Ефективне вирішення проблем працюючої учнівської та студентської молоді, а також її повноцінна участь в освітянській та громадській діяльності – життєво важливі складові сучасного молодіжного руху. Про це говорили учасники засідання Молодіжної ради Федерації профспілок України, яка відбулася  у Будинку профспілок м. Києва. Під час пленарного засідання молоді активісти профспілкового руху, представники міністерств, державних служб, агентств, інших центральних органів виконавчої влади обговорили проблеми працюючої учнівської та студентської молоді  та роль профспілок у їх вирішенні, стан зайнятості та забезпечення робочими місцями молодих спеціалістів, питання забезпечення молоді житлом і пропозиції, яким чином їх вирішувати. У своєму виступі Голова Федерації профспілок України (ФПУ) Юрій Кулик, зокрема, зазначив, що проблеми соціального та економічного характеру, які доводиться вирішувати молодим людям, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді – все це свідчить про гостру потребу молоді у захисті профспілок. Тому профспілки мають більш активно та плідно працювати над вирішенням цих проблем, при розробці своїх стратегій враховувати зміну форм участі молоді у справах суспільства і пов’язувати їх зі своїми формами діяльності. З цією метою розроблена Цільова молодіжна програма, відповідно до якої, Федерація, її членські організації беруть участь у вирішенні економічних і соціально-трудових проблем працюючої учнівської та студентської молоді, забезпечують професійну підготовку профспілкового активу, створюють додаткові мотивації щодо профспілкового членства. Майже в усіх профоб’єднаннях створено молодіжні ради (комісії). У всеукраїнських профспілках результативно працюють молодіжні ради авіабудівників, автосільгоспмашу, агропромислового комплексу, атомної енергетики, будівництва, енергетики, зв’язку, машметалообробки, машприладобування, металургії, морського транспорту, нафтової промисловості, оборонної промисловості, освіти і науки, охорони здоров’я, соціальної сфери, споживчої кооперації. Окремі членські організації розглядали питання роботи з молоддю на засіданнях своїх виборних органів. З доповіддю «Про реалізацію молодіжної політики Федерації профспілок України» виступив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. Він розповів, що станом на 1 січня 2012 року молодь до 35 років становить 35,5% від загальної кількості членів профспілок.  Тому молодіжна політика визнана одним з основних напрямів діяльності Федерації профспілок України. Президія ФПУ ухвалила Концепцію молодіжної політики ФПУ, яка успішно реалізується. А VI З’їзд ФПУ у березні 2011 року прийняв резолюцію «Молодь – надійна опора профспілок». У рамках реалізації цих документів вибудовується діяльність молодіжних рад, комісій для роботи з молоддю у членських організаціях ФПУ. У структурі ФПУ створено Центр молодіжних ініціатив, що дало змогу забезпечити формування дієвого молодіжного профспілкового активу, провести низку заходів, молодіжних форумів, семінарів, тренінгів, участь у колективних діях та акціях профспілок. Молоді профспілкові лідери беруть активну участь в удосконаленні законодавства та нормативно-правової бази щодо першого робочого місця, колдоговірного регулювання трудових відносин, процесу навчання тощо. У роботі засідання також взяли участь директор департаменту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслав Супрун та директор департаменту молодіжної політики Державної служби молоді та спорту України Ігор Хохич. Вони звернули увагу учасників засідання на подальшому продовженні розвитку спільної діяльності, спрямованої на надання підтримки у отриманні молодими людьми якісної освіти, гідної роботи та оплати праці, професійного навчання впродовж всього життя, а також більш широкого залучення до цієї роботи молодих працівників та осіб, що навчаються у професійно-технічних та вищих навчальних закладах. В’ячеслав Супрун передав керівництву Федерації профспілок України та лідерам молодіжного профспілкового руху  вітання від Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника. Він акцентував увагу присутніх на діяльності Міністерства з питань реалізації державної молодіжної політики у галузі освіти (в тому числі системи професійно-технічної освіти) та взаємодії з профспілками у цій сфері. МОНмолодьспорту розраховує на співпрацю та креативність молоді, створюючи при цьому для молоді умови успішної самореалізації, в першу чергу, в гуманітарній сфері. Формулюючи наші пріоритети в гуманітарній сфері, можна сказати, що це програми і проекти, спрямовані на духовне оздоровлення суспільства, об’єднання молоді навколо соціально значущих цілей. Адже на цьому також наголосив Прем’єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету Міністрів 24 жовтня 2012 року. «Коли планується подальший соціально-економічний розвиток держави, цілком логічно, що наш Уряд хоче опертися у цьому саме на молодь, яка і  буде рушійною силою розвитку», – підкреслив Микола Азаров. При цьому він поставив завдання по-новому: «молодіжна політика має бути не окремим завданням, не окремим напрямом діяльності Уряду, а системним принципом формулювання державної політики». Один з практичних виявів такої політики – створення Молодіжної ради при Уряді. Директор департаменту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслав Супрун також нагадав, що 20 червня 2012 року своєю постановою № 673 Кабінет Міністрів утворив Молодіжну раду. На засіданні Кабінету Міністрів 24 жовтня 2012 року відповідним розпорядженням № 835 затверджено персональний склад Молодіжної ради при Уряді. Склад Ради формувався на підставі пропозицій, поданих від всеукраїнських молодіжних громадських організацій та спілок, органів студентського самоврядування з урахуванням регіонального представництва. «Таким чином, всі рішення Уряду, які прямо чи опосередковано торкатимуться молоді, будуть проходити своєрідну «молодіжну експертизу», і жодне рішення без поради з представниками молоді не відбудеться», – наголошує Микола Азаров. У свою чергу, як зазначив В’ячеслав Супрун, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту бачить подальший розвиток стосунків з профспілками, роботодавцями та іншими соціальними партнерами у напрямі реалізації цілого ряду стратегічних завдань, серед яких головними  є: – виконання положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 -2021 роки; – безумовна реалізація положень Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки та її фінансування у повному обсязі;  – фінансування у повному обсязі Державної цільової соціальної програми «Молодь  України» на 2009 – 2015 роки; Державної програми забезпечення молоді житлом до 2017 року; – розроблення та впровадження професійних стандартів та державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління на професії, що користуються попитом на сучасному ринку праці; – розроблення та підписання Генеральної угоди або Меморандуму між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством соціальної політики, Федерацією роботодавців України, Федерацією профспілок України та іншими щодо співпраці з питань підготовки кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою; – створення найближчим часом індустрії засобів навчання, забезпечення інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів, видання сучасних підручників та навчальних посібників.; – внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгового оподаткування навчальних закладів та звільнення від сплати деяких видів податку навчальними закладами державної та комунальної форми власності; – внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо надання професійно-технічним навчальним закладам аграрного спрямування та аграрним вищим навчальним закладам, які мають у своїй структурі навчально-дослідні господарства, статусу сільськогосподарського товаровиробника; – встановлення пільгового оподаткування, кредитування та інших форм стимулювання діяльності роботодавців, які забезпечують зайнятість молоді; – належне фінансування та реалізація програм забезпечення молоді житлом; – удосконалення таких нормативно-правових документів, як Порядок працевлаштування випускників навчальних закладів, Положення про надання робочих місць для проходження виробничого навчання та виробничої практики, Положення про порядок формування державного замовлення на підготовку кадрів та запровадження системного механізму прогнозування ринку праці для збалансованого державного замовлення за конкретними професіями та спеціальностями; – забезпечення ефективної роботи з професійної орієнтації молоді та підвищення престижності робітничих професій, вдосконалення і поліпшення засобів ефективного переходу молоді до праці, а також послідовної політики безперервного навчання; – сприяння професійній адаптації молодих працівників, формування кадрового резерву, призначення молодих спеціалістів на відповідальні посади, відновлення інституту наставництва та кар’єрного зростання; – розроблення та впровадження цільових молодіжних програм зайнятості; – розширення доступу до якісної професійно-технічної та вищої освіти, законодавче встановлення розміру стипендій відповідно до розміру прожиткового мінімуму; – розроблення та затвердження державних програм «Студентський та учнівський гуртожиток», «Оздоровлення учнівської та студентської молоді», належне забезпечення діяльності санаторіїв-профілакторіїв, спортивно-оздоровчих таборів молоді, спортивних клубів навчальних закладів та установ освіти; – удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань соціального становлення та розвитку молоді; – формування заходів, які сприяють формуванню духовних і світоглядних цінностей молоді, а також заходів спрямованих на попередження та профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі; – сприяння проведенню конкурсів професійної майстерності серед учнівської та студентської молоді, конкурсів професійної майстерності на виробництві; – висвітлення досвіду ефективної реалізації молодіжної політики, учнівського та студентського самоврядування в навчальних закладах і установах освіти, організаціях та на виробництві через загальнодержавні, регіональні та місцеві засоби масової інформації, в теле-і радіоефірі, в друкованих ЗМІ та Інтернеті. Окрім того, у виступах учасників форуму зазначалося, що перед профспілковою молоддю сьогодні стоять важливі завдання, вирішенню яких має сприяти проведення ефективної молодіжної політики, яка є одним з пріоритетних напрямів нашого суспільства. Також учасники Форуму обрали виконавчі органи Молодіжної ради ФПУ. Її головою обрано Василя Андреєва, голову профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. «МОНмолодьспорту розраховує на активність та ініціативність кожного члена Молодіжної ради ФПУ, – підкреслив В’ячеслав Супрун. Попереду ще багато роботи і багато нових звершень, але завдяки підтримці учнівської та студентської молоді, профспілок та молодіжних рад усіх рівнів, завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо реалізувати найамбітніші плани – зробити життя наших громадян заможним, комфортним і щасливим. Разом з Молодіжною радою ФПУ розроблятимуться та впроваджуватимуться у життя абсолютно нові, інноваційні  програми, спрямовані на вирішення дійсно життєво важливих, першочергових для молодих людей питань: як отримати якісну освіту, пристойну роботу з гарним заробітком, як отримати квартиру, як захищати права та інтереси молодих спеціалістів перед роботодавцями та ін. Тому вже сьогодні усім сторонам соціального діалогу необхідно приступити до уточнення, конкретизації планів щодо подальшого виконання соціальних ініціатив Президента, будівництва доступного житла, створення нових робочих місць, модернізації навчання та подальшого працевлаштування молоді тощо».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу