МІНІСТР ПРО ЗМІНИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ В ПРОФТЕХОСВІТІ - IMG 4310Реалізувавши закон, є можливість виправити де­які застарілі помилки та вирішити кілька набо­лілих питань у професійно-технічній освіті, заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Та­бачник, доповідаючи на засіданні Комітету Верхо­вної Ради України з питань науки і освіти, стосов­но проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою (реєстр. № 9587 від 13.12.2011 р., КМУ).

За словами міністра, це один із небагатьох за­конопроектів, який розглянула і підтримала кожна регіональна адміністрація і кожне го­ловне управління освіти всіх 27 областей Укра­їни. При підготовці його змін врахований міжна­родний і вітчизняний досвід.

Дмитро Табачник розповів, що вже п’ять років триває експеримент у Львівській та Харківській областях і місті Києві, згідно з яким функції розпо­рядчі, управлінські та фінансування передано місцевим ор­ганам влади. Висновки однозначні. І Львів, і Київ, і Харків підтверджують позитив.

Він нагадав, що в 2011 році 135 професійно-тех­нічних закладів фінансувалися з Державного бю­джету, 781 — з місцевих бюджетів.

— І це зафіксовано вже кілька років у Бюджет­ному кодексі, — повідомив Дмитро Табачник. — Проте, функції фінансування місцевими органа­ми влади без регулювання діяльності, на нашу думку, — це малоефективний спосіб управління.

Міністр також повідомив, що законопроект має врегулювати питання з удосконалення управління професійно-технічною освітою за допомогою по­силення ролі місцевих органів виконавчої влади.

— Для цього пропонується зміна до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка передбачає створення необхідних умов для молоді регіону в частині здобуття про­фесійно-технічної освіти, — зазначив Дмитро Та­бачник.

Також міністр звернув увагу на зауваження нау­ково-експертного управління парламенту щодо за­конопроекту.

У підсумку, члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підтримали про­позицію Дмитра Табачника направити проект За­кону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-тех­нічною освітою (реєстр. № 9587 від 13.12.2011 р., КМУ) на розгляд депутатам парламенту в першо­му читанні.

Людмила МЕДВЕДСЬКА, Олена СОЛОДОВНИК, Ольга КОВАЛЕНКО, Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 16

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *