30 жовтня відбулося чергове засідання Науково-експертної ради при Державній службі інтелектуальної власності України (НЕР) з метою обговорення пропозицій щодо змін, які планується внести до Книги ІV Цивільного кодексу України. Роботу заходу відкрила директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (НДІ), голова НЕР Олена Орлюк. Вона привітала учасників засідання, підкресливши актуальність внесення змін до Книги ІV Цивільного кодексу України (ЦКУ). Заступник Голови Державної служби, заступник голови НЕР Володимир Дмитришин повідомив колегам, що для вивчення необхідності внесення змін до вищезазначеного законодавчого акта відповідно до наказу Державної служби інтелектуальної власності України від 13 квітня 2012 року створено робочу групу. До її складу увійшли провідні спеціалісти сфери інтелектуальної власності (науковці, юристи, представники судової системи тощо). На сьогодні робота фахівців ведеться згідно із затвердженим планом і вже проведено два засідання Робочої групи. Детальніше про результати засідань цієї робочої групи розповіла помічник заступника директора з правового забезпечення Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Людмила Цибенко. Вона, зокрема, зазначила, що планом передбачено підготовку звіту за результатами опрацювання джерел законодавства інших країн та розробку пропозицій щодо внесення змін до Цивільного кодексу України – на основі звіту та тих пропозицій, які будуть надані членами робочої групи. Вона повідомила, що вже опрацьовано нормативно-правові акти таких зарубіжних країн, як Австралія, Австрійська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Португальська Республіка, Республіка Польща, Республіка Сінгапур, США, Французька Респубілка, Японія, Російська Федерація. Опрацьовано також і пропозиції щодо внесення змін до ЦКУ, які надійшли від Київського університету права Національної академії наук України та Патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери». За її словами, на сьогодні вже виконано перші три етапи робіт плану робочої групи, тобто остаточно визначено джерела вивчення світового досвіду та сучасних тенденцій у сфері правової охорони інтелектуальної власності, здійснено аналіз цих джерел і підготовлено звіт за результатами цього аналізу. Щодо окремих питань з охорони прав на корисні моделі та промислові зразки додатково опрацьовано законодавство Сполученого Королівства, Канади, Королівства Бельгія, Королівства Данія, Республіки Ірландія, Королівства Іспанія, Китайської Народної Респубілки та деяких країн СНД. «Очевидно, що виконано значний обсяг робіт. Це дозволить у найкоротші строки розробити змістовну концепцію внесення змін до норм чинного Цивільного кодексу України», – констатувала доповідач. На завершення свого виступу Людмила Цибенко зазначила, що аналіз стану охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в перелічених країнах дав змогу запропонувати досить багато новацій для покращення системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: «Для прикладу можу сказати, що з метою покращення якості виданих патентів на корисні моделі пропонується доповнити умови патентоздатності корисної моделі критерієм “новаторський рівень”. Розроблені також різні варіанти охорони прав на промислові зразки. Зміни, які стосуються торговельних марок, не такі суттєві, але й вони є і торкаються, зокрема, питання добре відомих марок та права попереднього користувача», – повідомила присутнім Людмила Цибенко. Володимир Дмитришин підкреслив, що завдяки тому, що до складу НЕР входять високопрофесійні фахівці, співпраця з ними дозволяє своєчасно реагувати на питання, які виникають у сфері правової охорони інтелектуальної власності. Таке співробітництво дає можливість професійно відпрацьовувати всі можливі пропозиції від громадськості щодо внесення змін до законодавства. Для розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності це, безумовно, украй важливо. За результатами конструктивного діалогу визначені шляхи й напрями діяльності НЕР на перспективу. Члени науково-експортної ради зобов’язалися в найкоротші строки надати свої пропозиції щодо концептуальних засад внесення змін до Книги ІV Цивільного кодексу України. Крім того, на засіданні НЕР досягнуто домовленостей щодо тісної співпраці Державної служби та НДІ. Зокрема, обговорювалася необхідність запланувати на 2013 рік проведення спільних заходів, пов’язаних з поширенням знань з питань інтелектуальної власності. Наступне засідання НЕР буде проведено в І кварталі 2013 року. Довідка Науково-експертна рада при Державній службі інтелектуальної власності України була створена в червні 2011 року з метою виконання резолюції першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку й торгівлі України А. П. Клюєва – від 07.02.2011 № 6042/0/1-11 щодо утворення науково-експертних рад міністерств та підвідомчих органів виконавчої влади як дорадчих. Прес-служба Державної служби інтелектуальної власності України

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу