Протягом 9-10 листопада у Житомирському державному університеті імені Івана Франка працювала VI Міжнародна науково-практична конференція «Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору». Як повідомляє прес-центр університету, організаторами конференції виступили Житомирський державний університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Українська асоціація релігієзнавців. Привітав учасників конференції та виступив із титульною доповіддю «Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей» ректор ЖДУ імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор Петро Саух. У конференції взяли участь провідні релігієзнавці України, Білорусі, Польщі, Литви, богослови та представники різних конфесій, нунціатури Святого Престолу в Україні та Посольства України при Апостольській Столиці. В контексті ролі та значення Другого Ватиканського собору на міжнародній науково-практичної конференції були розглянуті проблеми міжконфесійного та міжкультурного діалогів, християнської глобалістики, нових можливостей для суспільно-релігійних відносин аджорнаменто, захисту миру та нової філософії міжнародних відносин. Лейтмотивом конференції став алгоритм щирого і розсудливого діалогу між різними релігіями та культурами. Підсумовуючи роботу конференції ректор ЖДУ імені Івана Франка, професор Петро Саух зазначив: «Незважаючи на те, що сьогодні ні церква, ні суспільство достеменно не мають конкретних відповідей на виклики глобалізації, однак (і в церкві, і в суспільстві) вже існує тверде переконання, що одним із основних підходів до вирішення глобальних проблем потрібен новий життєдайний імператив: не силова політика, а пошук механізмів коеволюції складних соціальних та геополітичних систем». За результатами конференції буде видано збірник матеріалів, що активізує дослідження католицизму і релігії взагалі в Україні та світі.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу