Україна впевнено розвивається та інтегрується до європейського економічного, політичного, суспільного простору. Очікуваним результатом такої інтеграції є європейська якість життя для кожного громадянина України. Розбудова демократичної держави сьогодні неможлива без свідомого громадянства та реалізації прав людини, частиною яких є права споживача, створення та реалізація відповідної споживчої політики. Одним із найважливіших принципів ринкової економіки в усьому світі є дотримання державного пріоритету інтересів споживачів порівняно з інтересами будь-яких корпоративних груп. Такий підхід є умовою розвитку внутрішнього ринку, що надто актуально в Україні, а також впливає на міжнародний імідж нашої країни.

КНТЕУ вже багато років поспіль є традиційною платформою для проведення заходів з обговорення актуальних проблем захисту прав споживачів, адже саме на його базі проводиться системна робота з розробки концепції споживчої політики та понад 20 років здійснюється підготовка фахівців для сфери захисту прав споживачів.

Головною метою заходів була розробка дієвих засад створення працюючої платформи для консолідації зусиль державних органів, громадського сектора та бізнесових кіл для створення гарантії захисту законних прав споживачів та врахування їхніх інтересів при формуванні та реалізації державної політики з метою підвищення якості життя та забезпечення стабільного положення споживача на світовому ринку товарів і послуг.

12 березня 2014 року відбулося засідання круглого столу на тему «Нові перспективи захисту прав споживачів в Україні» за участі представників КНТЕУ, Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС», Мінекономрозвитку України, Національного банку України, Національної комісії фінансових послуг, громадських організацій споживачів, Міжнародного фонду «Відродження», експертних установ, наукових, навчальних закладів.

Світова економічна криза загострила ситуацію у фінансовій сфері України та продемонструвала суспільству масові порушення чинного законодавства та визнаних прав споживачів. Саме тому значну увагу учасники круглого столу приділили обговоренню проблем фінансового сектору, аналізу положень чинного законодавства України та відповідних Директив ЄС.

Гостру дискусію викликали питання дотримання прав споживачів у банківському секторі (споживче кредитування та депозити) як такому, що користується мало не найбільшим попитом багатомільйонної аудиторії споживачів. І без того низька платоспроможність більшості споживачів у країні зазнала грубого втручання зі сторони банківського бізнесу в майнові права споживачів, клієнтів банків. Практика свідчить, що договори між банками та споживачами є суттєвим інструментом маніпулювання банками недостатньою правовою та фінансовою грамотністю споживачів, недоброчинним використанням наданої банкам відповідної свободи, неналежної відповідальності за масові порушення законних прав споживачів тощо. Представниками ВФС “ПУЛЬС” розроблено та було винесено на обговорення типові/уніфіковані положення в договорах між банками та споживачами, що можуть слугувати ефективним механізмом захисту прав споживачів.

Одним із головних лейтмотивів засідання були питання просвіти споживачів фінансових послуг (зокрема через поширення інформації про законодавчі положення на захист прав споживачів фінпослуг, про Пам’ятку Нацбанку для позичальника банку за споживчим кредитом, № 40-511/4640-15577 від 10.11.2008, яку приховують численні банки, тощо).

Також на обговорення були винесені питання захисту прав споживачів медичних, освітніх, інформаційних послуг тощо. Значну увагу приділено проблематиці соціальної відповідальності бізнесу та ініціюванню започаткування широкого суспільного діалогу про створення Споживчого кодексу в Україні.

За результатами роботи круглого столу учасники ухвалили рішення про створення робочої групи для розробки типових договорів із надання фінансових послуг і громадської ради Національного банку України, а також продовження дискусії на відповідних ресурсах у мережі Інтернет, соціальних мережах і пресі.

Інтенсифікація розвитку ринку товарів і послуг, зокрема нових, обумовлює здебільшого ускладнення відносин споживача з виробником, потребує осучаснення положень законодавства, насамперед щодо захисту прав споживачів. Цій проблематиці було присвячено засідання круглого столу на тему: «Розвиток законодавства України про захист прав споживачів», що відбулося 14 березня 2014 року.

Участь у роботі заходу взяли представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС», Торгово-промислової палати України, Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ», Всеукраїнської громадської організації «Якість життя», Групи компаній «Фокстрот», ПрАТ «Фуршет», Інституту журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ, викладачі та студенти університету.

Учасники круглого столу обговорили положення нової редакції Закону України “Про захист прав споживачів” та відзначили, що європейський вектор розвитку України спонукає адаптувати вітчизняне законодавство до норм ЄС, зокрема стосовно захисту прав споживачів. Цілісність Закону України “Про захист прав споживачів” в останні роки перебуває під тиском окремих галузей вітчизняної економіки, що керуються намірами перебрати на себе певні сегменти споживчого ринку, а для цього вилучити із закону норми відповідних сегментів споживання.

Одним із завдань України на шляху інтеграції до ЄС є створення системи ринкового нагляду, встановлення відповідальності суб’єктів господарювання щодо введення в обіг і розміщення на ринку лише безпечної продукції. Нестабільність політичної ситуації в державі, непослідовність дій щодо створення сучасної системи державного ринкового нагляду, низький рівень усвідомлення необхідності запровадження системи державного ринкового нагляду, відсутність висококваліфікованих фахівців міжнародного рівня гальмують створення сучасної системи державного ринкового нагляду, адаптованої відповідно до вимог СОТ і ЄС. Тому жваве обговорення викликала доповідь міжнародного експерта у сфері ринкового нагляду Свєтлозара Толєва, присвячена таким проблемним питанням, як взаємодія між органами ринкового нагляду, торговельними, виробничими асоціаціями, організаціями споживачів; врегулювання норм законодавства у сфері захисту прав споживачів із нормами законодавства про ринковий нагляд; підвищення прозорості діяльності системи ринкового та налагодження широкого діалогу з громадськістю тощо.

Обговорення різних аспектів дотримання законодавства про захист прав споживачів продемонстрували  небайдужість учасників усіх сторін ринкових відносин до стану справ на споживчому ринку України.

Учасники круглого столу, розглянувши вищенаведені питання, дійшли висновку, що вирішення цих та інших проблем можливе тільки через залучення широких кіл громадськості, освітніх і наукових установ із метою привернення уваги держави до необхідності вжиття дієвих і невідкладних заходів для покращання ситуації в Україні шляхом створення дієвої платформи для досягнення балансу інтересів між усіма фігурантами ринкових відносин задля наближення стандартів життя громадян до європейських норм. Адже вміння принципово та своєчасно прислухатися до громадської думки щодо змін Закону України “Про захист прав споживачів” здатне підвищити в українському суспільстві авторитет державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу