Глава держави Віктор Янукович дав доручення щодо забезпе­чення доступності загальної середньої освіти і збереження мережі малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, уряд до 9 грудня цього року має опрацювати питання щодо внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» стосовно зменшення показника наповнюваності класів за­гальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості й у ма­лих монофункціональних містах, селищах, зокрема шахтарських.

Доручено також забезпечити внесення змін до формули розпо­ділу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місце­вими бюджетами стосовно визначення для розрахунку обсягів ви­датків на освіту коефіцієнта щодо кількості учнів малокомплектних денних загальноосвітніх навчальних закладів. А також Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» щодо поширення її дії на шахтарські й інші малі монофункціональні міста, селища.

Окрема увага в дорученні приділяється шахтарським насе­леним пунктам. Так, міністерствам доручено забезпечити підго­товку і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про статус шахтарських населених пунктів, передбачивши в ньому державні гарантії соціально-еко­номічного розвитку таких населених пунктів, у тому числі функ­ціонування в них навчальних закладів.

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 91-92

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу