Перед Днем працівників освіти Борис Жебровський зустрівся з членами Київської міської ради старшокласників і юними журналістами «Інформаційно-творчого агентства «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та юнацтва. Як заступник міністра освіти і науки молоді та спорту України справлявся з учнями, коли працював у школі? Як мають ставитись у суспільстві до професії вчителя? Якою буде наша школа завтра? Це далеко не повний перелік запитань, порушених під час відвертої розмови. Отже, Борис Жебровський про… 27 БАРМАЛЕЙЧИКІВ  – Коли прийшов працювати у школу піс­ля університету, мені дали п’ятий клас – 27 хлопчиків і 7 дівчаток. Ніхто не міг з ними працювати. Постало питання, як завоювати авторитет у хлопців. Почали з футболу. Спо­чатку сперечалися, чи заб’ють вони мені пе­нальті – з десяти хоч один, а я їм. Пам’ятаю, дав 10 хвилин, що усі ці 27 бармалейчиків повалили на землю. Але ска­зав: якщо не повалите, будете слухати мене цілий місяць. Костюм вони мені порвали, але не побороли. І що вдієш – слухали. А потім почалося: збір макулатури, мета­лобрухту, різноманітні змагання. Як ви ду­маєте, який клас через місяць посів пер­ше місце? Не можна сказати, що я про це прочитав у книжках. Само собою прийшло. Ми цінуємо, коли в нас є старший друг, дуже авторитетний, який щось вміє роби­ти, котрого поважають, який прихильно до тебе ставиться. Це дуже важливо для ді­тей, підлітків. РЕВОЛЮЦІЯ В ДОШКІЛЛІ  – Проблема черг у дитсадках виникла з кількох причин. По-перше, це демографіч­ні ями. В 1985 році в Києві народилася 41 тисяча дітей, а в 1998 році – і9 тисяч. Що робити з садочками, де вже немає дітей? А більшість дитсадків відомчі, закону про дошкільну освіту немає. Керівник підприємства-банкрута продає або віддає в орен­ду приміщення. Так у Києві 250 садочків з обігу було вилучено. І ось з 2001 року роз­починається зростання народжуваності. Са­дочки розтринькали, а дітей народжується більше. І ось у 2010 році на колегії МОНмолодьспорту міністр Дмитро Табачник про­голосив «хрестовий похід» за повернен­ня дитячих садочків. За два роки відсоток охоплення дітей дошкільною освітою під­вищився з 63 до 84. Також ми за законом ввели обов’язкову передшкільну освіту. Всі п’ятилітні мають готуватися до школи. По суті, сьогодні в дошкільній освіті відбува­ється революція – законодавча, матеріаль­на, кадрова. Не переживайте – в державі цей курс уже не зміниться. ПРО ВЧИТЕЛЯ, ЙОГО ЗАРПЛАТНЮ І ПОВАГУ В СУСПІЛЬСТВІ  – Ніколи вчитель не заробляв великих гро­шей. Ця професія – жертовна. Її називають професією від Бога, і це, мабуть, правда. Тому що це єдина професія, яка передає від покоління до покоління досягнення людства, завдяки чому воно взагалі живе. Але дуже важливо інше: моральна підтримка в сус­пільстві, повага до цієї професії. Це страш­но – коли зневажливо ставляться до вчите­ля: не так одягається, не їздив на Кіпр, не може купити собі дорогої книжки. У Василя Сухомлинського є праця «Серце віддаю ді­тям». І це не красива фраза. Це – діагноз. Коли випускаєш клас, ти відрізаєш шмато­чок себе. Ти передаєш разом з ними частину своєї енергії, думок, переживань. Це відби­рає багато сил. Найчастіше з віком хворіють учителі. Професія справді шкідлива. І це пи­тання лише грошима не вирішиш. У нас є проблема, яку формулюю так: кого жаліти в нашій освіті? Учителя, який 40 років пропрацював на цій дуже важкій роботі, який нажив собі болячок, який має маленьку заробітну плату, але сьогодні не во­лодіє сучасними технологіями. Та хіба винні діти, яким потрібні сучасні знання, яким тре­ба бути конкурентоспроможними, потрібно, щоб учитель зміг їх принаймні навчити вчи­тися. Тому мусимо жаліти і тих, і інших. І тому ми вносили пропозицію, щоб при ви­ході на пенсію педагог отримував пенсію в розмірі 80 відсотків від зарплатні. ПРО МАЙБУТНЄ ШКОЛИ  – Уже затверджено нові стандарти для 5 – 9 класів. За цими програмами п’ятикласники по­чнуть навчатися з 1 вересня 2013 року. Стар­ша школа – з 1 вересня 2018 року. Плану­ється, що це буде справді профільна школа. Викладатиметься не більше дев’яти предметів. Будуть чітко визначені профілі: гуманітарний, природничий, математичний тощо. Або «мікс» для тих, хто не визначився. Мабуть, буде впро­ваджено обов’язкове вивчення окремих пред­метів іноземною мовою. Наприклад, інформа­тику, наймовірніше, англійською. Тобто зміни плануються досить істотні. Також ми дали набагато більше свободи школам, педагогічним колективам. Так ось відсоток вільної для вчителя варіативної час­тини в навчальних планах став значно біль­шим. Сьогодні школа може додатково вводи­ти години на вивчення мови чи математики, а може ввести взагалі чудернацькі предмети на зразок, наприклад, ейдетики. Р.8. На завершення заступник міністра звернувся до дітей із проханням потурбува­тися про одинокого вчителя, який живе по­ряд або працює в їхній школі. В цьому разі слова про повагу до «жертовної, шкідливої для особистого здоров’я» професії педагога будуть підкріплені доброю справою. Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 41

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу