У Києві відбулася цікава подія: з 29-го лютого по 2-е березня пройшов «Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна – Європа – Світ — 2012»

 

В актовій залі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (НЕНЦ) МОНмолодьспорту яблуку ніде було впасти. Сотні конкурсантів — учнів і студентів, разом з батьками зібралися на відкриття «Тижня». В програмі — конкурси для обдарованої учнівської і студентської молоді, молодих науковців, винахідників і дослідників: Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів і винахідників «Природа – людина – виробництво – екологія», XI Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт — 2012», Всеукраїнський конкурс — виставка досягнень юних зоологів і тваринників тощо.

Після теплих вступних слів організатори «Тиж­ня» порадували учасни­ків невеличким, але яскравим концертом. Чудово виконані пісні й бальні танці вихован­ців центру дещо вгамували хвилювання учасників, які скоро мали стати до фіналь­них змагань.

До речі, переможці цих конкурсів і чемпіонату (за рекомендаціями експертів) з урахуванням відповіднос­ті їх проектів вимогам кон­курсів будуть рекомендовані до участі у фіналі Міжнарод­ного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX 2012» (м. Бухарест, Руму­нія), Міжнародному конкур­сі   І-SWEEP  (м. Х’юстон, США), 20-ій Міжнародній олімпіаді з екологічних про­ектів (Стамбул, Турецька Республіка), VI Міжнарод­ній олімпіаді з екологічних проектів INEPO EUROASIA (Баку, Азербайджанська Рес­публіка), Міжнародній олім­піаді «Genius Olympiad — 2012» (Нью-Йорк, США).

У коментарях «Освіті України» директор НЕНЦ Володимир Вербицький на­голосив на тому, яке вели­ке значення мають для на­шої молоді заходи на кшталт «Тижня». «Фактично кожен з конкурсантів вже з першо­го класу веде свою наукову тему, — сказав він. — У по­дальшому це будуть хороші фахівці й науковці, які ру­хатимуть уперед вітчизня­ну науку. На щастя, в нас є повна підтримка МОНмолодьспорту. Тому ми може­мо проводити такі конкурси, підтримуючи талановитих дітей».

На відкритті «Тижня» були політичні й громадські діячі. Народний депутат України Сергій Баранов-Мохорт роз­повів «Освіті України», що його запросили як члена Ко­мітету з питань науки і освіти Верховної Ради. «Проте на­віть якби я не займав цієї посади, було б дуже важливо відвідати конкурс, — сказав він. — Для мене аксіомою є твердження, що освіта, охо­рона здоров’я й оборона —  три стовпи, на яких стоїть уся держава».

Виступаючи перед конкур­сантами, парламентар наго­лосив, що учасники не лише добре навчаються, а й успіш­но засвоюють програми поза­шкільної освіти. А це прямий шлях до опанування професі­ями і робить таких дітей розвиненішими й активнішими порівняно з їхніми однолітка­ми, які обмежують себе рам­ками основної освіти.

Депутата підтримав екс-голова СБУ Леонід Деркач. За його словами, творчість молодих людей і особливо школярів   —   основне, чим треба опікуватися. «Молодь здатна створювати нові на­прями у вивченні приро­ди, — сказав він у коментарі «Освіті України». — Візьме­мо, наприклад, птахівництво. Не повірите, молоді фахів­ці селекціонують нові поро­ди птахів. Мені особисто це дуже цікаво, бо я займаюся виведенням голубів з 1949-го року і вдома тримаю кілька сотень птахів. Тож НЕНЦ ро­бить дуже корисну справу. Разом з філіалами по всій країні він утворює унікаль­ний комплекс, єдиний такий в усьому СНД».

ТАКИЙ ЦІКАВИЙ НЕНЦ

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОНмолодьспорту – позашкільна установа, що проводить навчально-ви­ховну і методичну роботу в галузі біологічної, валеологічної, екологічної, аграрної освіти учнівської молоді.

НЕНЦ об’єднує всі еколого-натуралістичні центри України, яких усього 246. У структурі НЕНЦ – відділи екології й охорони природи, біології, квітково-декоративного господарства, зоології, сільського господарства, народних ремесел, а також лабораторії ентомології, орнітології, гідробі­ології, кафедра методики позашкільної роботи, Природничий ліцей, кабі­нет інформатики, акваріумний комплекс, бібліотека, екологічна відеотека, Музей хліба, навчально-дослідна ділянка, Всеукраїнський табір «Юннат». У НЕНЦ працює близько 100 творчих учнівських об’єднань за 45 про­філями. За словами директора НЕНЦ Володимира Вербицького, щоріч­но позашкільну освіту в центрі і його філіях здобувають від 40 до 50 тисяч учнів і студентів.

Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 10

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу