Згідно із Законом України «Про освіту» держава гарантує педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів соціальний захист, компенсації й надбавки до посадових окладів, пише журнал «Перша вчителька». Звісно, це стосується й учителів початкової школи, зокрема, молодих спеціалістів. Стаття 57 Закону детально розписує ці гарантії. Так, держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування; підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років; правовий, соціальний, професійний захист; надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці; призначення і виплату пенсії. Також педагогам гарантовано підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання; виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків, понад 20 років – 30 відсотків. Про різні аспекти вчительського життя читайте тут…

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу