Минулого року на Вінниччині наукові дослідження та розробки виконували 24 організації. Серед виконавців наукових та науково-технічних робіт 9 докторів наук та 73 кандидати наук. Крім того, 483 осіб займалися науковою роботою за сумісництвом.

Протягом ряду років залишається найбільша кількість організацій (у 2011-му – 46%), які виконують роботи в галузі технічних наук. Більше третини організацій (38%) області виконують наукові розробки в галузі природничих наук, серед яких переважають організації із сільськогосподарською спрямованістю. Окремі наукові організації спеціалізуються у галузі медичних, економічних, педагогічних наук або мають багатогалузевий профіль.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, у 2011 році становив 54,4 млн. грн проти 57,7 млн грн у попередньому році. Переважна частина (35,8%) виконаних робіт – це науково-технічні розробки (19,5 млн.грн.), майже п`яту частину (19,5%) становлять прикладні дослідження (10,6 млн. грн), 16,4% – фундаментальні дослідження (8,9 млн. грн). На долю науково-технічних послуг (15,4 млн. грн) припадає 28,3% загального обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт.

На створення нових видів виробів було спрямовано 70 наукових розробок, з яких 8 – нові види техніки. Крім того, протягом 2011р. науковці області проводили роботи по створенню нових технологій (54), сортів рослин та порід тварин (31), методів і теорій (149), матеріалів (5).

Обсяг фінансування витрат наукових організацій області на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2011р. становив 52,7 млн. грн. Фінансування науково-технічної діяльності здійснювалося за рахунок власних коштів організацій (38% загального обсягу), коштів організацій-замовників України (27%). Більше третини (34%) загального обсягу витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт профінансовано з державного бюджету. Більшу частину (81,5%) бюджетного фінансування було спрямовано в організації, що належать до галузі природничих наук, 11,8% – в організації, що мають багатогалузевий профіль.

За матеріалами Урядового порталу

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу