У МОНмолодьспорту нагородили пере­можців однойменного конкурсу, мета якого — виявити серед педагогів-початківців і студентів педагогічних вищих навчальних закладів найталановитіших, тих, хто небайдужий до розвитку осві­ти в нашій державі.

Загалом у конкурсі взяли участь понад 600 педагогів-початківців та студентів. За його результатами перше місце у номіна­ції «Молодий спеціаліст» серед працівни­ків загальноосвітніх навчальних закладів посіла учителька трудового навчання се­редньої загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів с. Стрижавка Вінницької облас­ті Катерина Федорець. Серед працівників дошкільних навчальних закладів — прак­тичний психолог дошкільного навчально­го закладу № 36 «Пролісок», м. Добропілля, Донецька область, Ольга Пасічник. Перше місце в номінації «Студент» за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» розділили між собою студентки Лебединського педагогічного училища імені А. С. Макаренка Олександра Колесник і Вікто­рія Колесник; студентка Лисичанського педагогічного коледжу Луганського на­ціонального університету імені Тараса Шевченка Дар’я Капустіна. Серед сту­дентів, які в майбутньому стануть учите­лями загальноосвітніх навчальних закла­дів, перше місце взяли Ангеліна Борова та Катерина Моргун — студентки Уман­ського державного педагогічного універ­ситету імені Павла Тичини (напрям під­готовки «Трудове навчання»).

Нагороджували переможців конкурсу заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борис Жебровський і генеральний директор ТОВ «Міжнарод­ний центр фінансовоекономічного роз­витку — Україна» Артем Тепляков.

«Освіта України» № 10

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу