На черговому засіданні коле­гії Міністерства освіти і нау­ки, молоді та спорту України під головуванням Дмитра Табачни­ка обговорили чимало важли­вих питань.

Так, голова Державної служ­би молоді та спорту України Равіль Сафіуллін виокремив основні завдання та шляхи їх вирішення у спортивній сфері: «Насамперед — це підго­товка до чемпіонату Європи «Євро-2012», участь національ­ної делегації в іграх ХХХ літ­ньої Олімпіади в Лондоні. А та­кож параолімпіади, підготовка та проведення в Києві чемпіо­нату світу з фехтування, Куб­ка світу з художньої гімнас­тики, Міжнародного турніру з боротьби, зі спортивної гімнас­тики, Кубка Європи з лижних гонок, більш як десяти чемпіо­натів світу та Європи з неолімпійських видів спорту, всеукра­їнських акцій тощо».

На колегії міністерства вко­тре розглянуто стан розвитку дошкільної освіти. Цього разу Львівської області та Дарниць­кого району Києва.

Заступник директора Депар­таменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Тамара Панасюк зазна­чила, що мережа дошкільних навчальних закладів Львівської області впевнено розвивається. Для порівняння: в 2010 році додатково відкрито 35 садків, у 2011 — 59.

Розширення мережі дошкіль­них навчальних закладів відбу­вається за рахунок виведення орендарів, відкриття у присто­сованих приміщеннях, створен­ня навчально-виховних комплексів (шкіл-дитячих садків), введення в дію новобудов.

Так, тільки у Львові (заклад приватної форми власності) й у селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівській облас­ті у 2011 році введено в дію дві новобудови. В Дарницькому ра­йоні м. Києва цьогоріч також два дитячих новозведених сад­ки радо зустріли діточок.

При цьому на колегії наго­лосили, що управлінням осві­ти необхідно активізувати роботу щодо повернення дитячих садків з орендного користуван­ня та їх використання за при­значенням. Усім дітям має бути забезпечено рівний доступ до якісної дошкільної освіти.

Директор Українського цен­тру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева доповіла про ре­зультати пілотування тесту за­гальної навчальної компетент­ності (ТЗНК) на регіональному рівні. За її словами, загаль­на кількість учасників апроба­ції становила 7 228 студентів 40 вищих навчальних закла­дів, які належать до зон адміні­стрування ЗНО п’яти регіональ­них центрів оцінювання якості освіти: Донецького, Київського, Львівського, Сімферопольсько­го і Харківського. Однак сьогод­ні є проблематичним проведен­ня третього етапу експерименту (2012 р.) повним обсягом. Осо­бливості проведення ЗНО-2012, зокрема його стислі терміни, не дали змоги передбачити пілотування ТЗНК на всеукраїнсько­му рівні в 2012 році.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту підготував Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 1-2

 

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу