Відносини України з Європейським Сою­зом є одним із зовнішньоекономічних, освітніх і наукових пріоритетів України. Про це сказав перший заступник міністра осві­ти і науки, молоді та спорту Євген Суліма під час засідання української частини Підко­мітету № 7 «Наука і технології, досліджен­ня та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа» в рамках програми дій Україна — Європей­ський Союз.

У засіданні взяли участь члени підкомі­тету — представники Міністерства куль­тури, Міністерства охорони здоров’я, Мі­ністерства закордонних справ, Державного комітету телебачення та радіомовлення, Державного агентства з питань науки, ін­новацій та інформації.

Євген Суліма повідомив, що за минулий рік МОНмолодьспорту реалізовувало свою політику в галузі євроінтеграції за багать­ма напрямами.

— У сфері наукового і технологічно­го співробітництва України з Євросоюзом потужним сегментом загального механіз­му інтеграції нашої держави у континен­тальний ринковий простір і налагодження політико-економічного взаєморозуміння є участь в європейських Рамкових програ­мах, — сказав перший заступник міністра.

У 2011 році міністерство проводило внутрішньодержавні процедури щодо від­новлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво. І 16 листо­пада 2011 року ухвалено відповідний За­кон України за № 4041-VI.

Перший заступник міністра повідомив, що Україна зацікавлена в збільшенні кількос­ті наших наукових колективів, які беруть участь у проектах Сьомої рамкової програми ЄС. За його словами, Україна посідає сьому позицію за кількістю поданих проектів серед країн, що не є членами Європейського Со­юзу. А в рамках конкурсу ERAWIDE  Укра­їна займає першу позицію серед усіх країн, що брали участь у цьому конкурсі.

Також Євген Суліма зазначив, що ство­рено нормативно-правову базу впрова­дження Додатка до диплома європейсько­го зразка та розпочато його видачу.

«Освіта України» № 10

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу