Минулого тижня вручали що­річну Премію Верховної Ради України педагогічним пра­цівникам загальноосвітніх, про­фесійно-технічних, дошкільних і позашкільних навчальних закла­дів. Того дня до Парламенту за­вітали освітяни з майже всіх ре­гіонів України. Серед лауреатів було 17 представників загальної середньої освіти, чотири — до­шкільної, три— професійно-технічної і три — позашкіль­ної. Розмір премії становить 20 тисяч гривень. Уперше ра­зом з дипломом лауреата щоріч­ної премії педагогам було вруче­но нагрудний знак.

Нагородження провели Го­лова Верховної  Ради Украї­ни Володимир Литвин і голо­ва парламентського комітету з питань науки і освіти Максим Луцький.

Володимир Михайлович ви­словив сподівання, що увага держави до такої важливої для суспільства сфери, як освіта — зростатиме. Свідченням тому є збільшення бюджетних асигну­вань на цю галузь, хоча вони становлять лише 6 % ВВП, а не %, як того вимагає закон. Він нагадав, що в проекті зведено­го бюджету на наступний рік на потреби освіти передбачено  мільярди гривень.

— Можна в кабінетах гово­рити про відсотки, можна скіль­ки завгодно змагатися в обіцянках, але, якщо за цим не стоятиме певна робота, нічого не буде, — сказав Володимир Литвин.

Максим Луцький під час урочистостей відзначив само­відданість українського педаго­га, який у будь-яких ситуаціях продовжує якісно виконувати свою роботу.

— Повагу викликає той факт, — сказав Максим Геор­гійович, що в складних економічних умовах ще є справжні педагоги. Педагоги з великої літери, які, незважаючи ні на що, дають якісні знання, фор­мують наше майбутнє. І ця ма­теріальна премія, яку сьогодні отримують від Голови Верхо­вної Ради працівники осві­ти — лише маленьке «спаси­бі» за Вашу роботу.

Нагадаємо, що постанову про встановлення премії пе­дагогічним працівникам було прийнято в Парламенті 2007 року. Тоді більш як 400 де­путатів проголосувало за неї. Таку б одностайність і щодо інших, необхідних для освіти документів!

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 91-92

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу