Завершено прийом заявок на V Національний кон­курс «Благодійник року». Взя­ти участь у змаганні вияви­ла бажання рекордна кількість благодійників з усіх регіонів України. Загалом зареєстрова­но понад 160 заявок від бізнес-структур, громадських ор­ганізацій, дитячих і юнацьких колективів та фізичних осіб.

18 заявок надійшло від дитя­чих і молодіжних організацій. Серед них — ініціативна група підтримки дітей центру онкогематології НДСЛ «Охматдит» «Подаруй дітям завтра», сту­дентська рада Черкаського ін­ституту банківської справи Уні­верситету банківської справи Національного банку України, загін волонтерів «Нащадки Пе­ремоги» спеціалізованої школи № 52 ім. Т.Г. Шевченка (Хер­сон), молодіжне об’єднання «Центр молодіжних ініціатив» (Дніпропетровськ) та інші.

Обиратиме найкращих високопредставницьке журі. Цього року в його складі — громад­ські діячі, представники влади, бізнесу, міжнародних і вітчиз­няних благодійних організа­цій, а також фахівці в різних сферах суспільного життя, які мають високий авторитет у суспільстві. Кандидатури бла­годійників протягом півроку висувалися в соціальних ме­режах.

Мета конкурсу — сприяти розвитку й популяризації бла­годійництва в Україні через публічне визнання та відзна­чення найефективніших благо­дійних ініціатив, спрямованих на розв’язання актуальних сус­пільних проблем. Цьогоріч бла­годійників визначають в 14-ти номінаціях, а також вручають шість спеціальних призів.

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 91-92

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу