На прохання керівників аграрних вищих навчаль­них закладів у МОНмолодьспорту відбулася зустріч мі­ністра Дмитра Табачника з ректорами аграрних ВНЗ для обговорення питань щодо ви­конання розпорядження Ка­бінету Міністрів України від 16 листопада 2011 № 1191 «Деякі питання управління вищими навчальними закла­дами»..

Під час зустрічі ректори Бі­лоцерківського національного аграрного університету Ана­толій Даниленко, Харківської державної зооветеринарної академії Валерій Головко та Уманського національного уні­верситету садівництва Андрій Головчук вручили міністру рі­шення зборів трудових колек­тивів цих ВНЗ щодо підтримки урядового розпорядження сто­совно передачі аграрних ВНЗ до сфери управління МОНмолодьспорту.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

підготували Максим КОРОДЕНКО, Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 5

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу