23 січня 2012 року підголовуванням заступ­ника міністра освіти і нау­ки, молоді та спорту Бори­са Жебровського відбулася розширена нарада з питань проведення IV етапу Всеу­країнських учнівських олім­піад з навчальних предметів.

Співробітники Департа­менту загальної середньої і дошкільної освіти МОНмолодьспорту та Інституту інноваційних  технологій і змісту освіти доповіли про готовність на місцях до проведення IV етапу Всеукраїн­ських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Борис Жебровський на­голосив на необхідності більш прозорого громадсько­го контролю за проведен­ням олімпіад, насамперед — представниками учнівського самоврядування і засобами масової інформації. Визначи­лися, що олімпіади треба провести в скорочені терміни, але максимально потурбува­тись про умови проведення (якість харчування, комфорт­ні умови проживання і пра­ці, медичне обслуговування).

На завершення Борис Жебровський побажав усім учасникам плідної співтвор­чості в організації та про­веденні Всеукраїнських учнівських олімпіад: «Голо­вне — знайти і підтримати талановитих».

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

підготували Максим КОРОДЕНКО, Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 5

 

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу