21 листопада Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників провів освітні діалоги з теми «Психолого-педагогічні засоби оптимізації міжособистісних стосунків в освітньому середовищі». Тема була представлена спеціалістами Головного управління освіти, керівниками інституту, кафедрою психології інституту та центром практичної психології і соціальної роботи, зокрема, Оксаною Славінською, Наталією Чепурною, Раїсою Дзюбак, Валентиною Коновальчук, Володимиром Карікашем, Ілоною Руденко, Ганною Парходько, Віталієм Боголієм, Тетяною Войцях та Тетяною Артеменко. У роботі діалогів взяли участь методисти з виховної роботи, голови районних, міських методоб’єднань заступників директорів з виховної роботи, методоб’єднань класних керівників та методоб’єднань працівників психологічної служби, практичні психологи та соціальні педагоги. Завданням зібрання було осмислення тих педагогічних процесів та явищ, що мають місце у нинішніх умовах функціонування загальноосвітніх навчальних закладів та стосуються проблем ефективної комунікації учасників навчально-виховного процесу, дієвих виховних засад, попередження деструктивних поведінкових проявів, насилля, приниження та дискримінації у навчальному закладі. На пленарному та секційних засіданнях діалогів учасники мали змогу проаналізувати сучасні тенденції розвитку особистісно-орієнтованих виховних, психотерапевтичних та менеджмент-технологій, опанували окремі гуманістично орієнтовані засоби оптимізації міжособистісної взаємодії, ознайомилися з етапами та прийомами профілактики та корекції деструктивних поведінкових проявів в учнівському середовищі, отримали особистий рефлексивний досвід. Зібрання погодилося з необхідністю упровадження у роботу закладів кращих світових зразків щодо створення безпечного освітнього простору, зокрема, стратегічної роботи школи щодо гуманізації педагогічної взаємодії та застосування громадських ініціатив щодо вивчення потреб педагогічної спільноти та створення етичних стандартів у закладі. У зворотньому зв’язку за результатами роботи діалогів учасники відзначали актуальність та злободенність теми, що розглядалася, важливість отриманого професійного досвіду та озвучили запит щодо потреби педагогічної спільноти у традиційному проведенні подібного роду заходів. Організатори зібрання, у свою чергу, поділилися найближчими планами щодо продовження розгляду теми гуманістичних стосунків в освіті.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу