Уряд збільшить державне замовлення на під­готовку студентів для високотехнологічних галузей економіки, зокрема ІТ-технологій. Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров на лекції «Як в Україні забезпечити сталий роз­виток?», яку він прочитав для студентів вищих навчальних закладів у рамках робочої поїздки до Закарпатської області.

— Нам потрібно перерозподілити державне замовлення на користь збільшення кількості спе­ціалістів, зокрема в галузі ІТ-технологій, — за­значив Микола Азаров і додав, що таке перепрофілювання за 5-10 років дасть результат.

За його словами, нині всі вищі навчальні за­клади України готують близько п’яти тисяч ви­пускників для ІТ-галузі на рік. Прем’єр-міністр наголосив, що число студентів необхідно збільшити до 25 тисяч. При цьому він запевнив, що всі випускники таких вишів будуть забезпечені робочими місцями з високою заробітною платою.

Глава уряду повідомив, що вітчизняний ри­нок ІТ-технологій виробляє продукції приблиз­но на 15 мільярдів гривень, а Кабінет Міністрів має намір збільшити надходження від цієї галу­зі в 10 разів.

Микола Азаров зазначив, що наша вища шко­ла готує чимало випускників зі спеціальностей, які не відповідають реальним потребам економі­ки. Це, зокрема економіст і юрист. А коли фах спеціаліста не затребуваний на ринку праці, до­сить складно знайти собі роботу.

— Це основна проблема, адже вам потрібен не просто диплом, а високооплачувана робота. Тому ми нині важко виправляємо те, що було неправильно зроблено в попередні роки, — за­уважив Микола Янович.

«Освіта України» № 10

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу