Нещодавно у Київському національному торговельно-економічному університеті відбулася Міжнародна науково-методична конференція «Інновації в освіті». Конференцію відкрив ректор КНТЕУ доцент економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України А. А. Мазаракі. Він наголосив, що інноваційні педагогічні технології дають змогу формувати конкурентоспроможних фахівців, а різні методики викладання поєднувати із застосовуванням інтерактивних форм навчання. З доповідями на пленарному засіданні виступили: Н. В. Притульська, перший проректор КНТЕУ; Ю. В. Сухарніков, начальник відділу інтеграції в Європейський освітній та науковий простір Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; В. С. Шовкалюк, директор департаменту інноваційної діяльності, трансферу технологій, досліджень та розробок Державного комітету з питань науки, інновацій та інформацій; С. В. Мельниченко, проректор з наукової роботи КНТЕУ; Юдіт Хідаші, директор з міжнародних зв’язків Будапештського економічного університету; С. І. Болтівець, заступник директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка; Р. П. Романенко, доцент КНТЕУ. У роботі конференції взяли участь 125 науковців, педагогів, фахівців-практиків, а також представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів державної влади, науково-освітніх і громадських організацій ближнього і дальнього зарубіжжя. Проведено 6 майстер-класів щодо обміну досвідом використання інновацій в освіті: «Інтерактивні методи у навчанні» (М. Г. Вієвська, Криворізький національний університет), «Ефективна комунікація в педагогічній діяльності»  (С. М. Миронець, КНТЕУ), «Соціально-комунікативна компетентність фахівця» (Я. С. Фруктова, Київський університет ім. Б. Грінченка), «Імідж сучасного викладача» (С. Г. Радченко, КНТЕУ), «Експрес-методи підвищення стійкості до стресу» (В. М. Корольчук, КНТЕУ),  «Метод модерації» (Н. О. Маслова, КНТЕУ). Основні питання, розглянуті під час конференції: сучасні інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікативні освітянські технології, нове покоління методичного забезпечення навчального процесу; питання, пов’язані із удосконаленням систем управління якістю ВНЗ, стандартів освіти, засобів діагностики знань; дистанційне навчання та інновації у системі безперервного навчання; сучасні підходи та напрями підвищення кваліфікації; професійного становлення та розвитку творчості студентської молоді; студентська наука, психологія комунікацій. Учасники конференції, а також представники МОНмолодьспорту зазначили, що  винесені на обговорення конференції питання мають нагальне державне значення для України, а їх вирішення зможе піднести національну науку на високий міжнародний рівень.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.