Нещодавно керівники профе­сійно-технічних навчальних закладів Вінницької, Микола­ївської та Запорізької облас­тей стажувалися в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту.

Протягом п’яти днів освітя­ни мали можливість ознайоми­тися з роботою Департамен­ту професійно-технічної освіти та вирішити питання, що по­стають у щоденній роботі ди­ректора училища, вивчити тех­нологію підготовки документів, поспілкуватися з керівництвом структурних підрозділів Мініс­терства освіти і науки, молоді та спорту.

Під час проходження стажу­вання директори ПТНЗ трьох областей зустрілися й обгово­рили проблеми і перспективи підготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економі­ки та переробної промисловості зі спеціалістами Департаменту науково-освітнього забезпечен­ня агропромислового вироб­ництва і розвитку сільських територій Міністерства аграр­ної політики та продовольства України. А також узяли участь у семінарі Європейського Фонду освіти «Заходи з упроваджен­ня Національної рамки квалі­фікації для навчання впродовж життя».

Директори училищ також узяли участь у першому за­сіданні Міжвідомчої робочої групи з розроблення і впрова­дження державних стандартів професійно-технічної освіти, обмінялися досвідом удоскона­лення навчально-виробничого процесу з працівниками Між­регіонального вищого профе­сійного училища зв’язку Києва.

«Освіта України» № 10

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу