Члени Ради ректорів вищих навчальних закладів Харків­ського регіону звернулися до депутатського корпусу із про­ханням відреагувати на вимогу Львівської обласної ради негай­но звільнити з посади міністра освіти і науки, молоді та спор­ту Дмитра Табачника,— повідо­мляє прес-служба Харківського національного університету іме­ні В.Н. Каразіна.

— Ми глибоко обурені цією подією і вважаємо позицію Львів­ської обласної ради необ’єктив­ною, політично ангажованою, яка спотворює справжню ситуацію в освітянській сфері, — йдеться в листі на ім’я голови Харківської обласної ради С. І. Чернова. Та­кож члени Ради ректорів зазна­чають, що з приходом на посаду міністра Дмитра Табачника робо­та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стала спрямованою на досягнення кон­кретних результатів, набула сис­темного характеру. За два роки міністерству вдалося втілити низ­ку програм, спрямованих на під­вищення якості освіти, всі важ­ливі рішення приймаються після широкого публічного обговорен­ня з освітянською спільнотою і студентськими організаціями.

— Звинувачення Дмитра Та­бачника є абсурдними і можуть бути розцінені як неприпусти­мий тиск на керівництво держа­ви, — наголошується у зверненні Ради ректорів харківських ВНЗ.

Звернулися до депутатського корпусу обласної ради і ректори вищих навчальних закладів Оде­щини: «Ми рішуче спростовує­мо вимогу Львівської обласної ради як політично ангажовану, таку, що базується на абсурдних звинуваченнях, і не віддзерка­лює позицію більшості освітян України та абсолютної більшості науково-педагогічних працівни­ків і студентства ВНЗ Одесько­го регіону. Цей крок Львівської обласної ради є черговим етапом компанії окремих сил з дискре­дитації Дмитра Табачника та мі­ністерства в цілому. Тому ми не можемо стояти осторонь». Звер­нення ректорів Одеських вищих навчальних закладів 1 березня було підтримано постійною ко­місією Одеської обласної Ради з питань освіти, наукової діяль­ності, молоді та спорту і учас­никами розширеної підсумкової колегії Управління освіти і нау­ки Одеської обласної державної адміністрації.

«Освіта України» № 10

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу