Мінімальна кількість фахових статей для захисту кандидатської дисертації становитиме – п’ять, а для докторської дисертації – 20 з листопада цього року. Також, новий наказ МОНмолодьспорту зобов’язує науковців мати міжнародні публікації. За новими правилами, принаймні одна стаття аспіранта та чотири статті докторанта мають бути опубліковані в закордонних виданнях, або у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз. «…за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких: • не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; • не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях; • у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності); за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких: • не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; • одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні; • у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності)», – йдеться у наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112. Зазначимо, наказ може підвищити впізнаваність українських науковців у міжнародних виданнях, а також позитивно вплинути на якість досліджень, однак він мало враховує інтереси людей, котрі вже вийшли на захист. За матеріалами nagolos.com.ua

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу