Як отримати лікарський професійно-консультативний висновок (Форма № 086/о)

“Медична довідка* (лікарський професійно-консультативний висновок)” (форма № 086/о) є обов’язковим медичним документом для подання в приймальні комісії навчальних закладів різних рівнів акредитації, типів, незалежно від їх профілю. Без наявності медичної довідки всі інші передбачені документи навчальними закладами для вступу до них не приймаються.

Довідка видається на руки абітурієнту лікарями (підліткові терапевти, дільничні терапевти, сімейні лікарі) територіальних амбулаторно-поліклінічних закладів після завершення повного їх обстеження і винесення висновку щодо професійної придатності згідно з переліком методичних вказівок щодо медичного відбору осіб, які поступають у вищі і середні спеціальні навчальні заклади.

Форма заповнюється на підставі попереднього динамічного спостереження (записів у “Медичній карті амбулаторного хворого” (форма № 025/о), “Вкладного листка на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого” (форма № 025-1/о) особи, яка звернулася для отримання довідки, а також результатів лабораторних, функціональних, рентгенівських, інших діагностичних обстежень, об’єктивних даних і оцінки стану здоров’я на момент проведення обстежень безпосередньо перед видачею медичної довідки.

На титульному листку медичної довідки проставляється кутовий штамп закладу, число, місяць (прописом) і рік її видачі. Крім того, повне найменування закладу і його адреса згідно затвердженого Статусу вносяться в Пункт 1.

У Пункті 2 зі слів абітурієнта вписується найменування навчального закладу, куди буде надана медична довідка. Для пред’явлення в інші навчальні заклади вона не дійсна.

Пункти 3-6 заповнюються виключно на підставі записів у паспорті абітурієнта.

При заповненні Пункту 7 “Перенесені захворювання” окрім згаданих облікових форм необхідно враховувати захворювання, перенесені в дитячому віці у відповідності до записів, внесених в них при передачі дітей з під нагляду дитячої поліклініки (відділення) під нагляд підліткової служби. Крім захворювань, необхідно вказати роки, в яких були перенесені зазначені хвороби.

Пункт 8 – “Об’єктивні дані і стан здоров’я на момент обстеження” та Пункт 9 – “Дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження” заповнюються власноручно вказаними в них спеціалістами (терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, рентгенолог), завіряються особистими печатками, штампами-кліше і підписом.

У Пункті 10 – записуються дати і дані проведених лабораторних досліджень. В ньому треба вписати результати всіх обов’язкових досліджень (загальні аналізи крові та сечі, аналіз на цукор, аналіз калу на яйця гельмінтів), так і інших досліджень в залежності від профілю та вимог навчального закладу, куди подається медична довідка щодо стану здоров’я абітурієнта.

Результати лабораторних досліджень, які проведені більше як за місяць, а флюорографічного більше, ніж шість місяців до дати видачі довідки – не дійсні.

У Пункті 11 – вказуються дата, доза, серія і назва препаратів, якими проведені щеплення у відповідності до календаря профілактичних щеплень. Вони заповнюються на підставі даних форми № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого”, розділу “Відомості про щеплення”.

На підставі записів у Пунктах 7-11 заповнюється лікарський висновок щодо професійної придатності (пункт 12) згідно вимог “Переліку методичних вказівок щодо медичного відбору осіб, які поступають у вищі навчальні заклади і середні спеціальні навчальні заклади”.

Довідка підписується лікарем, який її заповнив та головним лікарем лікувально-профілактичного закладу (заступником з поліклінічної роботи, завідуючим поліклінікою), завіряється печаткою закладу і видається на руки абітурієнту.

Всі записи результатів досліджень та обстежень у формі № 086/о повинні відповідати аналогічним даним “Медичної карти амбулаторного хворого” (форми № 025/о).

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) зберігається в навчальному закладі протягом 3 календарних років.

*Підліткам, які поступають на роботу, власник підприємства, організації, установи (незалежно від форм власності та видів їх діяльності) видає “Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд” (форма № 093/о), в якому медична комісія лікувально-профілактичного закладу за результатами попереднього огляду робить висновок про придатність (непридатність) підлітка до роботи за професією (посадою), вказаною у направленні. Медична довідка (форма № 086/о) на підлітків, які поступають на роботу, не видається.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.