У Києві відбувся Всеукра­їнський семінар-практикум «Організація роботи з розв’язання проблеми насиль­ства в школі» для відповідаль­них працівників Міністерства освіти і науки, молоді таспор­ту АР Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських дер­жадміністрацій, до повнова­жень яких належать питання позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини; представників обласних інсти­тутів післядипломної педагогіч­ної освіти; регіональних центрів практичної психології.

Під час семінару учасни­ки ознайомилися з результа­тами проекту «Попереджен­ня насильства між дітьми в школі», що здійснювався про­тягом двох років у загально­освітніх закладах Київської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей Всеукра­їнською громадською органі­зацією «Жіночий консорціум України». Практична складова семінару відбувалась у формі тренінгу, спрямованого на вирішення практичних питань щодо визначення потреб дити­ни, напрацювання соціальних навичок як способу роботи з виявами агресії в дитячому середовищі, методів залагоджен­ня конфліктів, успішної комуні­кації як способу профілактики насильства в дитячому середо­вищі. Багато уваги приділяло­ся плануванню в роботі школи діяльності для запобігання на­сильству серед дітей.

Учасники заходу відзначи­ли високу результативність та­ких заходів, виявили готовність упроваджувати досвід роботи з розв’язання проблеми насиль­ства в школі в навчальних за­кладах своїх регіонів.

«Освіта України» №5

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу