Другий день прийому документів у виші. Під приймальними комісіями найпопулярніших ВНЗ країни вже вишикувалися черги з абітурієнтів з родинною групою підтримки. Традиційно українські вступники намагаються принести у виші свої атестати і сертифікати ЗНО у перші ж дні прийому документів. І даремно! Адже на фінішному етапі, на жаль, роль грають тільки бали. Ми продовжуємо розповідати про найактуальніші аспекти цьогорічної вступної кампанії у спецпроекті «Вступ-2012»! Нагадуємо, що тільки на освітньому порталі ПедПРЕСА на питання абітурієнтів відповідають провідні фахівці департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Сьогодні говоримо про бали, з яких складається конкурсний бал абітурієнта. Стежте за оновленнями на порталі ПедПРЕСА та на наших сторінках у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook, Twitter.   Дізнатися про свої шанси на вступ до вишу абітурієнти можуть на головній сторінці порталу ПедПРЕСА, ввівши середній бал атестату та бали Сертифікату ЗНО!   1. З якою кількістю балів, зазначених у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання допускаються вступники до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти? Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів: для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. 2. Що таке конкурсний бал?          Конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу. 3. Яка мінімальна кількість балів має бути у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання? Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів: для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів. 4. Чи може вищий навчальний заклад встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних предметів? Вищий навчальний заклад на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання. 5. Які додаткові бали нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів  науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої  академії  наук  України ? Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів  науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої  академії  наук  України що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»; інформаційні технології – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; трудове навчання – при вступі на напрями «технологічна освіта», «професійна освіта»; основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»; основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»; історія – при вступі на напрями (спеціальності) «дошкільна освіта», «початкова освіта», «корекційна освіта» (за нозологіями), «соціальна педагогіка», «реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)», «видавнича справа та редагування» та напрями (спеціальності) галузей знань «культура», «мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «соціальне забезпечення»; екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія». педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) «психологія», «практична психологія» та напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта». Величина додаткового бала встановлюється: особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів; особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів; особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав. 6. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси, відділення тощо? Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації. Зазначена норма діє за умови, якщо обсяг навчальних занять складає не менше 150 аудиторних годин та строк навчання не менше трьох місяців. 7. Чи можуть вступати до вищого навчального закладу вступники, якщо з конкурсних предметів мають у сертифікаті менше, ніж 124 бали? Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів. 8. Чи враховуються бали з непрофільного предмета? Так, однаково враховуються бали з усіх конкурсних предметів. Також враховується те, що вступник може отримати при вступі на основі повнї загальної середньої освіти додаткові бали: 20 балів – за довузівську підготовку при вступі на інженерно-технічні та природничо-математичні напрями, 50 балів – призерам (особам, нагородженим дипломом I ступеня) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломом I ступеня) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів  науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої  академії  наук  України). 9. Чи допускається мати бали сертифіката менше 124 балів при вступі на заочну контрактну форму навчання? Вимоги для вступу на однаковий напрям підготовки (спеціальність) на денну та заочну, державну чи контрактну форму однакові. Якщо Правилами прийому вищого навчального закладу передбачено певну кількість конкурсних балів для вступу на обраний напрям (спеціальність), приймальна комісія не допускає до участі в конкурсі осіб з нижчою кількістю балів у сертифікаті. 10. Чи можливо вступати до вищого навчального закладу з атестатом, в якому є незадовільні оцінки (2-4 бали за 12-бальною шкалою)? Так, це можливо. Це впливатиме тільки на середній бал атестата, який враховується при вступі. 11. Яка мінімально допустима кількість балів з непрофільних предметів  (нижче 124 балів) надає право приймальній комісії допускати вступника до участі в конкурсному відборі, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому ВНЗ, становить не нижче 170 балів?          Визначається рішенням приймальної комісії. 12. Якщо у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, виданому у 2008, або у 2009, або у 2010, або у 2011, або у 2012 році відсутні бали з предметів, що визначені правилами прийому як профільні або непрофільні для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям (спеціальність), чи має право вищий навчальний заклад проводити вступне випробування з відповідної дисципліни? Ні, якщо це не передбачено Умовами прийому (розділ 8). Про систему вищої освіти в Україні Яку освіту потрібно мати, щоб вступити до вишу (частина 1) Яку освіту потрібно мати, щоб вступити до вишу (частина 2) Втуп-2012: все про «бюджет» і «контракт» у виші (частина 1) Втуп-2012: все про «бюджет» і «контракт» у виші (частина 2) Вступ-2012: збираємо документи для приймальної комісії Вступ–2012: подаємо документи до приймальної комісії Вступ-2012: коли подавати оригінали документів Вступ-2012: ох, ці пільговики! (частина 1) Вступ-2012: ох, ці пільговики! (частина 2) Вступ-2012: тести – тестами, а вступні іспити ніхто не відміняв! (частина 1) Вступ-2012: тести – тестами, а вступні іспити ніхто не відміняв! (частина 2)

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.