Робота з оновлення якості змісту професійно-технічної освіти шляхом розробки та впровадження у навчально-виробничий процес державних стандартів ПТО з конкретних робітничих професій проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту з огляду на її актуальність і необхідність у наш час. Затверджені протягом  2011-2012 років 94 нові державні стандарти з найбільш популярних на ринку праці професій, у розробленні яких активну участь взяли організації роботодавців, є цьому підтвердженням. Зокрема, професія флорист, державний стандарт якої, затверджений наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту  Дмитра Табачника від 24.10.2012 № 1185, розробляла творча група педагогічних працівників професійно-технічного училища Луцького національного технічного університету під керівництвом Навчально-методичного центру ПТО у Волинській області, а також замовники робітничих кадрів: комунальне підприємство «Зелене господарство м. Луцька»; приватні підприємства м. Луцька «Центр ландшафту та озеленення», «Флора А», кандидат мистецтвознавства  кафедри  дизайну Луцького національного технічного університету, користується надзвичайним попитом у молоді та забезпечує відповідність змісту професійно-технічної освіти сучасним вимогам ринку праці. Флорист – на відміну від інших професій – професія творча, тому у змісті державного стандарту враховано всі важливі періоди в історії квіткового дизайну, які вплинули на мистецтво в цілому, а також досвід відомих світових шкіл дизайну, мінімальні терміни підготовки та можливість  постійного удосконалення змісту матеріалу програм.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу