У Києві відбулася зустріч Пре­зидента України Віктора Януковича з Президентом Ли­товської Республіки Далі Грібаускайте. В засіданні Ради прези­дентів двох держав узяв участь і міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Та­бачник.

Було підписано кілька дво­сторонніх документів. Зокре­ма, Програми співробітництва в галузі науки і технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій та ін­форматизації України і Мініс­терством освіти та науки Лит­ви на 2011- 2015 роки.

Ця програма спрямована на подальшу реалізацію між­урядової угоди про співробіт­ництво в галузі науки, осві­ти і культури від 4 серпня 1993 року. Документ містить перелік видів спільної діяль­ності, форми реалізації Про­грами, умови фінансування обмінів учених і оцінювання поданих проектів, терміни їх реалізації і використання ре­зультатів.

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 91-92

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу