Свій рейтинг найважливіших подій у 2011 році склали і члени Все­української асоціації працівників до­шкільної освіти.

Вони вважають, що на розвиток га­лузі вплинуло визнання престижності дошкільної освіти. Питання розвитку галузі стало пріоритетним у діяльності нинішнього уряду України. Різні засі­дання, наради органів державної влади та місцевого самоврядування почина­ються, як правило, з розгляду питан­ня дошкілля. Перехід до обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого до­шкільного віку завершено. Завдяки організації різних форм здобуття до­шкільної освіти охоплення п’ятирічних дітей становить 99,8 відсотка. Всі ці пункти члени асоціації об’єднали під спільним лейтмотивом «визнання пре­стижності».

Чільне місце в рейтингу посіло й затвердження Державної цільової со­ціальної програми розвитку дошкіль­ної освіти на період до 2017 року, на виконання якої передбачено 5 мільяр­дів 26 мільйонів 440 тисяч гривень.

Відновлення дошкільного просто­ру — цей пункт рейтингу охоплює вже вищезгаданий «хрестовий по­хід» за повернення дошкільних на­вчальних закладів, використання їхніх приміщень за прямим призна­ченням. Принагідно зазначимо, що у функціонуючих дошкільних на­вчальних закладах за рахунок виве­дення орендарів додатково відкрито 1 109 груп.

Ще одна важлива подія: Асоціація працівників дошкільної освіти, яка і склала цей рейтинг, 25 жовтня 2011 року набула офіційного статусу. Гро­мадська організація об’єднала людей, які найгостріше усвідомлюють пробле­ми українського дошкілля.

У топ-десятці — і перші Всеукраїн­ські інтернет-збори батьків майбутніх першокласників, під час яких отрима­но більш як 10 тисяч індивідуальних повідомлень від респондентів.

Наталія КУЛИК і Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 1-2

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу