У Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 23 листопада 2012 року відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє”, присвячена пам’яті першого начальника Військового інституту заслуженого працівника народної освіти України, доктора технічних наук, професора генерал-лейтенанта Жукова Сергія Анатолійовича. Метою конференції було обговорення стану та перспектив розвитку військової освіти і науки, апробація результатів наукових досліджень, організація співробітництва у науковій діяльності та підготовці науково-педагогічних і офіцерських кадрів. У заході взяли участь: представники вищих навчальних закладів України, Департаментів вітчизняного оборонного відомства, закордонних організацій, підприємств та установ, воєнні науковці. На адресу конференції надійшли 380 доповідей вчених, ад’юнктів, здобувачів, слухачів, курсантів, представників інших вищих навчальних закладів та організацій з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан, Польської Республіки, Республіки Латвії, Французької Республіки, Королівства Данії, Королівства Швеції, Фінляндської Республіки, США. Серед них: докторів наук, професорів – 54, кандидатів наук, доцентів – 167. Відкриваючи пленарне засідання, начальник Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін представив учасників конференції та надав інформацію про її роботу. Із вітальним словом до учасників конференції від керівництва університету виступив проректор з наукової роботи КНУ заслужений працівник освіти України, професор Сергій Вижва, який звернув увагу присутніх на особливе значення конференції для подальшого розвитку військової освіти і науки у Збройних Силах України, високий науковий рівень її учасників. «Приємно відзначити, що Київський національний університет і його Військовий інститут – це центр науки,  навколо якого концентрується передова думка. Тут готують фахівців найвищої кваліфікації, це база для апробації наукових досягнень.», – підкреслив професор Сергій Вижва. З цікавими та змістовними доповідями виступили: начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету заслужений діяч науки і техніки України, професор генерал-майор Юрій Даник, проректор з академічної політики та якості освіти Ризького технічного університету,  профессор Гіта Ревалде (Латвія), професор кафедри військової педагогіки та психології військово-гуманітарного факультету ВІКНУ Віктор Алещєнко, проректор Університету природничих та гуманітарних наук, професор Эдвард Ярмох (Польща), заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ” з навчальної і наукової роботи, заслужений працівник освіти України, професор полковник Валерій Романюк, начальник служби інформаційно-психологічної протидії військової частини А 0515 полковник Василь Кливець, начальник Управління Центру стратегічних досліджень доцент Юрій Черних. Активно та плідно працювали секції: «Техніка озброєнь та технології подвійного призначення»; «Лінгвістичне забезпечення діяльності Збройних Сил України»; «Актуальні проблеми гуманітарного та соціального розвитку Збройних Сил України»; «Фінанси і воєнна економіка»; «Інформаційно-психологічна безпека особистості держави і суспільства»; «Актуальні проблеми правового забезпечення повсякденної діяльності Збройних Сил України»; «Воєнна географія та проблеми топогеодезичного забезпечення», «Інновації у вищій освіті». На завершення конференції керівники секцій підбили підсумки їх роботи та визначили кращі доповіді.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу