До початку прийому документів у вітчизняних ВНЗ залишилося всього два тижні! Завтра стануть відомі результати ЗНО з традиційно найпопулярнішого серед вступників предмету – української мови і літератури, а також біології. Тому абітурієнтам слід розпочинати збирати пакети документів для приймальних комісій у вишах. Провідні фахівці департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту продовжують відповідати на найбільш актуальні запитання абітурієнтів щодо цьогорічної вступної кампанії на освітньому порталі ПедПРЕСА у спецпроекті «Вступ-2012». Сьогодні ми починаємо розповідати про строки подачі заяв у приймальні комісії, документи, які необхідні для вступу, та інші корисні речі. Стежте за оновленнями на порталі ПедПРЕСА та на наших сторінках у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook, Twitter.           Дізнатися про свої шанси на вступ до вишу абітурієнти можуть на головній сторінці порталу ПедПРЕСА, ввівши середній бал атестату та бали Сертифікату ЗНО! 1. Якими законодавчими і нормативно- правовими документами регламентується вступна кампанія?          Організація і проведення вступної кампанії регламентується Законом України «Про вищу освіту», Умовами прийому до вищих навчальних закладів України на 2012 рік і Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2011 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960; Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, а також Правилами прийому, що розробляються кожним вищим навчальним закладом і погоджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.   2. Хто має право вступати до вищих навчальних закладів України? Вступати можуть громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також іноземні громадяни. 3. Які строки прийому заяв та документів для вступу на основі сертифікатів до вищих навчальних закладів у 2012 році? Встановлено такі строки прийому заяв та документів: 2 липня – початок прийому заяв та документів; 17 липня – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах; 10 – 31 липня – строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій); 20 липня – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право  складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад; 21 – 31 липня – строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів; 31 липня – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси. Зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.   4. Які документи має особисто пред’явити абітурієнт при поданні заяви на вступ за сертифікатами? Вступник пред’являє особисто: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о; документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. 5. Ким має бути завірено копії документів, що подаються вступником? На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Про систему вищої освіти в Україні Яку освіту потрібно мати, щоб вступити до вишу (частина 1) Яку освіту потрібно мати, щоб вступити до вишу (частина 2) Втуп-2012: все про «бюджет» і «контракт» у виші (частина 1) Втуп-2012: все про «бюджет» і «контракт» у виші (частина 2)

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.